Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
OHNAM
Σάββατο
6 Απριλίου 2024
Γ΄ τῶν νηστειῶν. Εὐτυχίου πατριάρχου Κων/πόλως
Σελήνη 27 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 7.02' - Δύσις ἡλίου 7.53
ΑΤΤΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις.Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία έως 25β.
«Πολύ βαριά κουβέντα νά πῶ
Αριθμ. φύλ. 42821
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
ὅτι εἶμαι ὑπερήφανη γιά τήν Δικαιοσύνη!»
Παρέμβασις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία νοιώθει «ντροπή» για τα Τέμπη
καί ζητεῖ «εὐθυκρισία καί γενναιότητα ἀπό τούς δικαστές» που χειρίζονται τήν ὑπόθεση – Πῶς δικαιολογήθηκε για τις
ἀνεμογεννήτριες – Απόπειρα προσεγγίσεως μέ τήν Ἐκκλησία μέ ἀναφορές στον «Επιτάφιο» καί τήν «Βυζαντινή Χορωδία»
ΤΕΛΙΚΩΣ οὔτε ἡ κ. Σακελλαροπούλου
δηλώνει ὑπερήφανη γιά τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Αὐτό τουλάχιστον ἐδήλωσε ἡ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στην εκπομπή
«Πρωταγωνιστές» τοῦ Σταύρου Θεοδω
ράκη. Στήν σχετική ερώτηση ἀπήντησε:
«Εἶναι πολύ μεγάλη, βαριά κουβέντα, νά πῶ
ὅτι εἶμαι περήφανη... Αὐτό πού μέσα μου
βαθιά εὔχομαι καί ἐλπίζω, εἶναι ἀκριβῶς
ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητοι καί δέν ἐπηρεάζονται ἀπό κανέναν στην κρίση τους. Αὐτό
εὔχομαι πάντω».
Δηλαδή μετά 40 χρόνια πείρας ὡς δι
καστοῦ ἡ κ. Σακελλαροπούου «ἐλπίζει και
εὔχεται» νά εἶναι οἱ συνάδελφοί της ἀνεξάρτητοι καί νά ἀποφασίζουν χωρίς νά ἐπηΠρός ἔκπτωσιν
πολιτικό κόμμα
ἀπό τό Κοινοβούλιο!
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για ποινική δίωξη για
ἐξαπάτηση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἤσκησε ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ.
Γεωργία Ἀδειλίνη κατά τῶν 11 βουλευτῶν
τῶν Σπαρτιατῶν, πλήν τοῦ Προέδρου
τοῦ κόμματος! Ἐπίσης ἡ ἄσκησις διώξε
ως ἀφορᾶ καί τόν καταδικασθέντα Ηλία
Κασιδιάρη (ἠθικό αυτουργό) καί ἕναν δικηγόρο. Ἡ κίνησις αὐτή ἀναμένεται να
δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις, και
θώς ἡ ἀπόφασις τῆς Δικαιοσύνης θά κρίνει τό κατά πόσον θα μπορέσει το κόμμα
να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές αλλά
καί πῶς θά διανεμηθοῦν οἱ βουλευτικές
ἕδρες. Ἐνδιαφέρον θά ἔχει καί ἡ ἀπόφα
σις τοῦ Ἐκλογοδικείου, πού ἀναμένεται
Συνέχεια στην σελ. 5
Περιορίζει τήν ἐλευθερία
ἐκφράσεως ὁ Πρόεδρος Μακρόν
τῆς Μαρίας Δεναξά
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
ρεάζεται ἡ κρίσις τους. Καί ἄν αὐτή δέν
μπορεῖ νά εἶναι βεβαία, σε ποιό βαθμό μποροῦν οἱ πολῖτες νά ἐμπιστεύονται τήν Δικαιοσύνη;
Ὅσο γιά τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν ἡ
κ. Σακελλαροπούλου δηλώνει ὅτι αἰσθά
νεται «ντροπή»: «Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη,
ὅταν βλέπω γραμμές ἤ τραῖνο, πέρα ἀπό
τόν πόνο καί τήν ὀργή, νοιώθω καί ντροπή
ἀκόμη» δηλώνει. Χωρίς να διευκρινίζει τί
ἀκριβῶς εἶναι αὐτό πού τήν κάνει νά αἰσθά
νεται ντροπή...
Καί ἀκολουθεῖ ἕνας ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρων διάλογος ὡς πρός τήν Δικαιοσύνη
καί τήν ἐμπιστοσύνη πρός αὐτήν:
Ερώτησις: «Θα μάθουμε ὅμως ποτέ ποιός φέρει τήν εὐθύνη; Τίς μεγάλες ἀλλά καί
τις μικρές εὐθύνες. Θά ἀποδοθεῖ δικαιοσύ
νη. Ξέρετε ὅτι αὐτή εἶναι μία ἀπ᾿ τίς ἀνησυχίες τοῦ πολίτη».
Ἀπάντησις: «Θέλω να πιστεύω πώς ναί,
θά ἀποδοθεῖ Δικαιοσύνη. Εἶναι ἀπαίτηση
τῆς κοινωνίας, τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς. Ἀπό
τή βραδιά ἐκείνη, πού χάθηκαν 57 ἀνθρώπινες ζωές και μάλιστα νέων ἀνθρώπων, τά
αἰσθήματα του πόνου καί τῆς ὀργῆς εἶναι
αὐτά νομίζω πού διακατέχουν ὅλους μας.
Θέλω να πιστεύω ὅτι ἡ Δικαιοσύνη θα κάτ
νει τό χρέος της. Ὀφείλει νά τό κάνει. Ὅλοι
περιμένουμε ἀπαντήσεις. Νά ἀναζητηθούν,
νά ἀποδοθοῦν οἱ εὐθύνες καί νά ὑπάρξει ἡ
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Κεμαλισμοῦ στήν Τουρκία
Η ΕΥΡΕΙΑ ΝΙΚΗ τοῦ Ρεπουμπλικανικού-Λαϊκοῦ κόμματος (ΡΛΚ) στις δημαρχιακές εκλογές τῆς Τουρκίας τήν Κυριακή (31.3.24) σημαίνει ἀναβίωση τοῦ Κεμαλισμοῦ στήν γείτονα χώρα ή μήπως ἄλλη μία νίκη τῆς «δεξιᾶς» στην Εὐρώπη; Τοῦτο δέν ἔχει μόνο
πολιτική σημασία ἀλλά καί βαρύτητα γιά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Ἐάν ὁ νῦν πρόεδρος Ερντογάν θεωρεῖται «κεντροδεξιός», τότε ὁ ἐπανεκλε
γείς δήμαρχος Κων/λεως Ιμάμογλου μπορεῖ νά εἶναι
«ἀκροδεξιός». Κι ἄν ὁ Κεμάλ ὑπῆρξε καταστροφέας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Τουρκία καί στόν Πόντο,
ἡ ἐπαναφορά τοῦ Κεμαλισμοῦ συνεπάγεται παραπέρα ὄξυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Κρίσιμα ζητήματα γιά τήν πατρίδα.
Τό ΡΛΚ Ιδρύθη ἀπ' τόν «Γαζή» Μουσταφά Κεμάλ «Ατατούρκ» (=πατέρα τῶν Τούρκων) ὀλίγον
πρό τοῦ θανάτου τό 1938, σε ηλικία 58 ετών. Τόν
διεδέχθη ὁ πρωθυπουργός του κι αργότερα πρός
δρος τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας, ὁ Ισμέτ Ινονού
πασᾶς, ἐπί κεφαλῆς τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας
στην Λωζάννη το 1923, πού τερμάτισε τόν δεκαετή
ἑλληνο-τουρκικό πόλεμο μέ ἧττα τῆς Ἑλλάδος καί
τήν ἀνταλλαγή τῶν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων
στις δύο χώρες, πλήν δυτικῆς Θράκης καί Κων/λεως, ὅπου παρέμειναν οἱ Ρωμιοί μέχρις το 1955. Οπότ
τε ἕνας ἄγριος διωγμός ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο καί
σύμπραξη τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως μέ τήν βρεταννική (καί τό ΝΑΤΟ λόγῳ τοῦ κυπριακού προβλήματος), οἱ 80.000 περίπου συμπατριώτες μας, Κωνσταντινουπολίτες, ἄρχισαν νά καταφεύγουν στην
Ἑλλάδα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν μείνει σήμερα
2.500-3.000 στην Πόλη. Ωστόσο, ὁ μουσουλμανι
κός πληθυσμός τῆς δυτικῆς Θράκης ἐδιπλασιάσθη
στις 120.000.
Ὁ Κεμάλ, γεννηθείς το 1880 στην Θεσσαλονίκη, ἀνεμίχθη ἀπό ἐνωρίς ὡς ἀξιωματικός τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ, στο μεταρρυθμιστικό κίνημα
τῶν «Νεοτούρκων» το 1908. Μετείχε στον Ιταλοτουρκικό πόλεμο, πολέμησε στην Τριπολίτιδα τό
1911 καί ἡττήθη. Στον δεύτερο βαλκανικό πόλεμο
ἦταν ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὀθωμανικοῦ ἐπιτελείου τῆς
Καλλιπόλεως, ὅπου μέ τήν βοήθεια τῶν Γερμανῶν
στρατοκρατῶν (Λήμαν φόν Σάντερς) νίκησε τούς
Ἀγγλογάλλους στήν ἀποτυχημένη ἀπόβαση, γιά
τήν κατάληψη τῶν Δαρδανελλίων πρός ἀνακούφι
σιν τῆς Τσαρικῆς Ρωσσίας ἀπό τήν γερμανική πίε
ση. Η Ρωσσία ὑπῆρξε σύμμαχός τους διαρκοῦντος
του πρώτου «παγκοσμίου πολέμου μέχρις ὅτου
οἱ Μπολσεβίκοι συνθηκολόγησαν μέ τούς ἀντιπάλους Γερμανούς.
Μέ τήν λήξη τοῦ πολέμου, ὁ Κεμάλ πολέμησε
στον Καύκασο, Χετζάζη καί Παλαιστίνη. Ἀπό τῆς
ἀνακωχῆς τοῦ Μούδρου, ἄρχισε κινούμενος πρός
Συνέχεια στην σελ. 5
τιμωρία που προβλέπει ἡ ἔννομη τάξη».
Ερώτησις: «Οἱ πολῖτες ἔχουν μία ἐπιφύλαξη. Διαβάζω τώρα τελευταῖα κάποιες
έρευνες. Ὅτι δεν πιστεύουν ὅτι ἡ Δικαιοσύ
νη θά βρεῖ τούς ἐνόχους. Εἶναι λίγο θλιβε
ρό, ἡ πλειοψηφία τῆς κοινωνίας νά μήν πιστεύει στην Δικαιοσύνη».
Ἀπάντησις: «Εγώ θέλω να πιστεύω ὅτι
θα κάνει τή δουλειά της και στο τέλος θα
δώσει τίς ἀπαντήσεις που περιμένουμε. Δέν
εἶναι ὅλα τά ἐρωτήματα ἁπλά. Εἶναι περίπλοκα. Χρειάζεται ἔρευνα. Αλλά βέβαια οἱ
δικαστές ὀφείλουν να δείξουν τήν εὐθυκρι
σία καί τή γενναιότητα που χρειάζεται να
Συνέχεια στην σελ. 5
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΣτΕ: Παραβιάζει
το Κράτος Δικαίου
καί τό Σύνταγμα ὁ νόμος
Τσιάρα γιά τίς ὑποκλοπές
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Την Κυριακή 07/04 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο
(σελ. 5)
Η κατασκοπεία στην κατεχόμενη Ελλάδα
Τα πρόσωπα, τα δίκτυα και οι οργανώσεις
της φασιστικής ιταλικής & χιτλερικής γερμανικής κατασκοπείας
στην Ελλάδα, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΣΤΙΑ
• Φανατική αναγνώστρια τῆς «Εστίας» εἶναι ἡ
Ἀθηνᾶ Μαρτίνου, ἡ Νουνοῦ τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλί
ας ὅπως τήν ἀποκαλεῖ ἡ οἰκογένειά της. Πρόκειται
γιά τήν δυναμική γυναίκα τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας
πού ἐπεκράτησε σέ ἕναν ἀνδροκρατούμενο χώρο καί
κέρδισε ἐπαξίως τόν σεβασμό καί τήν ἀναγνώριση
παγκοσμίως. Τήν διαχείριση τῶν πλοίων τῆς οἰκογενείας της τήν ἀνέλαβε το 1971, καί μαζί μέ τούς
υἱούς της, Θανάση, Ντίνο καί Ἀνδρέα, ίδρυσε τήν
Εταιρεία Thenamaris Ships Management. Παρέδω
σε τό ἡνία τῆς ἑταιρείας στα παιδιά της το 1991. Τό
2021 ιδρύθηκε το κοινωφελές Ιδρυμα Ἀθηνᾶς Ι. Μαρτίνου μέ προσανατολισμό τό όραμά της για βοήθεια πρός τόν συνάνθρωπο καί τήν ἑλληνική κοινωνία. Τό Ιδρυμα πραγματοποιεῖ δωρεές στους τομεῖς
τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας, τῆς ὑγείας, τῆς παιδείας,
τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ περιβάλλοντος.
Συνέχεια στην σελ. 10
Μητσοτάκης: «Μπούμερανγκ»
ἡ ψῆφος πού ἐκπορεύεται
ἀπό τό θυμικό
«ΣΤΙΣ Εὐρωεκλογές δέν ὑπάρχει το παραμικρό περι
θώριο γιά ἀδράνεια, ἀποχή ἤ ἐφησυχασμό. Οὔτε, βέβαια, γιά ἀνέξοδες διαμαρτυρίες. Κάθε λανθασμένη
ἐπιλογή στήν κάλπη στοιχίζει. Ἀκόμη καί μιά ψῆφος
πού ἐκπορεύεται βιαστικά ἀπό τό θυμικό, ἐνδέχεται
να πάρει ἄλλον δρόμο καί νά γίνει “μπούμερανγ”.»
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἐκ τῶν ὑστέρων μέτρα
καί νουθεσίες
πρός Ἀστυνομικούς
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ἡ δριμεῖα κριτική πρός τήν ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. ὡς πρός τόν τρόπο πού στελέχη της
διαχειρίστηκαν τήν ὑπόθεση τῆς δολοφονίας τῆς
28χρονης ἔξω ἀπό τό ἀστυνομικό τμῆμα τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων. Παραλλήλως ὁ ΣΥΡΙΖΑ ζητεῖ ἀπό τόν
Πρωθυπουργό νά ἀποπέμψει τόν ἁρμόδιο ὑπουργό
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ γυναῖκα εἶναι τό ἰσχυρό καί τό ἱερό φύλο
Ἀφοῦ ἀπορρίψουμε τόν
δρο «γυναικοκτονία», και
θώς ἡ γυναῖκα εἶναι ἐπίσ
σης άνθρωπος καί ἑπομέ
νως ἔχουμε «ανθρωποκτονία», ας μιλήσουμε γιά τήν
γελοία ἀντίληψη κάποιων
(ὑποτίθεται) ἀνδρῶν, τήν
ὁποία ἐξέφρασε μέ τήν δήλω
σή του ὁ στυγερός δολοφόνος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.
«Τήν ήθελα μόνο δική μου.»
Ήθελε δική του μιά κούκλα, ένα παιγνίδι, ἕνα ἀντικείμενο, ένα κάτι. Πόσο γε
λοία εἶναι αὐτή ἡ ἀντίληψη! Καί πόσο «άνδρας» εἶναι
ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνδρικοῦ φύλου όταν σηκώνει τό
χέρι ἐναντίον μιᾶς γυναίκας;
Γιά νά τελειώνουμε, ὅταν
ένας «άνδρας» σηκώνει χέρι
σέ μιά γυναῖκα, παύει να
εἶναι ἄνδρας! Κι ἄν θέλουμε
να προχωρήσουμε περισ
σότερο, ἡ γυναῖκα, ἡ μήτρα
τῆς ζωῆς, εἶναι τό «Ισχυρό
φύλο».
Ἐκείνη κατευθύνει, ἐκείνη
φέρνει στον κόσμο τά παιδιά, εκείνη συμβάλλει περισσότερο αποφασιστικά στην
συνέχιση τῆς ὑπάρξεως τοῦ
άνθρωπίνου είδους.
Επιτρέψτε μας –χωρίς
οὐδεμία σχέση νά ἔχουμε μέ
τήν φαιδρότητα τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος να τονί
σουμε ὅτι ἡ δολοφονία μιᾶς
Συνέχεια στην σελ. 4
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑζω
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΒΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡηκαν
ΕΣΤΙΑ
Αὐτοκρατορικαί
παλινωδίαι
τοῦ Σπυρίδωνος Αλφαντάκη*
«Ὁ κόσμος νομίζει ὅτι αὐτό πού λέγω
εἶν' αὐτό πού σκέπτομαι».
Ίντι Αμίν
ΕΞ ΟΝΥΧΟΣ τόν λέοντα, ἐκ τῆς πενταετίας τόν ἄρχοντα. Ἀφ' οὗ αἱ ἀπει
λαί ἔπαυσαν νά πτοοῦν καί αἱ ὑποσχέ
σεις νά πείθουν, ἀφ' οὗ αἱ μέθοδοι τοῦ
ὁμολογητοῦ (ὁμολογῶ ὡρισμένα διά
ν' ἀποκρύψω τά λοιπά) καί τοῦ τροφοδότου ἐλπίδων (ἀνασχηματισμός)
ἀπέτυχον, ἀφ' οὗ οὐδείς ἀνταπεκρί
θη εἰς τήν ἀγωνιώδη ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς (ἐπιμερισμοῦ καί διαχύσε
ως τῆς εὐθύνης μεταξύ κυβερνήσεως
Συνέχεια στην σελ. 5