Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Tox yo
Ιωαννίνων
Αριθμός Αδείας 11
ΚΩΔΙΚΟΣ 1819
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 10951 ΕΤΟΣ 440 - 0,50 €
Αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί
η διασύνδεση με τα POS
Με θετικό πρόσημο βλέπει το Υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας και Οικονομικών την πορεία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων τονίζοντας ότι «πάνω από 255.000 είναι
οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διασύν
δεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS ή
έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το
κάνουν μέχρι την 30η Απριλίου, οπότε και είναι
η καταληκτική προθεσμία.
>> >> >> 7
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Παρουσιάζονται τα βιβλία του Γιάννη
Μπαλαμπανίδη και της Βίβιαν Στεργίου
Εκδήλωση το Σάββατο
>> >> >> 13
[email protected], www.ele.gr
Με μία αιφνιδιαστική ανακοίνωση η οικογένεια Χριστοβασίλη άνοιξε
το δρόμο για την αποχώρησή της από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Πωλητήριο στον ΠΑΣ
και όσοι πιστοί προσέλθετε...
>> >> >> 15
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Η σημασία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, αλλά και
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την εγκατάσταση νέων εταιριών στα Ιωάννινα
Ο ρόλος που παίζει το υψηλό
επίπεδο των αποφοίτων
Υπαρκ
σπαρκτό και έντονο είναι το ενδιαφέρον εταιρειών πληροφορι
κής και ανάπτυξης λογισμικού, όχι όμως μόνον τέτοιου αντικει
μένου, για την εγκατάστασή τους στα Ιωάννινα το αμέσως επό
μενο διάστημα και μάλιστα η πρόθεσή τους αυτή είναι ανεξάρ
τητη από την τύχη που θα έχει η προσπάθεια της Περιφέρειας
Ηπείρου να δημιουργήσει το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και
Έρευνας.
Η εγκατάσταση εταιρειών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμι
κού στην Ηπειρωτική πρωτεύουσα την τελευταία επταετία είναι
προφανές ότι αποτέλεσε τη μαγιά για την προσέλκυση και άλλων
εταιρειών του κλάδου για μία σειρά λόγων τους οποίους οι ίδιες
οι εταιρείες αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν πολύ πριν η τοπική
κοινωνία ή ακόμη και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αντιληφθούν.
>> >> >> 5
Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε
γαλακτοκομικά και οπωροκηπευτικά
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γιατί είναι ελκυστικές
οι σπουδές στην Κύπρο
Οι απαντήσεις δόθηκαν από εκπροσώπους
των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου
σε εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα
«Έξυπνη Μεταποίηση» από
το Ταμείο Ανάκαμψης
Υπογράφηκε η απόφαση για το πρόγραμμα
«Έξυπνη Μεταποίηση» του υπουργείου Ανάπτυξης, ύψους 73.227.620 ευρώ, η οποία
αφορά τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων
προτάσεων, με αποδέκτες πολύ μικρές, μι
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου.
>> >> >> 6
Κλιμάκια ξεκίνησαν ελέγχους σε ελαιόλαδο
και μέλι ενώ ακολουθούν σε κρέας και αυγά
>> >> >> 3
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΣΤΙΑ»
Turi 25 HIR
Ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση
για τον αυτισμό
>> >> >> 4
>> >> >> 4
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ο πιο θερμός Μάρτιος
από το 2010
>> >> >> 6