Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΧΡΟΝΟΣ: 51ος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2308
ΤΙΜΗ: 0,70 ευρω
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡ
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Καλλιτέχνες και Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δήμαρχος Μεσολογγίου
βάνδαλοι
· ΘΥΡΑ
........................
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΜΠΑΤΣΟΙ
..Σελίδα 5
Στελεχώνονται με 20
άτομα οι Δημοτικοί
Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
του Δήμου Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου
SURE CAMERA
......Σελίδα 4
..............................................
AZETAI
Μεγάλη προσέλευση
στις δράσεις υγείας
από τις κοινωνικές
δομές του Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου
............................
.....Σελίδα 6
....................
Μεσολογγίτικη άνοιξη
..Σελίδα 8
«Πανάγιος ΤάφοςΤο Μνημείο και το Έργο»
...............................Σελίδα 3
Νέος δικαστικός χάρτης
και Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου
Ι.Π. Μεσολογγίου για το Πρωτοδικείο
Ο νέος Δικαστικός χάρτης προβλέπει το Κεντρικό Πρωτοδικείο Αιτωλ/νίας να λειτουργήσει στο Αγρίνιο, παράλληλη έδρα στο Μεσολόγγι
και περιφερειακή στην Ναύπακτο
Το θέμα δόθηκε για ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και όλοι μπορούν να παρέμβουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κάνουν σχόλια και να καταδικάσουν το γεγονός
Του Αθ. Σπυρόπουλου
καταδίκασαν τους εκπροσώπους του
Αγρινίου που προκειμένου να επηρεΤο Σάββατο 6η Απριλίου 2024 άσουν την απόφαση της κυβέρνησης
προσφέρει τόσα στην χώρα. Και αυτό
από μόνο του είναι ένα απαράδεκτο
γεγονός.
για το Πρωτοδικείο
«Αισχύνεται
και η ντροπή!»
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟ ΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
- Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
10 POTEST
PAZ DOTY
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΙΣΙ
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
* ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΕΙΣ ΑΝΑΜΕΙ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
..................
..Σελίδα 8
συνεδρίασε εκτάκτως το Δη- ισχυρίσθηκαν ότι ο Δήμος Μεσολογγίου όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις θέματα υγείας
μοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου
για να συζητήσει το τεράστιο θέμα
της υποβάθμισης του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου. Ήταν μια
μαραθώνια συνεδρίαση
και με μεγάλη ένταση
ανάλογη της σοβαρότη
τας του θέματος.
Ο νέος Δικαστικός χάρ
της που τέθηκε σε
Διαβούλευση ανατρέ
πει την υφισταμένη
σήμερα κατάσταση στο
Δικαστικό χάρτη στο
Νομό και το Πρωτοδικείο Αγρινίου γίνεται
το Κεντρικό Πρωτοδικείο Αιτωλ/νίας
με παράλληλη έδρα το Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου που ήταν μέχρι σήμερα το
Κεντρικό του Νομού και Περιφερειακή
έδρα στην Ναύπακτο. Ο Δήμαρχος και
ο πρώην Δήμαρχος Καραπάνος Νικ
είναι ίσος πληθυσμιακά με μια Ενορία μας και όχι από την θεωρία. Ξεκα
του Αγρινίου.
θαρίζω σε όλους τους Δημότες ότι ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. Μεσολογγίου: Είναι υποφαινόμενος κινείται με βάση την
ΠΟΛΕΩΣ
OE IE
ΜΕΣΟΥΡΑ
ένα σχέδιο νόμου που έχει σταλεί
για διαβούλευση, που καταδικάζει σε
υποβάθμιση μια ακόμη Διοικητική Δομή
της πόλης μας.
Η μοναδική εξαίρεση που γίνεται στην
Ελλάδα για την μοναδική πόλη που έχει
λαϊκή βούληση και δεν
εξυπηρετεί κανένα άλλο
συμφέρον. Δεν είναι ώρα
για πολιτικές κοκορομαχίες. Δεν θα ακολουθήσω
τον δρόμο κάποιων που
προτείνουν ανεύθυνες
τακτικές. Υπάρχει μια
κακή είδηση, αλλά ο Δήμος μας βρίσκεται σε κακή
κατάσταση γενικότερα.
Είμαστε αναγκασμένοι
και πρώτος ο Δήμαρχος
να βρούμε λύση και να προχωρήσουμε
μπροστά. Ο καθένας μας ξέρει πολύ
καλά τι πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να
δεχθώ την απόφαση αυτή, εάν τελεσιδικήσει. Θα δώσω προσωπικά, αλλά και
μαζί σας την μάχη όπως την
Συνέχεια σελίδα 4
Ν. Φαρμάκης: Συσσωρευμένα χρέη και αυξημένο ενεργειακό κόστος οδηγούν
σε ασφυξία την πρωτογενή παραγωγή και απαιτούν άμεσες και οριστικές λύσεις»
σχυρό «sos» για το χρόνιο πρόβλημα
των συσσωρευμένων χρεών των
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ)
που σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί την αρδευτική
περίοδο και δημιουργεί «θηλιά ασφυξίας» στον αγροτικό κόσμο, αποτελεί η
επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, προς τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Θεόδωρο Σκυλακάκη, η οποία κοινοποι
είται επίσης, στον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη και
την υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου).
«Τα συσσωρευμένα από πολλά έτη
χρέη και η έως τώρα αποτυχία ικανοποιητικής / βιώσιμης, για όλα τα μέρη,
ρύθμισής τους, καθιστούν το ζήτημα
επικίνδυνο αφού υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο μη ηλεκτροδότησης των ΟΕΒ.
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του πρωτογενούς
τομέα της Περιφέρειάς μας και το
σοβαρό πλήγμα στην εθνική οικονομία,
λόγω της σημαντικής εισφοράς του εν
λόγω τομέα στην εθνική πρωτογενή
παραγωγή» αναφέρει μεταξύ άλλων ο
κ. Φαρμάκης, σημειώνοντας την ανάγκη
να ληφθεί άμεσα πρωτοβουλία για την
οριστική διευθέτηση του ζητήματος.
Ακόμα, ο Περιφερειάρχης, σημειώνει
ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έχει σταθεί στο πλευρό των ΟΕΒ
με κάθε δυνατό τρόπο, εκτελώντας
μεταξύ άλλων πολλά και σημαντικά
έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμι
σης της αρδευτικής δυνατότητας των
καλλιεργειών, αλλά και καταβάλλοντας προσπάθειες για
την μείωση του ενεργειακού
κόστους μέσω ηλεκτρικής
παραγωγής από ΑΠΕ τα
επόμενα χρόνια. «Ωστόσο το
πρόβλημα που σας αναφέρω
είναι πλέον υφιστάμενο και
όχι μελλοντικό και απαι
τεί άμεσες και επείγουσες
ενέργειες για την επίτευξη μιας κατά
το δυνατόν ομαλής αρδευτικής περιόδου» προσθέτει, εκφράζοντας την
πεποίθηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει
και μία συνάντηση εργασίας μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων φορέων για
να εντοπιστεί η βέλτιστη και βιώσιμη
λύση στο ζήτημα.
Αγαπητοί αναγνώστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε «στέγη»
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
Εμείς και
η ψυχική υγεία
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
..................................Σελίδα 7
Επίκαιρη εκδήλωση για
τις γυναικοκτονίες από τις
Γυναίκες του Αχελώου με
τη συμμετοχή της ΠΔΕ
............
...Σελίδα 6
Τα επισημαίνουμε
ΦΑΣΙΣΤΕ
και πάλι
........
..Σελίδα 5
Παρουσίαση
πειραμάτων Χημείας
στο 1ο Γυμνάσιο
Μεσολογγίου
...................Σελίδα 6
.............................................
ΕΨΥΠΕΑ: Σημαντικές
Δράσεις Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης για
την Παγκόσμια Ημέρα
Αυτισμού
........................................
..........Σελίδα 5
.............
..Σελίδα 3