Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπα
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12627 Τιμή 0,60 ευρώ - Τετάρτη 3 Απριλίου 2024
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΙΡΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ο διάλογος με τους αγρότες συνεχίζεται
Τόνισε από την Κοζάνη ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης
Ο διάλογος με τους αγρότες συνεχίζει
ται, τόνισε από την Κοζάνη ο υπουργός Αν
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέ
ρης Αυγενάκης, σε ανοικτή συζήτηση που
διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Περιφέ
ρειας με εκπροσώπους αγροτικών συλλό
γων...
συνέχεια στη σελ. 6
ντίστροφα και
Πάει ο χρόνος
στην αγορά τις
ημέρες του
naσχα με τους ιδιοκτήτες
καταστημάτων να είναι
συγκρατημένα αισιόδο
ξοι, προσδοκώντας άνόσο του τζίρου.
Να επισημάνουμε
πως το φετινό Πάσχα
πέφτει εν μέσω τουρι
στικής περιόδου. Με
αυτό ως δεδομένο ανα
μένεται αύξηση της κίν
νησης σε αρκετούς
προορισμούς της χώρας
όχι μόνο από Έλληνες
αλλά και από ξένους εν
πισκέπτες, με ό,τι θετι
κό αυτό συνεπάγεται
για τις τοπικές οικονομίες.
Αύξηση επισκεπτών
αναμένεται και στην
Πρέβεζα τις ημέρες του
Πάσχα.
Να σημειώσουμε ότι
το εορταστικό ωράριο
για τα καταστήματα ξε
κινά 10 ημέρες πριν απ
πό το Πάσχα. Αν και μέ
χρι στιγμής δεν έχουν
γίνει σχετικές ανακοι
νώσεις από τους Εμπο
ρικούς Συλλόγους της
χώρας, το πασχαλινό ως
ράριο αναμένεται να τε
θεί σε ισχύ από την Πέ
μπτη 25 Απριλίου, ενώ
θα περιλαμβάνει και Η μία
Κυριακή με ανοιχτά ματ
γαζιά, πριν την έναρξη
της Μεγάλης Εβδομά
δας, συνέχεια στη σελ. 6
Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες
και αφρικανική σκόνη
Έκανε την εμφάνισή του ο Απρίλιος
Με υψηλές για την εποχή θερμο
κρασίες και αφρικανική σκόνη έκανε
την εμφάνισή του ο Απρίλιος, με τους
μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι το εν
πόμενο δεκαήμερο δεν θα υπάρξουν
ιδιαίτερες αλλαγές.
συνέχεια στη σελ. 5
Στο πλευρό της συζύγου του ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Στον απόηχο της διαδικτυακής επίθεσης
Της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτας, στο πρόσωπό της
Στο πλευρό της
συζύγου του Μαρέβας ΓκραμπόφσκιΜητσοτάκη στέκε
ται ο Πρωθυπουρ
γός Κ. Μητσοτάκης,
στον απόηχο της
διαδικτυακής επίθε
σης της βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας
Ακρίτας, στο πρόσωπό της.
συνέχεια στη σελ. 7
Πρόστιμο
37.000 ευρώ
Πρόστιμο 37.000 ευρώ επέβαλλε η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας στον Δήμο Πρέβεζας διότι κάνει
ARPRETO
χρήση νερού για ανάγκες ύδρευσης και
άρδευσης από 37 σημεία υδροληψίας μη
αδειοδοτημένα.
συνέχεια στη σελ. 8