Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.699
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Το Ρέθυμνο αγκαλιάζει
τον αυτισμό
ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
Σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαι
σθητοποίησης για τον αυτισμό διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτ
τισμό Ρεθύμνου τον μήνα Απρίλιο που
διεθνώς είναι ο μήνας αφιερωμένος στον
αυτισμό.
Με σύνθημα «Think Blue» καθ' όλη τη
διάρκεια του μήνα έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους αλλά και δράσεις με θέατρο, μουσική, χορό και αθλητισμό στις οποίες και
λούν ενεργά την κοινωνία να συμμετά
σχει.
Σελ. 4
Σχέδιο δημιουργίας χώρων προσωρινής
φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Στον σχεδιασμό του υπουργείου για τη
δημιουργία δυο χώρων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη αναφέρ
θηκε χθες στη διάρκεια συνέντευξης τύ
που, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ
λου Δημήτρης Καιρίδης ξεκαθαρίζοντας
ότι δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας με
ταναστών, αλλά για τους απαραίτητους
χώρους όπου θα φιλοξενούνται οι μετανάστες που φτάνουν στο νησί, για τις δύο με
τρεις ημέρες που χρειάζονται μέχρι τη διαδικασία ταυτοποίησής τους και τη μεταφο
ρά τους σε Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών
της ηπειρωτικής χώρας.
Σελ. 5
Δεν κατατέθηκαν
προσφυγές για το
έργο του ΒΟΑΚ,
οριστικοποιήθηκε
ο προσωρινός
ανάδοχος
3 ΣΕΛ.
Ετοιμάζεται
το κτιριολογικό
πρόγραμμα για
το εκπαιδευτικό
συγκρότημα
στου Γάλλου
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ
ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΙΤ
[3 ΣΕΛ.
Αποχωρεί από τη
θέση γραμματέα
της Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ
Ρεθύμνου
ο Μιχάλης Σαρρής
1,15€
Σπανάκι Ρεθύμνου /κιλό.
LURPAK
| 4 ΣΕΛ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
super markets
Ισχύς 03/04-09/04
Μέλος του ομίλου
ΕΛΟΜΑΣ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Προσδοκίες για βελτίωση του οικονομικού
κλίματος εν όψει της τουριστικής περιόδου
Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα
αποδεικνύεται ευμετάβλητο αυτή την
περίοδο, αντανακλώντας και το γεγονός ότι η εγχώρια οικονομία είναι σε
θετική τροχιά, όμως αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο εξωτερικό
περιβάλλον και εγχωρίως, που επηρε
άζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά, αναφέρει στην έρευνα
οικονομικής συγκυρίας για τον μήνα
Μάρτιο 2024, το Ίδρυμα Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Η εκτιμώμενη ενίσχυση μέρους του
διεθνούς εμπορίου φαίνεται να ευνοεί
τις εξωστρεφείς εγχώριες βιομηχανίες,
όπως και κλάδους υπηρεσιών με διεθνώς
εμπορεύσιμα αγαθά.
Ωστόσο, η διατήρηση της δυναμικής
της εγχώριας ζήτησης φαίνεται να συντη
ρεί σχετικά θετικές προσδοκίες, αν και
ακόμα τα αποθέματα είναι γενικά σε υψη
λά επίπεδα. Στα νοικοκυριά, η μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η παρατεταμένη περίοδος καλοκαιρίας του
τελευταίου μήνα φαίνεται να αμβλύνει σε
ένα βαθμό τις πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα από το υψηλό επίπεδο τιμών.
«Με τη χειμερινή περίοδο όμως να ολο
κληρώνεται, αναμένεται έντονη κινητικότητα στις αγορές που σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με τον τουρισμό, με θετικές προσδοκίες για την τουριστική σεζόν που έρχε
ται», σχολιάζει το ΙΟΒΕ.
Αναλυτικότερα, στις 108,4 μονάδες
έκλεισε ο δείκτης οικονομικού κλίματος
τον Μάρτιο από 104,9 μονάδες τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Μάλιστα, σημειώνεται ότι επανέρχεται σε σχετικά
υψηλότερα επίπεδα μετά τη μείωση που
καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα,
στην υψηλότερη επίδοση των τελευταί
ων έξι μηνών. Στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται έντονη βελτίωση στη βιομηχανία και ηπιότερη στις υπηρεσίες, αν και σε κατασκευ
ές και λιανικό εμπόριο σημειώνεται διόρθωση προσδοκιών. Παράλληλα όμως,
και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύ
νης ενισχύεται και διαμορφώνεται στο
επίπεδο του Οκτωβρίου του προηγούμε
νου έτους. Συνολικά, το οικονομικό κλίμα
αποδεικνύεται ευμετάβλητο αυτή την πεΗ οικογένεια Κούνουπα της
επιστήμης, των γραμμάτων,
της τέχνης και των
κοινωνικών αγώνων
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Συνεχίζοντας την αναφορά μας στις
ιστορικές οικογένειες του Ρεθύμνου θα
πρέπει να σταθού
10,78€
Πορτοκάλια Extra
Λακωνίας /κιλό.
με στην οικογένεια
Κούνουπα.
Ο μέγας Κρητολόγος Γεώργιος Εκκεκάκης παρουσι
άζοντας τα σημα
ντικότερα μέλη της
οικογενείας μας
αναφέρει κάποιον Αλκιβιάδη Κούνουπα που γεννήθηκε το 1849 αλλά αγνοούμε τη χρονολογία θανάτου του. Ήταν εγ
γράμματος αν κρίνουμε από το γεγονός
ότι είχε εκλεγεί για ειρηνοδίκης το 1892.
Η γυναίκα του Μαρία, το γένος Δρανδάκη, πέθανε πρόωρα το 1888 και η απώ
λειά της συγκίνησε βαθύτατα την τοπική κοινωνία. Κι ήταν φυσικό γιατί μέσα σ'
ένα χρόνο η οικογένεια Δρανδάκη έχασε
τρία προσφιλή της πρόσωπα
6 ΣΕΛ.
ρίοδο, αντανακλώντας και το γεγονός ότι
η ελληνική οικονομία είναι σε θετική τροχιά, όμως αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, στο εξωτερικό περιβάλλον και
εγχωρίως, που επηρεάζουν σημαντικά
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Αναλυτικότερα:
- Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο
των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και
τη ζήτηση εξασθένισε, οι εκτιμήσεις για
τα αποθέματα διατηρήθηκαν αμετάβλητα ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.
- Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχει
ρήσεων εντάθηκαν, ενώ παράλληλα οι
θετικές προβλέψεις για την απασχόληση
εξασθένισαν οριακά.
- Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις
για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν
έντονα, με το ύψος των αποθεμάτων να
κλιμακώνεται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων υποχωρούν ήπια.
- Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις
για την τρέχουσα κατάσταση των επιχει
ρήσεων ενισχύθηκαν ελαφρά, εκείνες για
τη ζήτηση διατηρούνται σε έντονα θετικά επίπεδα, ενώ αντίστοιχα κινούνται οι
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέ
λιξη της ζήτησης οι οποίες βελτιώνονται
σημαντικά.
- Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι
αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών
για την οικονομική κατάσταση της χώρας
περιορίστηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική και
τάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και ενισχύθηκε η πρόθεση για αποτα
μίευση.
«Στυλιανός Αλεξίου - Λεύκιος
Ζαφειρίου, Αλληλογραφία»:
Η φιλία δυο λόγιων
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το βιβλίο με τίτλο «Στυλιανός Αλεξίου Λεύκιος Ζαφειρίου, Αλληλογραφία» που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Ροδα
κιό» παρουσιάστηκε το απόγευμα της
Δευτέρας στο Ρέθυμνο από τη Βιβλιοθή
κη του Πανεπιστημίου Κρήτης τιμώντας
τη μνήμη του Στυλιανού Αλεξίου και
στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 50 χρόνων από το επώδυνο γεγονός της τουρ
κικής εισβολής στην Κύπρο. Το βιβλίο
έχει επιμεληθεί η Αφροδίτη Αθανασοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια Νε
17 ΣΕΛ.
οελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η οποία και το παρουσίασε,
ενώ τον συντονισμό είχε η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια Ελένη
Κωβαίου. Άξιον αναφοράς είναι ότι και
οι δυο καθηγήτριες κ. Αθανασοπούλου
και κ. Κωβαίου υπήρξαν φοιτήτριες του
Στυλιανού Αλεξίου.
LURPAK
Lurpak Soft
2,75€
ΦΑΓΕ Total
3X170g & 3X200g
XXL PACK
LURPAK
LURPAK
4,49€
Θράψαλο Καθαρισμένο
ΚΤΨ Interfrost /κιλό.
Τόνος
Τόνος.
2,49€
Toves
Ορυγανιές
παρέντες 3+
KRISPIES
Παράσταση
-30% διαμαρτυρίας κατοίκων
Παπαδοπούλου Φρυγανιές
& Krispies
13,63€
ΕΛΟΜΑΣ Τόνος ΚΑΝΑΚΙ Φύλλο
2Χ160g σε νερό Κρούστας 450γρ.
3% PROTEIN
PROTEIN
30% PROTEIN
--50%
Mooveat Μπάρες
Πρωτεΐνης
των Σελλίων για την
κατολίσθηση στο φαράγγι
του Κοτσιφού
ΣΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15 ΣΕΛ.
MARSILLA
JACOBS
JACOBS
AQUAIRL
10,49€
ARIEL XXL Pack
Σκόνη ή Υγρό
Προϊόντα Johnson's Baby
ESPRE
& Le Petit Marseillais (Επιλ.Κωδικοί)
ESPRESSO 12
Lenor
Κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό
για την ενίσχυση των νοσοκομείων του νησιού
50% ζητά ο περιφερειάρχης ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Jacobs
Κάψουλες
Μαλακτικά Lenor
ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
3 ΣΕΛ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ένα μικρό λαογραφικό μουσείο στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
  Απ’ τις αρχές του Απρίλη στην αίθουσα των Εικαστικών του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου χτυπάει η «καρδιά» ενός μικρού λαογραφικού μουσείου που στήθηκε με αγάπη και σεβασμό στην παράδοση. Υπόγεια, αποθήκες και μπαούλα πρόσφεραν τους «ξεχασμένους θησαυρούς» τους και μας καλούν σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χθες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ1 τμήματος του σχολείου μας με την καθοδήγηση της... Source
 • Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
  Τρία άτομα συνελήφθησαν, την Πέμπτη στο Ρέθυμνο (δύο άνδρες και μια γυναίκα) κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίηση στοιχείων από... Source
 • Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: Η γέφυρα που ένωσε το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου και το Liceo A. Avogadro στην Biella της Ιταλίας
  Τα πολιτιστικά αγαθά και το φυσικό περιβάλλον, ιδωμένα μέσα από τη σχέση αλληλεπίδρασης φύσης-ανθρώπου και ισορροπίας μεταξύ τους, αποτελούν, σύμφωνα με την UNESCO, «Παγκόσμια κληρονομιά». Είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές με το χρέος να τη γνωρίσουμε και να τη σεβαστούμε για να επωφεληθούν και οι επόμενες. Το πλήθος των υλικών και άυλων στοιχείων και οι τοποθεσίες φυσικού... Source
 • Γιορτή φυσικών επιστημών στο Ρέθυμνο
  Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου στο «Σπίτι του Πολιτισμού» και στο παρακείμενο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Ρεθύμνου (πρώην 1ο Δ.Σ. Ρεθύμνου) στην Παλαιά Πόλη του Ρεθύμνου θα διεξαχθεί και φέτος η «Γιορτή των Φυσικών Επιστημών». H «Γιορτή των Φυσικών Επιστημών» διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου δια του Ε.Κ.Φ.Ε Ρεθύμνου. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κρήτης... Source
 • Εκατό χρόνια Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 1922-2022
  Την Τρίτη 09 Απριλίου 2024 έγινε στο «Σπίτι του Πολιτισμού», στο Ρέθυμνο, η βιβλιοπαρουσίαση του τετράτομου έργου: «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 1922-2022: Ένας αιώνας αγώνων για την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία». Ήταν μια ζεστή και επιτυχημένη εκδήλωση, χάρη στους εισηγητές – παρουσιαστές των τεσσάρων τόμων: Σοφία Χατζηστεφανίδου αναπλ. καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος... Source