Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ ΚΕΜΠΑ
Αρ. Αδ. 24
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ SAL FIPP FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13504
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σε Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και Αλβανία
Τα μηνύματα της Αθήνας
Αύξηση 16,3% στην
κίνηση τον Απρίλιο
επιβατική κίνηση του αεροδρο
μίου της Αθήνας τον Απρίλιο
-ανήλθε σε 2,49 εκατ., αυξημένη
16,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023.
Συνολικά, κατά τους πρώτους τέσσερις
μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 7,7 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 16,5%.
ΣΕΛ 5
Θετικός ο Δείκτης
Εξαγωγικών
Προσδοκιών
με θετικά επίπεδα κινήθηκε ο Δείκτης
Εξαγωγικών Προσδοκιών ECI ΣΕΒΕDHL με το κλίμα να παραμένει σταθερό με
μια ανεπαίσθητη μείωση από τις 126 μονάδες το α' εξάμηνο του 2023, στις 123,3
μονάδες φέτος. Ο Δείκτης αναπτύχθηκε
στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: εξαγωγές, εγχώριες πωλήσεις, διεθνείς και εγχώ
ριες οικονομικές συνθήκες.
Επιδότηση
για φωτοβολταϊκά
ως το τέλος Μαΐου αναμένεται να
προκηρυχθεί το πρόγραμμα επι
δότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μπαταριών
από επιχειρήσεις, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχε
ται στα 161 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της
επιδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15
εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.
*αφές μήνυμα στα Σκόπια στέλνει η Αθήνα μετά την αλλαγή της κυβερνητικής σκυτάλης στη Βόρεια Μακεδονία. Με τον ηγέτη του δεξιού κόμματος, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, να έχει ξεδιπλώσει κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου την εθνικιστική ατζέντα του κόμματός του
αναφέροντας ότι «το όνομα θα παραμείνει πάντα μόνο Μακεδονία», η
Αθήνα, υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας
περνά μέσα από την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να στείλει ένα μήνυμα στην άλλη μετ
ριά του Αιγαίου, ότι στη συνάντηση που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα στην τουρκική Προεδρία στην Άγκυρα θα θέσει το ζήτημα που
αφορά τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε Τζαμί.
Πέραν του κ. Ερντογάν, η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί και την επικείμενη άφιξη του Έντι Ράμα στην Αθήνα την Κυριακή. «Το ζήτημα δεν είναι
διμερές, είναι ευρωπαϊκό» τονίζει ο Πρωθυπουργός. ΣΕΛ.2, 8
«Καμπανάκι» για την ισοτιμία
ευρώ - δολαρίου
Ο Pierre Wunsch, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας, εξακολουθεί να βλέπει κινδύνους για τις τιμές καταναλωτή –
συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενέστερου ευρώ σε περίπτωση που η νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη αποκλίνει υπερβολικά από τις ΗΠΑ.
Μιλώντας στο Κέντρο Κεντρικών Τραπεζών στη Φρανκφούρτη, ο Wunsch σημεία
ωσε ότι «ένας γνωστός άδηλος παράγοντας παραμένει ο ρόλος της συναλλαγματι
κής ισοτιμίας και ο κίνδυνος εισαγωγής πληθωρισμού». Οι αποκλίνουσες οικονομικές συνθήκες και πολιτικές στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ «μπορεί να οδηγήσουν
σε σημαντικές επιπτώσεις από τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ευρώ», είπε.
ΣΕΛ.8
Τιτάν:Εισαγωγή
σε χρηματιστήριο
των ΗΠΑ
9772529 030158
||||||
Την εισαγωγή σε χρηματιστήριο των
του, Titan America. Η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί σε χρηματιστήριο της Νέα
ας Υόρκης και θα συνοδεύεται από δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού,
αναλόγου με το σύνηθες ποσοστό διάθε
σης μετοχών σε δημόσιες προφορές στις
Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια, είναι μια δυναμική και πλήρως καθε
τοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται
στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οι
κονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής
των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις
αγορές της Φλόριντα, τις Μέσο-Ατλαντικές
πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή
της Νέας Υόρκης.
«Ανιχνευτής»
για ανασφάλιστα
οχήματα
Την ενεργοποίηση αυτόματου συ
στήματος εντοπισμού των οχημάτ
των που κυκλοφορούν ανασφάλιστα
και περιοδικούς ελέγχους κάθε τρεις
μήνες μέσω ηλεκτρονικών διασταυ
ρώσεων προβλέπει νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών που αναμέ
νεται τις επόμενες ημέρες να δοθεί σε
δημόσια διαβούλευση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκτι
μήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών τουλάχιστον 500.000 οχήματα κυκλοφορούν
σήμερα στους δρόμους χωρίς συμβόλαιο
ασφάλισης.
Οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων
θα ενημερώνονται για την παράβαση και
θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο
με τη μορφή παράβολου έως 250 ευρώ
που θα πρέπει να εξοφλήσουν προκειμέ
νου στη συνέχεια να ασφαλίσουν στη το
όχημά τους. ΣΕΛ.3