Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΛΤΑ
Tax. KEMA
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΕΙΡΩ FAEP
TPITH
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13481
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
TUI: Αυξημένη κατά 30% η ζήτηση για Ελλάδα
Τουρισμός: Προς νέο ρεκόρ το 2024
Άνοιξε η πλατφόρμα
για το Youth Pass
νοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το Youth
Pass με στόχο την ενίσχυση 150
ευρώ σε νέους, οι οποίο έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος από
1.1.2023 έως και 31.12.2023.Οι ωφελού
μενοι θα αξιοποιήσουν την ενίσχυση για
λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις τουρι
σμού, πολιτισμού και μεταφορών.
Πληρωμές 102 εκατ.
από ΔΥΠΑ – ΕΦΚΑ
πό 1 έως 5 Απριλίου, θα καταβληθούν 102.657.345 ευρώ σε 127.906
δικαιούχους, στο πλαίσιο των και
ταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Από
τις 2 έως 5 Απριλίου θα καταβληθούν 16
εκατ. ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
ΣΕΛ. 3
Σε νέα ιστορικά υψηλά
ο χρυσός
υνεχίζεται το ράλι του χρυσού
που έφτασε σε νέα ιστορικά υψη
λά καθώς δέχεται σημαντική ώθη
ση από τις προσδοκίες για τη μείωση των
επιτοκίων αλλά και από τις γεωπολιτι
κές ανησυχίες που το καθιστούν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Το συμβόλαιο
παραδόσεως Ιουνίου έφθασε στα 2,280,40
δολάρια που αποτελεί νέο υψηλό. ΣΕΛ.8
Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό σύμφωνα
με τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο του 2024, καθώς υπάρχει αύξηση σε αφίξεις και πληρότητα στα ξενοδοχεία.
Στα ύψη βρίσκεται η ζήτηση για Ελλάδα από τους πρώτους μήνες του
έτους και υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι η χρονιά εκτός απροόπτου θα καταγράψει φέτος νέο ρεκόρ. Τα στοιχεία της TUI δείχνουν ότι η ζήτηση για Ελλάδα από όλα τα γραφεία της είναι το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξημένη
κατά 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι .
Παράλληλα η TUI θα μετακινήσει φέτος προς τη χώρα μας 10% περισσότερους τουρίστες από ότι πέρυσι.
Όσον αφορά την Τουρκία οι αρχικοί ρυθμοί φαίνεται να έχουν περιορισθεί ωστόσο η Τουρκία δεν είναι ανταγωνιστική προς την Ελλάδα καθώς
η χώρα μας προσελκύει υψηλότερου προφίλ τουριστών.
Στο 11% η ανεργία
τον Φεβρουάριο
ε 11% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχο
λούμενοι ανήλθαν σε 4.228.417 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά
76.736 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (1,8%) και μείωση και
τα 38.712 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (-0,9%). Οι άνεργοι
ανήλθαν σε 524.428 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 283 άτομα σε σχέ
ση με τον Φεβρουάριο του 2023 (-0,1%) και αύξηση κατά 18.733 άτομα σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 (3,7%).
Ενίσχυση
της μεταποίησης
τον Μάρτιο
Για επιτάχυνση σημείωσε ο ελλη|νικός μεταποιητικός τομέας τον
Μάρτιο με περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και των παραγγελιών λόγω
της ισχυρής ζήτησης ενώ η απασχό
ληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθ
μό από το Απρίλιο 2022. Ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε για έκτο συνεχή μήνα με την αύξηση των νέων πωλήσεων να είναι η εντονότερη από τον
Νοέμβριο του 2021 και τις εταιρίες να
την αποδίδουν στη μεγαλύτερη ζήτηση
από πελάτες του εσωτερικού και του
εξωτερικού. Οι κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό προσωπικού με ταχύ
τερο ρυθμό αναφέροντας μεγαλύτερο
αριθμό εργαζομένων πλήρους και μερι
κής απασχόλησης.
Τέλος χρόνου
ΣΕΛ.8
για την ενεργοποίηση
των POS
κλεψύδρα άδειασε για την ενεργοΕποίηση των POS από τους τελευ
ταίους 35 κλάδους της οικονομίας, που
δεν ήταν υποχρεωμένοι μέχρι τώρα να
διαθέτουν τερματικά, καθώς από χθες
1η Απριλίου 2024 όσοι δεν διαθέτουν
απειλούνται με βαριά πρόστιμα που
φθάνουν τα 1.500 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν
παντού την κάρτα τους για όλες τις συν
ναλλαγές είτε πρόκειται για αγορές αγαθών είτε για υπηρεσίες. Μπορούν να την
χρησιμοποιούν σε ταξί, περίπτερα, ψιλι
κατζίδικα, παντοπωλεία, λαϊκές αγορές,
πανηγύρια, θέατρα, κινηματογράφους,
μεσιτικά γραφεία ακόμα και σε πανεπιστήμια ή ΙΕΚ.
9 772529 030127