Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-05-2024 ●
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
11 Μαΐου 2024
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΡΙΣ. ΕΤΟ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τῆς Διακαινησίμου. Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἰσαποστόλων
Σελήνη 3 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.18' - Δύσις ἡλίου 8.25΄
ΑΤΤΙΚΗ. Βαθμιαία βελτίωσις τοῦ καιροῦ. Ἄνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί ισχυροί. Θερμοκρασία έως 22β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΟΕπικές βροχές.Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμοκρασία έως 21β.
ΑΘΗΝΩΝ,
Αριθμ. φύλ. 42846
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνας
«γυρίζει τήν πλάτη» στην Ελλάδα
Ὁ Σι Τζινπίνγκ δέν συμπεριέλαβε τήν Αθήνα στήν εὐρωπαϊκή περιοδεία του γιά τόν
«Δρόμο του Μεταξιού» λόγῳ Ἰνδίας – Παρίσι, Βελιγράδι καί Βουδαπέστη ἐπωφελούνται
και καλύπτουν τό κενό - Κίνδυνος ὑποβαθμίσεως γιά τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
ΜΕΤΑ ἀρκετά χρόνια ὁ Πρόεδρος τῆς
Κίνας Σι Τζινπίνγκ ἐπραγματοποίησε μία
αν εὐρωπαϊκή περιοδεία. Επρόκειτο κατ'
οὐσίαν γιά τήν πρώτη τέτοιας εκτάσεως
ἐπίσκεψη μετά τήν περιπέτεια τοῦ κορω
νοϊοῦ. Μετέβη στο Παρίσι, το Βελιγρά
δι καί τήν Βουδαπέστη. Δεδομένου ὅμως
ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα μέ τίς περισσότερες κινεζικές επενδύσεις στήν Εὐρώπη,
καί ταυτοχρόνως το λιμάνι τοῦ Πειραιῶς
εἶναι ἡ πύλη εἰσόδου τῶν κινεζικῶν προϊόντων στην Εὐρώπη, θά θέσουμε τό ἐρώτη
μα ποιός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ ΠρόΣυνεκμετάλλευση
στο Αἰγαῖο
θα συζητήσει
ὁ κ. Μητσοτάκης
ΛΙΓΕΣ ὧρες πρίν ἀπό τήν κρίσιμη συ
νάντηση τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ
μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο στήν Ἄγκυρα,
τουρκικά ΜΜΕ ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ
τουρκική πλευρά θα θέσει εὐθέως τό ζήτημα τῆς συνεκμεταλλεύσεως τοῦ πλούτου στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Φαίνεται ὅτι αὐτήν τήν φορά ὁ Ταγίπ Ερντογάν δέν θά μείνει στις φιλοφρονήσεις
καί στά εὐχολόγια, ὅπως εἶχε πράξει
στήν Ἀθήνα τόν περασμένο Δεκέμβριο,
ἀλλά θα θέσει στο τραπέζι του διαλόγου
το καυτό ζήτημα τῆς συνεκμεταλλεύ
σεως πού ἐπανειλημμένως ἔχει γράψει
Συνέχεια στην σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
εδρος Σί δέν περιέλαβε στο πρόγραμμά του
καί τήν Ἀθήνα. Πόσῳ μᾶλλον, πού στήν περίοδο τήν ὁποία διανύουμε, ὑπάρχει το πρόβλημα τῶν ἐπιθέσεων κατά τῆς ἐμπορικῆς
ναυτιλίας στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, τό ὁποῖο
πρωτίστως πλήττει τό ἐμπόριο τῆς Κίνας μέ
τήν Εὐρώπη. Ἡ Ἑλλάς ἑκοῦσα ἄκουσα
ἔχει τόν πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς, καί τοῦτο
θά ἔπρεπε νά φέρνει ἀκόμη πιό κοντά τήν
Αθήνα καί τό Πεκίνο.
Τό ζήτημα παραεῖναι ἐξόφθαλμο για να
περάσει απαρατήρητο. Ὁ Πρόεδρος Σί με
τέβη πρῶτα στο Παρίσι, προκειμένου να
- - Ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
συζητήσει μέ τόν Πρόεδρο Μακρόν σχετι
κά μέ τίς προοπτικές βελτιώσεως τοῦ ἐμπορίου τῆς χώρας του μέ τήν Εὐρώπη. Τήν
προσπάθεια αὐτή ὑπονόμευσε ἡ Πρόεδρος
τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φον ντερ Λάυεν, ἡ ὁποία μετέβη ἐπί τούτου στήν γαλλική
πρωτεύουσα. Διεξήχθη δηλαδή στο Παρίσι
μιά διελκυστίνδα μέ ἐπίκεντρο τήν διακίνηση τῶν κινεζικών προϊόντων στήν Εὐρώπη.
Ἀλλά ἀκριβῶς γιά τόν λόγο αὐτόν, τό φυ
σιολογικό θά ἦταν ἑπόμενος σταθμός τοῦ
ταξιδιοῦ τοῦ Προέδρου Σί νά εἶναι το λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, ἡ κυρία πύλη εἰσόδου τῶν
κινεζικῶν προϊόντων στήν Εὐρώπη. Αντ'
τοῦ Κώστα Κόλμερ
«Πράσινες» Μωρές Παρθένες
ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ παραβολή τῶν Μωρῶν Παρθένων θύμισε ἡ ΔΕΔΗΕ πού περιέκοψε την παραγωγή τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνεργείας (ΑΠΕ)
κατά τήν διάρκεια τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, γιά ν'
ἀποφύγει μία ἐκτεταμένη διακοπή ἠλεκτρικού
ρεύματος (τηλελληνιστί μπλάκ ἄουτ). Ἐξ αἰτίας
τῆς μή σπανίας πτώσεως τῆς καταναλώσεως, ἡ
ροή ἐνεργείας 7,5 χιλιάδων μικρῶν φωτοβολταϊκῶν μονάδων μετέτρεψε την ΔΕΔΗΕ ἀπό δίκτυο
διανομῆς σέ παραγωγῆς ἠλεκτρικού ρεύματος.
Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ ΔΕΔΗΕ ήναγκάσθη νά θέσει εκτός λειτουργίας ὁλόκληρο
τό σύνολο τῆς παραγωγῆς τῶν ΑΕΠ, ἰσχύος 3,5
MW καί νά διακόψει πάραυτα τίς εἰσαγωγές ήλεκτρισμοῦ ἀπό ὅμορες χώρες, κινδυνεύοντας νά
κατηγορηθῇ για παραβίαση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, πού ἐνισχύει τίς διασυνοριακές συναλλαγές. Τώρα πρέπει να πληρώσει τήν ἀθέτηση τῶν σχετικῶν συμβάσεων ἀγορᾶς πολλῶν
μεγαβάτ.
Δέν ἐξαντλοῦνται στο σημεῖο αὐτό οἱ παρενέργειες του προγράμματος της ΔΕΗ:
1. Τό συναφές κόστος τῆς «Πράσινης Ἀνάπτυξης», πού ἀπέτυχε ἐν προκειμένῳ, θά φέρει πάλι
ἡ λαϊκή κατανάλωση πού ὑποφέρει ἀπό τίς ἀνατιμήσεις τοῦ ἠλεκτρικού ρεύματος καί τόν ὑψηλό πληθωρισμό.
2. Λόγῳ τοῦ ἑτεροχρονισμού ζήτησης καί προσφορᾶς ἠλεκτρισμοῦ, χάνεται ἐνέργεια πού παράγεται ἐγχωρίως, ἀπ' τίς εἰσαγωγές φυσικοῦ ἀερίου σε μία περίοδο μεγάλων ἐλλειμμάτων στο
ἰσοζύγιο ἐξωτερικῶν πληρωμῶν τῆς χώρας.
3. Οἱ μηδενικές τιμές ρεύματος πλήττουν οἶκονομικῶς τίς μικρές μονάδες ΑΠΕ καί ἀποδιοργανώνουν τό Χρηματιστήριο Ενεργείας τῆς χώρας.
Οἱ περικοπές «πράσινης ἐνεργείας» ἀποδει
κνύουν τά ὅρια ἀναπτύξεως τῶν ΑΠΕ στην χώ
ρα μας, ἡ ὁποία κατήργησε πολλές μονάδες βάσεως (λιγνιτικά ἐργοστάσια κ.λπ.) ἀνεβάζοντας
κατακορύφως τίς τιμές τοῦ ἠλεκτρικοῦ, ἀκυρώνοντας ἐπενδύσεις δισ. ευρώ καί προκαλώντας
έκτεταμένη ανεργία στην κρίσιμη ἐθνικῶς δυτι
κή Μακεδονία.
Οἱ ἀδυσώπητοι νόμοι τῆς Θερμοδυναμικῆς
καί τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἠλεκτρισμοῦ ἀποδεικνύουν στην πράξη πόσον παράλογο εἶναι νά παράγεται ἕνα προϊόν (των ΑΠΕ) πού δέν μπορεῖ νά
ἐξαχθῇ οὔτε να πωληθῇ στήν ἐγχώριο ἀγορά, ἡ
ὁποία ἀποδεικνύεται διά μίαν εἰσέτι φοράν ὅτι
δέν εἶναι ἀδέσμευτη!..
αὐτοῦ ὅμως μετέβη διαδοχικῶς στο Βελι
γράδι καί τήν Βουδαπέστη, δύο εὐρωπαϊ
κές πρωτεύουσες, τήν ἀναβάθμιση τῆς σιδηροδρομικῆς συνδέσεως τῶν ὁποίων θά
χρηματοδοτήσει το Πεκίνο. Ἡ σύνδεσις
αὐτή εἶναι σημαντική, καθώς ἐντάσσεται
στην πρωτοβουλία τῆς Κίνας «Μιά Ζώνη
-Ένας Δρόμος» (τήν ἐπονομασθεῖσα καί
«Νέος Δρόμος του Μεταξιού»). Ἡ πρωτοβουλία αὐτή εἶχε ἐγκαινιασθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο Σί πρό δεκαετίας, ἐφέτος δέ ὁ ἴδιος
εἶχε καλέσει τίς χῶρες πού τήν εἶχαν προσυπογράψει νά συνέλθουν σε μια σύνοδο
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέτρα πυροπροστασίας
στόν ἀρχαιολογικό χώρο
Ζωμίνθου
Την Κυριακή 12/05 η
ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
θυμάται
(σελ. 7)
ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
και την εισβολή του Χίτλερ στη Μεγαλόνησο
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
H MAXH
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
• Ὅταν μιά
ἁπλή χαρτοπε
τσέτα φέρει τήν
ὑπογραφή τοῦ
Λιονέλ Μέσσι,
τοῦ Ἀργεντινοῦ στάρ τοῦ
ποδοσφαίρου,
τότε πρέπει να
βάλει κάποιος
MESSI
βαθιά το χέρι στην τσέπη γιά νά τήν ἀποκτήσει. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν, ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς
χαρτοπετσέτας ὅπου ὑπέγραψε ὁ Μέσσι τό πρῶτο
συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα, εἶναι 348.000 ευρώ!
Ἡ χαρτοπετσέτα ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
ἐξασφάλιση τῆς παραμονῆς τοῦ Λίο στην Βαρκε
λώνη, καί πιθανώτατα ή τιμή της νά ἐκτοξευθεῖ καί
ἄλλο. Ἡ χαρτοπετσέτα, πού κοσμεῖται μέ μπλέ με
λάνι καί φέρει τίς ὑπογραφές τῶν ἀτόμων πού εἶχαν
καθοριστική σημασία γιά τήν ἐπίτευξη τῆς μεταγραφῆς τοῦ Μέσσι στην Μπαρτσελόνα, εἶναι διαθέσιμη γιά τήν ἀπόκτησή της μέσῳ τοῦ οἴκου
Bonhams. Ωστόσο ὁ χρόνος πού ἔχει ὁ ὑποψήφι
ος αγοραστής να καταθέσει τήν οἰκονομική πρότασή του εἶναι ἐξαιρετικῶς μικρός!
• Δύο μαθήτριες στις ΗΠΑ κατάφεραν νά ἀποδείξουν τό Πυθαγόρειο θεώρημα με βάση τήν τριγω
νομετρία. Στο διαδίκτυο ἀλλά καί στήν κοινότητα
τῶν μαθηματικῶν ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός ὅταν ἔγινε
γνωστό τό κατόρθωμα των μαθητριῶν. Ἡ Calcea
Johnson καί ἡ NeKiya Jackson ἔλυσαν τό θεώρημα τοῦ Πυθαγόρα, πού ἔχει βάλει τα δύσκολα
σε πολλούς ἀκαδημαϊκούς. Οι νεαρές συμμετεῖχαν
στήν ἑξαμηνιαία συνάντηση τῆς Ἀμερικανικῆς
Συνέχεια στην σελ. 8
Οἱ Χούθι πέρασαν
στην πειρατεία
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
Στα 8 δισ. ευρώ
τό ἐμπορικό ἔλλειμμα
τοῦ δωδεκαμήνου
ΜΕΓΑΛΗ πτώση στίς ἐξαγωγές καί βουτιά τῆς μετ
ταποιήσεως δείχνουν τα στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν
δημοσιότητα ἡ Ἑλληνική Στατιστική Αρχή. Αξίζει
να σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀξία τῶν ἑλληνικῶν ἐξαγωγῶν
ἔκλεισε ἕνα 12μηνο μέ ἀρνητικούς ρυθμούς μεταβολῆς καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Ἀπρίλιο του 2023,
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἀπό τόν Ζάν Μποσμάν ὥς τήν Νέα Φιλαδέλφεια
Μέχρι νωρίς το πρωί
περνοῦσαν ἔξω ἀπό τό σπί
τι μας παρέες νέων, πού πανηγύριζαν τήν πρόκριση
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Πειραιῶς
στον τελικό του «Κόνφερενς
Λήγι», τοῦ τρίτου σε σημα
σία θεσμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας (UEFA).
Σέ ἐμᾶς, τούς παλαιότε
ρους, θύμισε τούς πανηγυρισμούς του 1971, ὅταν ὁ Παναθηναϊκός είχε προκριθεῖ
στον τελικό του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών Ευρώπης.
Τότε, πού κάθε πραγματικός
φίλος του ποδοσφαίρου χαιρόταν, πού μιά ἑλληνική που
δοσφαιρική ομάδα έφθανε τό
σο ψηλά. Το ίδιο συναίσθημα
διακατέχει και τώρα ἐκείνους
πού ἀγαποῦν τό ποδόσφαι
ρο, ὅσο καί ἄν αὐτό ἔχει χάσει τόν ρομαντισμό καί τήν
φινέτσα πού διέθετε παλαιό
τερα, καθώς ἔχει γίνει πλέον
καθαρῶς ἐπαγγελματικό.
Οι Σύλλογοι είναι πλέ
ον Ανώνυμες Ποδοσφαιρικές Εταιρείες, οι μετοχές
τους είναι σε πολλές χώρεςεισηγμένες στο Χρηματιστήριο και οι ποδοσφαιρι
στές ἀμείβονται μέ ὑπέρο
γκα ποσά, προκλητικά γιά
τήν ἐποχή πού ζοῦμε.
Ωστόσο, ὅλα αὐτά δέν
μειώνουν τό ἐνδιαφέρον τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 4
ΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ
ΚΑΙ ΔΟΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
1941-1945
Περί «Γαλάζιας
Πατρίδος»
Τοῦ Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη
ΕΧΩ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ὅτι ἡ Τουρκία μετ
τά ἀπό κάποιαν περίοδον ἠθελημέ
νης ὑπνώσεως ἤρχισε τελευταίως να
ἐπανέρχηται καί πάλιν εἰς τήν περιγραφήν τῆς χώρας της ὡς «Γαλάζιας
Πατρίδος». Οἱ Τοῦρκοι, πάντοτε που
νηροί, ἐπέλεξαν εἰς τήν τουρκικήν
τήν λέξιν «Mavi», ἡ ὁποία μπορεῖ νά
σημαίνῃ, συμφώνως πρός τά λεξικά,
τρία χρώματα: τό μώβ (purple), το βαθύ
μπλέ (deep blue) καί τό γαλάζιον! Προσωπικῶς ὁ γράφων θά ἐπροτίμα τήν
πρώτην σημασίαν τῆς λέξεως mavi,
ἤτοι τοῦ μώβ (purple), χρώματος διότι
Συνέχεια στην σελ. 3