Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12633 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2024
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ
σελ. 3
Συνολικά, 46 κόμματα
και συνασπισμοί κομμάτων
Δήλωσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
συμμετοχή στις Ευρωεκλογές
γάλη ξηρασία, σημειώνοντας πως ο Απρίλιος
σε κάποιες περιοχές
θυμίζει Αύγουστο.
προβληματισμός καλλιεργητικής περιό- τών και επικρατεί μετ
και αβεβαιότη- δου έχουν χαμηλές
τα επικρατεί προσδοκίες για την σου
στην αγροτικό κόσμο, δειά, καθώς οι επιπτώ
λόγω της έλλειψης σεις της κλιματικής
βροχοπτώσεων.
αλλαγής αλλά και το
υψηλό κόστος παραγωγής δεν τους αφής
νουν πολλά περιθώρια
να αισιοδοξούν.
Μετά από τον Μάρτιο
που ήταν ο πιο ζεστός
των τελευταίων 14 ε
τών, ο Απρίλιος συνεχί
ζει εξίσου με υψηλές
για την εποχή θερμοκρασίες και χωρίς βροχές.
Πρόεδροι Αγροτικών Συλλόγων ανά
την Ελλάδα, τονίζουν
πως ο καιρός δεν είναι
Οι αγρότες, εν μέσω σύμμαχος των αγρο
Εκφράζουν φόβους
ότι η παρατεταμένη ανομβρία θα οδηγήσει
σε νέα μείωση της αγροτικής παραγωγής
που θα στοιχίσει στην
χώρα και στους καταναλωτές.
συνέχεια στη σελ. 7
Την ενοποίηση των Πρωτοδικείων με τα Ειρηνοδικεία
Προβλέπει ο νέος Δικαστικός Χάρτης της χώρας
Την ενοποίηση των πρωτοδικείων
με τα ειρηνοδικεία, προβλέπει ο νέος
δικαστικός χάρτης της χώρας που πα
ρουσίασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια δια
βούλευση.
συνέχεια στη σελ. 5
Την απαρχή ενός μεγάλου κύκλου περιοδειών
Αποτελεί η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη
Την απαρχή ενός μετ
γάλου κύκλου περιο
δειών αποτελεί η επίσκε
ψη του Κυριάκου Μητσο
τάκη στη Θεσσαλονίκη.
"Θέλω να απευθυνθώ,
εδώ από τη Δυτική Θεσ
σαλονίκη, σε αυτούς οι
οποίοι πιστεύουν ή θέ
λουν ενδεχομένως να
στείλουν ένα μήνυμα δυν
σαρέσκειας προς τη Νέα
Δημοκρατία, ψηφίζοντας
κόμματα, τα οποία βρί
σκονται πιο δεξιά από τη
Νέα Δημοκρατία.
συνέχεια στη σελ. 6
Στόχοι... ασανσέρ!!!
Ασανσέρ θυμίζουν οι στόχοι του Προέ
δρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, με
ΣΥΡΙΖΑ
τα στελέχη του κόμματος να μην προλαβαί
νουν να τον ακολουθήσουν.
συνέχεια στη σελ. 8