Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο μπαράζ αυξήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκε
Για Ολη Την Ελλάδα
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πανελλήνια Καθημερινή Εφημερίδα Προμηθειών - Δημοπρασιών και Διακτ
ΑΘΗΝΑ - Πλ. Ομονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 210-3304605 Email: oikonomiki199
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 - 240652 2310 242778 Email: oikonomiki1999
Τα 10+1 «μυστικά» του νέου Ε3
που πρέπει να γνωρίζουν
οι επαγγελματίες
Μια σειρά κωδικών που
αφορούν έσοδα και έξοδα
τα οποία αντλούνται από
την ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA, πληροφοριακά
στοιχεία (ΑΦΜ, ΚΑΔ, ΔΟΥ
πρώτης υποβολής, ημερομηνία έναρξης) αλλά και
στοιχεία για ενεργούς τραπεζικούς επαγγελματικούς
λογαριασμούς, τα POS της
επιχείρησης, τον μέσο
αριθμό απασχολούμενων
θα δουν προσυμπληρωμένα στο νέο έντυπο Ε3 οι
επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.
Με βάση, τα στοιχεία του
εντύπου Ε3 θα υπολογιστεί
με λογιστικό τρόπο το καθαρό εισόδημα που απέκτησαν το 2023 περίπου
730.000 επαγγελματίες
ενώ στο έντυπο Ε1, ΤΟ
βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, θα βρίσκε
ται προσυμπληρωμένο το
τεκμαρτό εισόδημα. Ο
φόρος θα υπολογιστεί στο
μεγαλύτερο εισόδημα ενώ
όσοι διαφωνούν θα έχουν
τη δυνατότητα να υποβά
Καύσιμα και εισιτήρια βάζουν
φωτιά
Πόσο κοστίζει το ταξίδι
>>> Τελ.
Έρχονται το «Καλάθι τω
και το «Καλάθι του Ι
Εξαήμερη εργασία:
Πότε θα εφαρμοστ
Shopflix,
Νέα πλατφόρμα
οι νέες δυνατότητες
Το SHOPFLIX.gr ανακοίνωσε ότι επενδύει σε
νέα πλατφόρμα με στόχο
την απόλυτη αγοραστική
εμπειρία των χρηστών.
Οπως επισημαίνει σε σχε
τική ανακοίνωση, «μετά
από δύο μόλις χρόνια ενεργού παρουσίας στην
ελληνική αγορά, ΤΟ
SHOPFLIX.gr μελέτησε
παγκοσμίως. Το ανανεω
μένο SHOPFLIX.gr έγινε
ακόμα πιο γρήγορο
. Παράλληλα, διατηρώντας
το χαρακτήρα του, επανα σχεδιάστηκε, ώστε να
γίνει ακόμα πιο φρέσκο και
ξεκούραστο και κάθε χρήσ
στης να βρίσκει εύκολα και
γρήγορα ό,τι και αν αναζ
ητά ανάμεσα σε 6,5 εκαΤον Ιούλιο κάνει την επίσημη εμφά
ήμερη εργασία στην Ελλάδα, η οπ
να συνδυαστεί με την Ψηφιακή Κά
Σύμφωνα με πληροφο- σεις, του
ενδελεχώς τη συμπεριφοράς προς περcrude ants Converters
ρά και τις αγοραστικές
ανασχεδιασμό της πλατφΓει
εξαήμερης εργασίας που
συνεχού