Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

τιμή 0,50 €

M.Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8184
Αρ. φύλλου

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

O Πρωινός
Λόγος
σας εύχεται
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία
της τηλεθέρμανσης καθώς
τροφοδοτείται και πάλι
από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου
σελ - 6

Κ. Μητσοτάκης: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας είναι ένα από τα πιο δυναμικά
και ταχύτατα αναπτυσσόμενα
περιφερειακά Πανεπιστήμια
Αρβανίτης,

Έτος ίδρυσης
σελ ~ 4

Κάτσης, Κοροβέσης

1990

και Τελιγιορίδου
στην Κοζάνη: Διπλό
μήνυμα στην κάλπη

σελ ~ 5

Χριστούγεννα,
Πάσχα το ίδιο
σκηνικό
στη κεντρική
πλατεία της Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης:
Τη Μεγάλη Παρασκευή
η διεξαγωγή
της λαϊκής αγοράς

σελ ~ 5

λόγω Πάσχα

σελ ~ 18

Ο τρανός χορός
“Τσιντσιρό”

Wattkraft Hungary:

από τις Λαζαρίνες
της Αιανής

Στα σκαριά μεγάλο
φωτοβολταϊκό
σελ ~14

σελ ~ 12

έργο στα Γρεβενά