Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Καταργούνται
τα Ειρηνοδικεία
Κοζάνης και
Πτολεμαΐδας
- Που θα είναι
η νέα έδρα του
Πρωτοδικείου

σελ ~ 24

Εορδαία: Ανοιχτός
και επισκέψιμος
καθημερινά ο
Μακεδονικός
τάφος της
Σπηλιάς

40.000 ευρώ από την
Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας για δυο
πυρόπληκτους

σελ - 2

τιμή 0,50 €

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8170

Αρ. φύλλου

Οι νέες αιτήσεις για πλωτά
φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφύτου
ευνοούνται από το υπό διαβούλευση
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Κοζάνη:
Βράβευση
μαθητών που
διακρίθηκαν στους
διαγωνισμούς
της Ε.Μ.Ε.

σελ ~ 9

Κοζάνη:
Μήνυμα ζωής
από εικοσάχρονη
με αναπηρία
- Πρωταγωνιστεί
σε θεατρική
παράσταση

σελ ~ 8

Stop σε νέες αιτήσεις
φωτοβολταϊκών στη
Δυτική Μακεδονία
- Οι εξαιρέσεις και
η κατανομή των 10
MW ανά Υποσταθμό

σελ ~ 2

σελ ~ 3

Σχέδιο για κασέρι
ΠΟΠ χαμηλού
άνθρακα τρέχει
cluster τυροκόμων
Δυτικής
Μακεδονίας