Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02-04-2024
τα ελατας τον ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
Τρίτη
2 Απριλίου 2024
Τίτου ὁσ. Ἀμφιανοῦ καί Αἰδεσίου μαρτ.
Σελήνης Τελ. Τέταρτο | Ανατολή ηλίου 7.08' - Δύσις ἡλίου 7.49
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, με μεταβλητούς μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Κυρίως νεφώσεις, μέ ἀνέμους μέτριους. Θερμ. ἕως 24β.
«Έχασε ὕψος» στην Τουρκία
Αριθμ. φύλ. 42817
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
ἀλλά τόν κρατᾶ ὄρθιο ὁ Λευκός Οἶκος
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ξαφνική πρόσκληση τοῦ ἄλλοτε «μαύρου προβάτου» τῆς Δύσεως Ταγίπ Ερντογάν στην
Αμερική γιά ἀναβαθμισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν – Ποῦ «σκόνταψε» ἡ πρόσκλησις τοῦ Ἕλληνος
Πρωθυπουργοῦ – Ανησυχητική εξέλιξις γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα ἡ ἐπαναπροσέγγισις ΗΠΑ-Τουρκίας
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ὁ Ταγίπ Ερντογάν ἦταν εἰλικρινής. «Χάσαμε ὕψος» παρεδέχθη, ἐνῷ ἡ καταμέτρησις τῶν ψήφων
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς περασμένης
Κυριακῆς ἦταν ἀκόμη σέ ἐξέλιξη. Πράγ
ματι τό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν «κόντυνε».
Δέν εἶναι μόνον ἡ ἀπώλεια τῶν τριῶν μετ
γάλων δήμων τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
τῆς Ἀγκύρας καί τῆς Σμύρνης, ἀλλά καί
ὁ περιορισμός τῶν συνολικῶν ποσοστῶν
τοῦ κόμματος τοῦ Τούρκου Προέδρου στο
35,5% ἔναντι του 37,7% τοῦ Ρεπουμπλικανι
κοῦ (κεμαλικοῦ) κόμματος, τό ὁποῖο πλέον
εἶναι ἡ πρώτη πολιτική δύναμις στην Τουρ
κία. Να σημειωθεῖ ὡς πρός τά καθ' ἡμᾶς ἡ
ἄνοδος τῶν κεμαλιστῶν δέν εἶναι καί ἡ πλέΠόλωσις μέχρις
ἐσχάτων μεταξύ
ΝΔ και ΠΑΣΟΚΣΥΡΙΖΑ για Τέμπηἐπιστολική
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ἀποκαλύψεις γιά τήν πολύκροτη υπόθεση τῶν
Τεμπῶν πού ὁδήγησαν στην καρατόμηση
δύο στενῶν ὑπουργῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ
ἀλλά καί τά νέα στοιχεία πού ὅπως προαναγγέλλονται θα βάλουν φωτιά στό που
λιτικό σκηνικό, θά πυροδοτήσουν ἐκ νέου τήν ἔντονη ἀντιπαράθεση μεταξύ Κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ ἡγέ
τες τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν
μένουν με σταυρωμένα τα χέρια καί ἐπιχειροῦν νά καταδείξουν τα τεράστια λάθη τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ πρόεδρος κ.
Νίκος Ανδρουλάκης ἐπεσκέφθη χθές τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
Ισόβια στον Μίχο
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
ον θετική εξέλιξις γιά τήν Ελλάδα, καθώς
ἀνέκαθεν ἦσαν σκληρώτεροι καί ἐξ ἴσου διεκδικητικοί ἔναντι τῶν κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς δέν σημαίνει ὅτι
ἐπέρχεται τό πολιτικό τέλος τοῦ Προέ
δρου Ερντογάν, ὅπως ἔχουν σπεύσει να
προαναγγείλουν κάποιοι πολιτικοί ἀναλυτές ἀνά τόν κόσμο. Μία ἐκτίμησις πού
μᾶλλον ἀπό κεκτημένη ταχύτητα προέρχε
ται, δεδομένου ὅτι μέχρι πρό τινος ὁ Πρόε
δρος τῆς Τουρκίας ἦταν τό «μαύρο πρόβατου γιά τήν Δύση. Δέν εἶναι πλέον, ἀλλά δέν
εἶναι ἡ πρώτη φορά που σημαντικές πολιτικές αλλαγές στο διεθνές σκηνικό γίνονται
ἀντιληπτές μέ «διαφορά φάσεως». Ακόμη
καί ἀπό τούς θεωρουμένους ὡς εἰδικούς.
Ἐν προκειμένῳ, τό ... ὕψος τοῦ Ταγίπ σχέσεις με την Ουάσιγκτων. Ψυχρότητα
Ἐρντογάν ἀνέλαβαν νά τό ἀποκαταστήσουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτείες. Ἤδη πρό
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς παρελθούσης
Κυριακῆς εἶχε γίνει γνωστό ότι στις 9 Μαΐου ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος θα μεταβεῖ στήν
Οὐάσιγκτων, ὅπου θά γίνει δεκτός στον
Λευκό Οἶκο καί θά ἔχει συνομιλίες μέ τόν
Τζο Μπάιντεν. Εἶναι ἡ πρώτη καί ἀρκετά
σημαδιακή ἐπίσκεψις τοῦ Ἐρντογάν στις
ΗΠΑ μετά το 2019, οπότε είχε γίνει δεκτός
ἀπό τόν τότε Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ.
Ἔκτοτε, ἡ στάσις τῆς Τουρκίας στο οὐκρανικό καί ἡ ἀντίδρασις της στήν ἔνταξη τῆς
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ ὥρα τῆς ἠθικῆς ἐπαναστάσεως
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ὁ Μανώλης καί ἡ γιαγιά μου ή Μαρία, ἀπό τόν πατέρα μου, ἔφεραν στην ζωή μέσα
στον πόλεμο, σε συνθήκες δύσκολες καί ἀντίξοες,
στήν ὑπό γερμανική κατοχή Αἴγινα, ἑπτά παιδιά στόν
κόσμο. Πέντε ἀγόρια καί δύο κορίτσια. Ὁ παππούς
μου ὁ Δημήτρης καί ἡ γιαγιά μου ἡ Θεανώ, ἀπό τήν
μητέρα μου, ἔφεραν στήν ζωή τήν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχή πέντε παιδιά. Τρία κορίτσια καί δύο αγόρια. Ήταν
μία περίοδος πού ή πατρίδα μας ἦταν καθημαγμένη. Θέριζε ἡ πείνα. Η γιαγιά μου χόρταινε ἑπτά παιδιά καί ἕνα, πού ἔχασε, μέ δύο τρία τηγανητά αὐγά.
Ὅμως οἱ παππούδες μου ἔκαναν ὅ,τι καί χιλιάδες
Ἕλληνες ἐκείνης τῆς περιόδου. Μεγάλη οἰκογένεια.
Στήν πραγματικότητα υἱοθέτησαν πολύ πρίν είπωθεῖ δημοσίως ἀπό τήν Χαρούλα Αλεξίου τό τραγούδι «ἔλα να κάνουμε ἕναν Έλληνα ἀκόμα!».
Μελετῶντας τήν καμπύλη μέ τά δημογραφικά
στοιχεῖα τῆς πατρίδας μας μετά τόν πόλεμο καί τήν
ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, μετά τήν ἔνταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετά
τήν ψήφιση τοῦ νέου οἰκογενειακοῦ δικαίου ἀπό
το ΠΑΣΟΚ, μετά τήν ἔνταξή μας στήν Οικονομική
καί Νομισματική Ένωση, μετά τήν οἰκονομική περιπέτειά μας τήν δεκαετία του 2010, τό ἐρώτημα πού
προκύπτει ἀβίαστα εἶναι τό ἑξῆς:
Γιατί αὐτή ἡ μεταπολεμική ανοδική καμπύλη
γεννήσεων ἄρχισε νά ἐμφανίζει σημάδια φθορᾶς
μετά τήν δεκαετία του '80, κάμψεως μετά τήν εἴσοδό μας στόν οἰκονομικό «παράδεισο» τῆς ΟΝΕ καί
καταρρεύσεως μετά τήν χρεοκοπία τῆς χώρας;
Ἐάν τό πρόβλημα ἦταν οἰκονομικό, ἡ κατάρρευ
ση τῶν γεννήσεων δέν δικαιολογείται παρά μόνο
γιά τήν τελευταία φάση τῶν μνημονίων. Σ' ὅλες τίς
προηγούμενες περιόδους ἡ Ἑλλάδα κατέγραφε
οικονομική ἄνοδο, ἀλλά ἡ δημογραφία στην πατρί
δα μας κατέγραφε παραδόξως τήν ἀκριβῶς ἀντίθετη τροχιά.
Γιατί γεννούσαμε λοιπόν περισσότερο ὅταν
ἤμασταν φτωχοί καί γεννοῦμε λιγώτερο ὅταν για
ναμε πλούσιοι;
Εἶναι ἡ δημογραφία οἰκονομικό θέμα μόνο;
Η κατά βάση εἶναι ἀξιακό;
Θά ἐπιχειρήσω να δώσω σήμερα μερικές πρώτες
ἀπαντήσεις:
Ἡ ἄνοδος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμού μετά τόν
πόλεμο συνέπεσε με το γεγονός ὅτι εἴχαμε ἐθνι
κό κράτος.
Ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες βαδίζαμε πρός τήν ἴδια και
τεύθυνση καί πρός τόν ἴδιο προορισμό. Ὅτι τά σύμβολα, οἱ θεσμοί ἡ ἱστορία μας, ἡ σημαία, ἡ θρησκεία,
Συνέχεια στην σελ. 3
Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στήν Ἀτλαντική Συμμαχία, ἐπέφεραν ψυχρότητα στις
τήν ὁποία ἡ ἀμερικανική διπλωματία, συνεπικουρουμένη ἀπό τόν ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπέργκ, πάσχιζε να ξεπεράσει. Ἐν
τέλει, ἀφοῦ διαπραγματεύθηκε σκληρά τήν
θέση του, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐπανῆλθε
στήν «σωστή πλευρά» παίρνοντας σάν
ἀντάλλαγμα ὄχι μόνον τά οπλικά συστήμα
τα πού διεκδικοῦσε ἡ χώρα του, ἀλλά καί
μιά πρόσκληση γιά ἀναβαθμισμένη συνάντηση μέ τόν Τζο Μπάιντεν. Ἡ ἀμερικανική Κυβέρνησις ἐπιδιώκει να διατηρήσει
τήν ἐπιρροή της, στήν Ἄγκυρα, ὄχι μόνον
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό σχέδιο τῆς Μελόνι
γιά ἀνάσχεση τῶν μεταναστῶν
ἀπό τήν Ἀφρική
ItaliA
Rome, 28-29
Την Κυριακή 07/04 με την
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο
(σελ. 5)
Η κατασκοπεία στην κατεχόμενη Ελλάδα
Τα πρόσωπα, τα δίκτυα και οι οργανώσεις
της φασιστικής ιταλικής & χιτλερικής γερμανικής κατασκοπείας
στην Ελλάδα, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑζω
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΟΠ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Η Βασίλισσα Καμίλλα, ἡ πριγκήπισσα Ἄννα
καί ἡ δούκισσα τοῦ Γυόρκ Σάρα Φέργκιουσον ἐπέλεξαν τό πράσινο χρώμα στις εμφανίσεις τους στην
πασχαλινή λειτουργία πού ἐπραγματοποιήθη
στο παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στο Κά
στρο του Ουίνδσωρ. Το πράσινο χρώμα πού προτίμησαν ἦταν μία ένδειξις στηρίξεως στον βασιλιά
καί στήν Καίητ Μίντλετον, ἐπειδή εἶναι συνώνυμο
μέ τήν βρεταννική φιλανθρωπική οργάνωση κατά
τοῦ καρκίνου «Macmillan Cancer Support». Ἡ Και
μίλλα ἐπέλεξε ἕνα φόρεμα τῆς σχεδιάστριας Anna
Valentine σε σμαραγδί απόχρωση, ασορτί καπέλλο Philip Treacy, ἐνῷ ὁλοκλήρωσε τήν ἐμφάνισή
της μέ μία μαύρη κάπα.
« Ἡ Σαουδική Αραβία κατηγορείται για μυστήριους θανάτους δημοσιογράφων, ἐργαζομένων, που
λιτικῶν ἀντιφρονούντων κ.λπ., ὅπως ἐφέτος ἐπέλεξε να κάνει στροφή στο θέαμα και να ρίξει στά
κτη στα μάτια τῆς διεθνούς κοινότητος. Η πανέμορφη 27χρνη Rumy Algahtani γράφει ἱστορία
καθώς θά ἐμφανισθεῖ γιά πρώτη φορά στον παγκόσμιο οργανισμό ομορφιᾶς. Καί μάλιστα χωρίς
να φορᾶ τὰ ροῦχα πού ἔχουν ἐπιβάλει οι μουλάδες
καί τό Ἰσλάμ στις γυναῖκες, ἀλλά μέ ἕνα εὐπρεπές
συντηρητικό ντύσιμο πού δέν παραπέμπει οὔτε
σε «μαύρες χῆρες» οὔτε σέ γυναῖκες έτοιμες να πά
ρουν τα καλασνικωφ και να σκοτώσουν δυτικούς.
Ἄς ἐλπίσουμε νὰ εἶναι μία καλή ἀρχή καί ὄχι παιγνίδι τῆς ἀραβικῆς ἐλίτ.
Η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη
μηνύει τήν
κ. Ελενα Ακρίτα
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσως ἡ σύζυγος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Μαρέβα
Γκραμπόφσκι, μετά τό ἀποκαλυπτικό δημοσίευμα
τῆς κυριακάτικης «Εστίας». Η σύζυγος τοῦ Πρωθυ
πουργοῦ πέρασε στήν ἀντεπίθεση μηνύοντας τήν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελενα Ακρίτα γιά ὅσα τῆς εἶπε
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ανασχηματισμός:
Ὁ κ. Βορίδης στην καρδιά
τοῦ Μεγάρου Μαξίμου
ΔΕΝ ἔκρυβε ἐκπλήξεις ἡ ἀναδιανομή τῶν χαρτοφυλακίων τῶν δύο ἀποπεμφθέντων ὑπουργῶν κ.κ.
Μπρατάκου και Παπασταύρου. Ὁ ὑπουργός Επι
κρατείας κ. Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει ἐπί πλέον
την ρύθμιση θεμάτων ὀργανώσεως καί λειτουργίας
τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν κυβερνητικῶν ὀργάνων,
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Θερινή ώρα, ἀφρικανική ἀτμόσφαιρα
Ντάλα μεσημέρι, καί
εἶναι ἤδη πέντε τό ἀπόγευμα. Η θερινή ώρα τρέχει μέ
ταχύτητα καί ὅλα τριγύρω αλλάζουν μέσα σε λίγες
ώρες! Αξημέρωτα στις επτά
το πρωί, πού ξυπνούσες μέ
χρι προχθές μέ φῶς ἄπλετο.
Σούρουπο στις ἑπτά το βράδυ, πού μέχρι τό περασμένο
Σαββατόβραδο εἶχε σχεδόν
νυχτώσει. Δεν λέω, καλύτε
ρη ή «θερινή ώρα», αλλά μέχρι νά τήν συνηθίσεις, περνοῦν λίγες μέρες.
Κάτι σάν τό «τζέτ λάγιο
τοῦ ἀεροπλάνου, πού σέ
πιάνει ὅταν ἐπιστρέψεις ἀπό
ταξίδι μακρυνό... Κι είναι κι
αὐτή ἡ σκόνη τῆς Ἀφρικῆς,
πού κάνει τόν οὐρανό να
μοιάζει μέ τοπίο σεληνιακό, κάτι σάν τήν κίτρινη
ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἄρη, ένα
πράγμα...
Τουλάχιστον νά ἔλειπε
ἐτούτη ἡ πνιγηρή αίσθηση.
Εκανα το λάθος να περπατήσω τό μεσημέρι ἀπό τό
Σύνταγμα μέχρι τήν Ἐρατοσθένους, μέσα ἀπό τά μου
νοπάτια του Βασιλικού Κήπου. Μάταιος κόπος. Κι ἐκεῖ,
μέσα, ἡ ἀτμόσφαιρα πνιγηρή. Λές καί πέρασε κάποια
τεράστια ηλεκτρική σκούπα
καί ρούφηξε όλο τον καθα
ρό αέρα καί τήν δροσιά τῶν
προηγουμένων ἡμερῶν καί
Συνέχεια στην σελ. 4
KADKIE THE ARIANNE
ΕΣΤΙΑ
Τό μή χεῖρον
βέλτιστον
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Η ΗΤΤΑ τῶν ὑποψηφίων τοῦ Ἐρντογάν
στίς δημαρχιακές ἐκλογές τῶν μεγάλων τουρκικῶν πόλεων δέν εἶναι πρός
πανηγυρισμόν στήν Ἑλλάδα. Δέν πρόκειται ν' ἀλλάξει ἡ τουρκική κυβέρνηση τήν προσεχή τετραετία ὥστε νά
προσδοκά κάποιος ἀλλαγή τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἐρντογάν μήτε
νά πέσει ἡ ἐπιθετικότης του στ' ἀντίθετο. Αλλά κι οἱ νικητές τοῦ Τούρ
κου Προέδρου, ὁ Ἐκρέμ Ιμάμογλου,
στην Κωνσταντινούπολη, κι ὁ Μονσούρ Γιαβάς, στήν Ἄγκυρα, δέν φημίζονται γιά μετριοπάθεια ἀπέναντι
στόν Ἑλληνισμό καί στήν κατεχομένη
Συνέχεια στην σελ. 8