Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12626 Τιμή 0,60 ευρώ - Τρίτη 2 Απριλίου 2024
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
νοιχτά παραμέ
νουν σοβαρά
θέματα στην
Πρέβεζας όπως
το master plan του λιμανιού, η εφαρμογή της
απόφασης του Δημοτι
κού Συμβουλίου για το
λιμάνι, η αγωγή της μαρίνας, το Τμήμα Λογιστι
κής, το κτιριακό ζήτημα
του Μουσικού Σχολείου,
το Κάστρο Παντοκράτορα, το νέο καταφύγιο
ζώων στο Νεοχώρι και
άλλα, εκ των οποίων τα
περισσότερα εκκρεμούν
από την προηγούμενη
θητεία της Δημοτικής
Αρχής και μαζί με αυτά
οι δεσμεύσεις του Δη
μάρχου που ακόμα υλο
ποιούνται...
Το δημοσίευμα της εφημερίδας "Εστία"
συνέχεια στη σελ. 7
Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Το θεωρεί προϊόν επιστημονικής φαντασίας
Το δημοσίευμα της εφημερίδας
"Εστία" διαψεύδει κατηγορηματικά ο
Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με
όσα αναφέρουν άνθρωποι του περι
βάλλοντος του εφοπλιστή.
συνέχεια στη σελ. 6
Οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές διότι όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία
Με τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία θα πάω στις Βρυξέλλες
Να διαπραγματευτώ τα Εθνικά δίκαια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
"Οι ευρωεκλογές είναι
πολύ σημαντικές, όχι μόν
να για το ποιους ευρω
βουλευτές θα στείλουμε
την επόμενη μέρα στην
Ευρωβουλή. Είναι πολύ
σημαντικές διότι όσο πιο
ισχυρή είναι η Νέα Δημο
κρατία, και εγώ προσωπι
κά, με τόσο μεγαλύτερη
αξιοπιστία και δύναμη θα
πάω στις Βρυξέλλες να
διαπραγματευτώ τα εθνι
κά δίκαια.
συνέχεια στη σελ. 7
Κύκλος
περιοδειών...
Μεγάλος κύκλος περιοδειών στις μεγά
λες πόλεις και την περιφέρεια, με καταλη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
κτικό σταθμό το πολιτικό ορόσημο της 9ης
Ιουνίου προγραμματίζει
η ΝΔ.
συνέχεια στη σελ. 8