Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5832 - ÅÔÏÓ 21ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Πλούσιο πρόγραμμα στο 11ο συνέδριο Αγράφων
• Φέτος το συνέδριο
θα γίνει σε 7 δήμους
της Καρδίτσας και
της Ευρυτανίας.
• Στην παρουσίαση
του προγράμματος
του 11ου συνεδρίου
Αγράφων της Πίνδου, παρουσίασαν σε
συνέντευξη τύπου τα
μέλη της οργανωτικής επιτροπής.

Πολιτική
Με την πρέσβειρα
της Αυστρίας
• στην Ελλάδα ο
Δ. Κουρέτας

Αθλητικά
ΑΣΑ: Δυσκόλεψε
η παραμονή

• Δυστυχώς δεν κρατάει πλέον την τύχη
στα χέρια της η Αναγέννηση και κρέμεται από τα
αποτελέσματα των
άλλων
Óåë. 17
ομάδων.

s

s

Óåë. 4

s

Óåë. 7