Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας
του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- Αρ. φύλλου 9813 Έτος: 41ο, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 0 2341021717
http://www.agoras.gr e-mail agonasxanignal.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Θράκη:
Πέντε αλήθειες
για τη μειονοτική
εκπαίδευση
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
16.00 έως 20.00
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Άρθρο της Μαίρης
-Μαριγούλας Κοσμίδου
Όπως και στην υπόλοιπη
επικράτεια, ο πληθυσμός της
περιοχής μειώνεται. Αντίστοιχα, μειώνονται οι μαθητές,
Όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς μαθητές δεν μπορεί να υπάρξει
σχολείο
Η Ελλάδα όχι
απλώς εφαρμόζει
με πλήρη σεβασμό τη Συνθήκη της Λωζάννης και τα μορ.
φωτικά πρωτόκολλα, αλλά
έχει διαμορφώσει και σωστά
ένα εντυπωσιακά προνομιακό
πλαίσιο στήριξης της μειονοτικής εκπαίδευσης
Χάρτης - οδηγός
για θρησκευτικά
και πολιτιστικά μνημεία
σε Αν. Μακεδονία
και Θράκη
Σελίδα 11
Η μειονοτική εκπαίδευση
απολαμβάνει πολλά προνόμια. Παραδείγματος χάριν το
όριο για την αναστολή λει
τουργίας των δημοσίων σχο
λείων είναι 15 μαθητές (με
έναν εκπαιδευτικό ανά τμή
μα), ενώ για τα μειονοτικά
σχολεία είναι 9 μαθητές (με
δύο εκπαιδευτικούς ανά τμή
Σελίδα 5
Συνεδρίαση
Τοπικού Επιχειρησιακού
Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας
στον Δήμο Τοπείρου
Σελίδα 7
ενόψει της αντιπυρικής περιόδου
Διαγωνισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
με Δωρεάν συμμετοχή
για Όλους
Ο διαγωνισμός
απευθύνεται σε μαθη
τές γυμνασίου και πα
κείου, προβλέπει μα
σήματα εκπαιδευτικής
ρομποτικής εντελώς
δωρεάν και συμμετο
χή στην τελική διανο
νιστική διαδικασία
Σελίδα 9
Race 3.0
Το προσωρινό
συντονιστικό
της Νέας Αριστεράς
στην Ξάνθη
Σελίδα 3
Εγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
www.agonas.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα