Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 280 - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.: 210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Email : [email protected] - Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 Αριθμός Φύλλου 7540
Φορολογικές δηλώσεις:
Έξι στους δέκα δήλωσαν λιγότερα από 10.000€
Ενοίκια: Οι αυξήσεις στις τιμές
Πώς το κόστος στέγασης καθυστερεί τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
Τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια σε πολλές ανεπτυγμένες
οικονομίες, αποδεικνύονται ένα επίμονο εμπόδιο για τις
κεντρικές τράπεζες στην μάχη τους ενάντια στον πληθωρ
ισμό.
Διπλό μπόνους
στις συντάξεις
Μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη θα πρέπει να
περιμένουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2025
καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξή
σεων στις συντάξεις, την ίδια ώρα που «σβήνει»
σταδιακά η προσωπική διαφορά των παλιών
συνταξιούχων.
Από την επόμενη χρονιά αλλάζει ο τρόπος
αύξησης των συντάξιμων μισθών που λαμβάνονται υπόψη για την ανταποδοτική σύνταξη και αντί
για τον πληθωρισμό θα αυξάνονται με τον δείκτη
μεταβολής μισθών για το σύνολο της οικονομίας.
Το κόστος στέγασης, το οποίο έχει πλήξει ιδιαίτερα και
τα ελληνικά νοικοκυριά, αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα για τα κεντρικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα
οποία αναζητούν διεξόδους από την σφικτή νομισματική πολιτική.
Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την
Αυστραλία, το ταχέως αυξανόμενο κόστος στέγασης – το
οποίο έχει μεγάλη στάθμιση στα καλάθια των δεικτών
τιμών καταναλωτή εμποδίζει τον πληθωρισμό να
υποχωρήσει πιο κοντά στα στοχευμένα επίπεδα των
κεντρικών τραπεζών.
Τέσσερα εκατομμύρια μετοχές Jumbo
διέθεσε ο Απ. Βακάκης
Τέσσερα εκατομμύρια
μετοχές της JumboΜΠΕΛΑ 6,80%, αντί της αρχικής
πρόβλεψης για δύο εκατομ
μύρια, διέθεσε τελικά ο Από
στολος Βακάκης μέσω του
placement. Το πακέτο αξίας
108,8 εκατ. ευρώ πέρασε
στο χρηματιστήριο.
Τη διαδικασία έτρεξε η
Citigroup και αφορούσε το
3% του μετοχικού κεφα
λαίου της Jumbo. Η τιμή
διάθεσης διαμορφώθηκε σε
27,20 ευρώ με discount
9,3% έναντι του κλεισίματος
(σ.σ. 30 ευρώ) και τα έσοδα
προσέγγισαν τα 110 εκατ.
ευρώ. Οι μετοχές διατέθη
καν από την Tanocerian
Maritime, συμφερόντων
Βακάκη, που κατείχε πριν το
placement το 19,36% του
μετοχικού κεφαλαίου της
Jumbo.
Ως γνωστόν, το 2023, ο
εμπορικός όμιλος της
Jumbo ξεπέρασε το 1 δισ.
ευρώ πωλήσεων, κατακτώντας πλέον την υψηλότε
ρη θέση στο εγχώριο λιανεμπόριο (πλην των μεγά
λων αλυσίδων τροφίμων),
ενώ εμφάνισε εντυπωσιακή
κερδοφορία και ταμειακά
διαθέσιμα της τάξης των
370,4 εκατ. ευρώ.
Στεγαστικά
δάνεια για νέους
λανσάρει
η Eurobank
Στεγαστικό δάνειο για νέους
με ελκυστικούς όρους προωθεί η Eurobank, καθώς προβλέπει χρηματοδότηση ίση με
το 90% της εμπορικής αξίας
του ακινήτου.
Η κίνηση της τράπεζας γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγι
κής ενίσχυσης του χαρτοφυ
λακίου
της στεγαστικής
πίστης.
Ασφαλείς πληροφορίες του
Euro2day.gr αναφέρουν ότι
το νέο πρόγραμμα στεγαστι
κού δανείου είναι έτοιμο και
Απευθύνεται σε νέους
δανειολήπτες έως 45 ετών.
Αξίζει να σημειωθεί πως αν
πρόκειται για ζευγάρι, αρκεί ο
ένας εκ των δύο να πληροί
τον ηλικιακό όρο.
Προσφέρει δωρεάν έξοδα
φακέλου.
Έχει διάρκεια έως 35 έτη.
Προσφέρει ελκυστικό
σταθερό επιτόκιο. Αν ο δανει
ολήπτης επιλέξει σταθερό για
10 χρόνια, το ύψος του επιτοκίου διαμορφώνεται (για τη
συγκεκριμένη περίοδο) στο
Created by Universal Document Converter