Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Δεκτή η ένσταση
εργολήπτη για
τη «Βελτίωση
Οδικής Ασφάλειας
Ε.Ο.15 και
Επ.Ο.11 Δήμου
Πρεσπών»
-Ακυρώθηκε
απόφαση του
Τμήματος
Εκτέλεσης
Συγκοινωνιακών
Έργων της
ΠΕ Φλώρινας

Βαρύτατες καταγγελίες
Καχριμάνη.. Επικίνδυνη
η Εγνατία, έτοιμη να
καταρρεύσει σήραγγα

σελ - 5

τιμή 0,50 €

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8169

Αρ. φύλλου

Στόχος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. η μονάδα
ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων
- Δημοσθένης Μαυρίδης: Θα δημιουργηθούν
πάνω από 250 θέσεις εργασίας
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Μόλις 10
σχόλια στην
διαβούλευση για
το Πρόγραμμα
Τουριστικής
Προβολής της
Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας
για το έτος 2024

σελ ~ 4

Το νέο ΕΣΕΚ
βάζει φρένο στο
πράσινο υδρογόνο
λόγω κόστους
- Μηδενική χρήση
λιγνίτη το 2030

σελ ~ 6

Ένατη η Δυτική
Μακεδονία ανάμεσα στις
13 περιφέρειες της χώρας
στη συλλογή εθελοντικού
αίματος - Ποια νοσοκομεία
συγκαταλέγονται
στα 20 με τις
καλύτερες επιδόσεις

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Πέτρος Κόκκαλης από Κοζάνη:
Πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση
για την απολιγντιτοποίηση ούτε
η απολιγντιτοποίηση έχει γίνει
ούτε η δίκαιη μετάβαση
- Λευτέρης Ιωαννiδης: Οι
Δυτικομακεδόνες μπορούν να
υποστηρίξουν τις φωνές των Πράσινων