Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο • Αρ. Φύλλου 12649 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 10 Μαΐου 2014
Η 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ "ΣΠΑΣΕΙ
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΥΠΕ
ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σημαντικά επίκαιρα θέματα
Συζητήθηκαν σε συνέντευξη
του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
Λανθασμένη χαρακτήρισε ο πρωτ
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
την επιλογή της ηγεσίας της Τουρκίας
να μετατρέψει σε ισλαμικό τέμενος
τη Μονή της Χώρας. "Δεν πρέπει να αν
ναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι ση
μαντικό να έχουμε ανοιχτούς διαύΠους επικοινωνίας. συνέχεια στη σελ. 6
6η Υγειονομική
Περιφέρεια θα
"σπάσει" και η
Τα Ήπειρος θα εν
νταχθεί σε μία νέα ΥΠΕ
με επίκεντρο την ίδια.
δεσμεύτηκε ο Υπουργός
Υγείας Άδωνις Γεωργιά
δης κατά την επίσκεψή
του στο Νοσοκομείο
"Χατζηκώστα και στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
σμεύθηκε ότι η συγκεκρι
μένη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί επί θητείας
του, στο πλαίσιο της εξέΛιξης του υγειονομικού
χάρτη της χώρας. "Δεν
μπορώ να το κάνω αύριο,
γιατί πρώτα θέλω να βε
βαιωθώ για το πώς ακριβώς θα γίνει, δέχομαι ότ
μως αυτό που επανει
λημμένα μου έχουν θέσει και ο Περιφερειάρχης
Ο κ. Γεωργιάδης δε και ο Κ. Τασούλας και η κ.
Κεφάλα, ότι η απόσταση
από την Καλαμάτα ως
την Κόνιτσα είναι πολύ
μεγάλη και ανθρωπίνως
δημιουργεί τεχνικά προβλήματα. Αυτό είναι ένα
πρόβλημα από το παρελ
θόν που πρέπει να το λύ
σουμε. Δεσμεύομαι ποιπόν ότι θα λυθεί επί θη
τείας μου στο Υπουργείο
Υγείας", τόνισε χαρακτη
ριστικά.
συνέχεια στη σελ. 7
Παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2025
Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου
παράκαμψης της Αρχαίας Νικόπολης
Παράταση μέχρι τον Απρί
λιο του 2025 δόθηκε από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου παράκαμψης της Αρχαίας
Νικόπολης. συνέχεια στη σελ. 3
ΠΕΡΙ ΕΛΙΑΣ (Β')
Γράφει ο
Μιχαήλ Γ. Λουκάς
σκονταν στη δεύτερη θέση
επικινδυνότητας για την υ
γεία από τα μολυσμένα με
φυτοφάρμακα φρούτα και
λαχανικά. Γενικά, με την αν
λόγιστη χρήση τους κατα4. Τέλος, μελετήθηκε η
ανθεκτικότητα στα έντομο
κτόνα του Δάκου της Ελιάς.
Στη γεωργική πρακτική χρησιμοποιείται στη χώρα μας
ένα ευρύ φάσμα εντομοκτό
νων. Η επιλογή και η δοσο-στρέφεται το περιβάλλον
λογία τους καθορίζονταν
συνήθως εμπειρικά, με συνέπεια την αλόγιστη χρήση
τους. Σύμφωνα με έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
το 2000, η χώρα μας βρίσ
(μόλυνση φυσικών πόρων,
εξαφάνιση ωφέλιμων ειδών), ενώ υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος για την υγεία απ
γροτών και καταναλωτών.
συνέχεια στη σελ. 5
Η “Τ.Φ.”, οι εργαζόμενοι
και οι συνεργάτες της
σας εύχονται
Χριστός Ανέστη