Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τιμή 0,70 ευρώ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8691 ΕΤΟΣ: 440
ΣΕΛΙΔΕΣ
“Συλλογάται καλά, όποιος
ελεύθερα συλλογάται"
Ρήγας
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024
Ο Χρόνος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τη συμμετοχή της κοινωνίας
στο σχεδιασμό ζητούν οι φορείς
Δεν πέρασε η μελέτη για τη Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Πτολεμαΐδας
εν πέρασε από το δημοτικό
συμβούλιο Κοζάνης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Ζώνης Απο
λιγνιτοποίησης Πτολεμαΐδας, καθώς
αντιρρήσεις εκφράστηκαν από όλες
τις πλευρές.
Το βασικό θέμα που τέθηκε, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν το
ζήτημα των εδαφών και του τρόπου
που αυτά θα αξιοποιηθούν προς όφε
λος της τοπικής κοινωνίας και σε δι
αβούλευση πάντα με τον κόσμο της
περιοχής.
Μάλιστα, αναφορά έγινε και στον
τρόπο που έχει οργανωθεί η ενεργει
ακή μετάβαση, αλλά και στο ρόλο της
Σελ. 4-5
Σήμερα στο Χρόνο
Επανήλθε
στην αρχική του
χωρητικότητα το ΔΑΚ
στη Λευκόβρυση
1 Σελ. 7
Το Κοινοβούλιο
ενέκρινε τις
πανευρωπαϊκές
κάρτες αναπηρίας
και στάθμευσης
| Σελ. 12
Έτοιμη για τη Γαλλία
και το «Eurobot
2024» n «>
| Σελ. 8
www.xronos-kozanis.gr
Οι “Περδίκες”
τα μοναδικά
κεντημένα πασχαλινά
αυγά των Γρεβενών
| Σελ. 16