Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΜΠΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΙΡΩ FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13491
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ.
Χρέη σε ΑΑΔΕ: Νέα ευκαιρία για χιλιάδες φορολογούμενους
Αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων
Πληθωρισμός: Στο 3,4%
στην Ελλάδα τον Μάρτιο
Στο 3,4% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρι
σμός στην Ελλάδα το Μάρτιο από
την Eurostat . Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,2% τον Μάρ
τιο. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της
Eurostat, και ο ετήσιος πληθωρισμός στη
ζώνη του ευρώ επιβεβαιώθηκε στο 2,4%,
από 2,6% τον Φεβρουάριο. ΣΕΛ.12
Πρωτογενές ταμειακό
πλεόνασμα 2,42 δισ.
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,4 δισ. εμφά
νισε ο προϋπολογισμός σε ταμείακή βάση στο πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΤτΕ, το ταμειακό αποτέ
λεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 359 εκατ., έναντι ελλείμματος
383 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2023. Τα
έσοδα διαμορφώθηκαν σε 14,861 δισ., από
13,898 δισ. πέρυσι.
Πανευρωπαϊκός έλεγχος
σε «influencers»
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για έλεγχο σε όλες τις πλατφόρ
μες των social media για τον εντοπισμό
«influencers» που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, προωθούν και διαφημίζουν
προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετείχε το
Υπ. Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά σε 576 «influencers» από όλη την Ευρώπη ενώ οι 20 εξ αυτών προέρχονται από
τη χώρα μας.
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν σε εκκρεμότητα, λόγω μη
έγκαιρης πληρωμής και εσφαλμένης συνεννόησης με την εφορία,
232.000 οφειλές στο Δημόσιο, έχουν τη δυνατότητα να τις τακτοποιήσουν με την αναβίωση των 72,100,120 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση
των 24 ή 48 δόσεων.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει γενικό χαρακτήρα αλλά αφορά όσους
δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν
αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη, δεν υπέβαλαν δηλώσεις φό
ρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση ή δημιούργησαν νέα χρέη καθώς δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές ή δεν
εξυπηρετούσαν άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία, να πληρώσουν τις εκπρόθεσμες οφειλές τους και
να ξανακερδίσουν τις παλιές ρυθμίσεις. ΣΕΛ.12
Η Ελλάδα αποκτά αντidrone
θόλα αλά Ισραήλ
τον σχεδιασμό για την απόκτηση από την Ελλάδα ενός αντιπυΣτον ιστό από
τη φέρθηκες αντουρ
γός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη σκιά του τρόπου με τον
οποίο το Ισραήλ απέκρουσε την επίθεση του Ιράν, προσθέτοντας
οτι «η χώρα πρέπει να κλείσει».
«Έχει ήδη δρομολογηθεί. Ήταν φανερό παρατηρώντας τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Γάζα ότι χώρα έπρεπε να αποκτήσει αντιαεροπορική και αντidrone κάλυψη. Φανταστείτε το σαν μια εκκλησία με
δύο επάλληλους θόλους» » συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας μιλώντας στον
ΣΚΑΪ. «Δεν θα γίνει αύριο το πρωί αλλά θα γίνει.» πρόσθεσε. ΣΕΛ.2
Τ.Α: Τέταρτο
αίτημα πληρωμής
για 2,23 δισ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, Νίκος Παπαθα
νάσης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 4ο αίτημα πληρωμής, ύψους
2,3 δισ.
Το συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε
αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ο στόχος της συμβασιοποίησης δανείων, ύψους 4,52 δισ., του ΤΑΑ.
Έως τις 26/3/2014 είχαν συμβασιοποιηθεί 287 δάνεια, εκ των οποίων τα 136 είναι δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρή
σεις. Ο προϋπολογισμός του συνόλου
των δανειακών συμβάσεων φθάνει τα
11,15 δισ., εκ των οποίων 4,75 δισ. είναι
δάνεια του Τ.Α, 3,77 δισ. δάνεια των τραπεζών και 2,63 δισ. ίδια κεφάλαια.
Ευρωβαρόμετρο:
Απαισιόδοξοι
Οι Έλληνες
Οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν
ότι η ΕΕ έχει αντίκτυπο στην και
θημερινή τους ζωή και επτά στους δέ
και ότι η χώρα ωφελήθηκε από την
ένταξη στην ΕΕ, σύμφωνα με την τε
λευταία δημοσκόπηση «Ευρωβαρόμετ
τρο», ενόψει των ευρωεκλογών που θα
διεξαχθούν από την 6η ως την 9η Ιουνίου.
Το 73% των ευρωπαίων πολιτών ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες της ΕΕ έχουν
αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή,
ενώ το 20% δηλώνει πως έχουν πολύ
υψηλό αντίκτυπο. Επιπλέον, η μεγάλη
πλειονότητα των Ευρωπαίων συμφωνεί
ότι η χώρα τους, συνολικά, επωφελείται
από την ένταξη στην ΕΕ (71%).
91772529 030141