Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Δ. Σπάρτης: Καθαρίστε
οικόπεδα και ακάλυπτους
χώρους > σελ. 7
Δέκα οδηγίες
για τη βελτίωση ύπνου
στην Τρίτη Ηλικία > σελ. 10
Πανελλήνιοι αγώνες πήλινου
στόχου ΣΚΗΤ στο Σκοπευτήριο
Σελλασίας > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6831 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Γιατί σταμάτησε ξανά
η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου;
Οπτικές ίνες και μελέτη «με ζητήματα»...
Τμήμα δικτύου οπτικών ινών
που είχε κρυφτεί, το άτιμο, κάτω
από το κομμάτι της Κων/νου Παλαιολόγου, εκεί που επανάρχισαν
πριν λίγο καιρό τα έργα ανάπλασης, στο κέντρο της Σπάρτης,
«ανακάλυψε» η Τεχνική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, με έγγραφό
της από 7/3, αναφέρει την ύπαρξη
οπτικών ινών των εταιρειών
Cosmote και Vodafone στο τμήμα
της Παλαιολόγου ανάμεσα στις
οδούς Λυκούργου και Βρασίδου
και ζητά την μετατόπισή τους. Το
θέμα ήρθε ως κατ' επείγον στη
Δημοτική Επιτροπή της Τρίτης
(2/4) όπου τα μέλη της το υποδέχθηκαν, μάλλον, μουδιασμένα.
Η μετατόπιση των οπτικών ινών,
σημειώνεται, πρέπει να γίνει με
συγκεκριμένο τρόπο από εξειδι
κευμένο συνεργείο, που θα
φροντίσει τεχνικά και για την επα
νασύνδεσή τους. Για τον λόγο
αυτό οι δύο πάροχοι «έδωσαν
προσφορά» για τις συγκεκριμέν
νες εργασίες.
Εκτός κάλυψης χιλιάδες επιχειρηματίες λένε η ΟΕΕΣΠ και ο Εμπορικός Σπάρτης
συνέχεια σελ. 9
Ανασφάλιστοι υπό το βάρος χρεών
οι έμποροι στην Πελοπόννησο
Έξτρα 3μηνη διορία για τα POS αιτείται το Επιμελητήριο Πελοποννήσου
Μέσα στο επιβαρυμένο οικονομικό κλίμα και την αβεβαι
ότητα όπου δίνουν μάχη
επιβίωσης καθημερινά έμποροι
κι επαγγελματίες της χώρας,
ισχυρό ποσοστό εξ' αυτών και
λούνται να ανταπεξέλθουν και
στις συσσωρευμένες οφειλές
σε ασφαλιστικά ταμεία, που
τους ωθούν σε έξωση από την
κάλυψη. Κάνοντας λόγο για
10 199
«μέγα θέμα» πολλών ανασφά- Επιχειρηματικότητας Πελοπον- γος Βαγενάς, παρατήρησε
λιστων εμπόρων, ο πρόεδρος νήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος &
της Ομοσπονδίας Εμπορίου Ιονίων Νήσων (ΟΕΕΣΠ), Γιώρ«Υγεία να έχουμε αλλά με τόσο
άγχος που διακατέχει τους αντ
θρώπους της αγοράς και δη του
λιανεμπορίου, δεν ξέρω πόσο
καλά πάμε από υγεία». Ισχυρί
στηκε ότι η εικόνα αυτή δεν
ξάφνιασε τους συνδικαλιστέςεκπροσώπους του εμπορικού
κλάδου, καθώς «τα στοιχεία
που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και επιβεβαιώνουν το παραπάνω
συμπέρασμα, είναι απλώς η
επιβεβαίωση αυτού που η πλει
ονότητα ανέμενε».
συνέχεια σελ. 8
«Κουαρτέτο»
της φωτιάς
και συλλήψεις
σε ένα τριήμερα
στον Δ. Σπάρτης
2.000 ευρώ
τα συνολικά πρόστιμα
στους υπαίτιους
Η καύση φυτικών υπολειμμάτων σε περίοδο με υψηλές
θερμοκρασίες και αυξημέ
νους ανέμους, ήταν η αιτία
εκδήλωσης της μεγάλης
φωτιάς σε έκταση μεταξύ
Άρνας και Βασιλικής στον
Ταΰγετο, την περασμένη Παρασκευή 29 Μαρτίου. Μετά
από έρευνα και στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας,
συνελήφθη το Σάββατο
(30/3) από ανακριτικούς
υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συν
νεργασία με ανακριτικούς
υπαλλήλους της Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας Σπάρτης,
ένας άνδρας ως υπαίτιος
πρόκλησης της φωτιάς από
αμέλεια. Το εν λόγω άτομο
φέρεται να έκαιγε κλαδιά
εντός αγροτικής έκτασης
στην Τοπική Κοινότητα
Άρνας. Στον φερόμενο ως
υπαίτιο επιβλήθηκε διοικη
τικό πρόστιμο ύψους 500€,
σύμφωνα με την κείμενη νο
μοθεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες
του «ΛΤ», θλιβερός απολογι
σμός της πύρινης λαίλαπας
που απείλησε και το δάσος
της Βασιλικής και κινητοποί
ησε ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ήταν η αποτέφρωση
περίπου 100 στρεμμάτων
γης, εκ των οποίων 50 δασική και 50 γεωργική βλάστηση,
συνέχεια σελ. 9
Μυστράς, η ιστορική
μας πρωτεύουσα
της Αναστασία Κανελλοπούλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα