Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- Αρ. φύλλου 1996 Ετος: 41ο, 0,50 ΕΥΡΩ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 1 2841021917
http://www.agoras.gr e-mail agonasxani gmail.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Η ΕΣΕΕ ζητά παράταση
στη διασύνδεση POS
ταμειακών μηχανών
και στην εφαρμογή
STEM GIRLS ON TOUR:
η Περιπέτεια
Συνεχίζεται!
GIRLS
ΣΕΛΙΔΑ 3
Οι νέες
τιμές διέλευσης
στους σταθμούς
διοδίων
της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
Δημογραφικό Η εθνικοί κίνδυνοι
Συντονισμός Όλγα Λαθύρη
Διαβούλευση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων
Παλιάς Ξάνθης στη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι
στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00, στη
τακτική συνεδρίαση του Συμ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ βουλίου Δημοτικής κοινότη
& ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
τας Ξάνθης, στο Δημαρχιακό
Κατάστημα (Πλατεία Δημο
κρατίας), θα συζητηθεί ως θέ
μα της ημερήσιας διάταξης
και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2
άρθρο 88 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4555 18
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 94/8050/26.01.2024), η Διαβούλευση με το Δ.Σ. του Συλλόγου
κατοίκων παλιάς Ξάνθης, με εισηγήτρια την κ. Παρθενόπη Κελτσίδου Πρόε
δρο ΔΚΞ. Κάτοικοι - Μέλη του Συλλόγου θα αναπτύξουν τις θέσεις του Συλ
λόγου πάνω στα προβλήματα του οικισμού.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Αικατερίνη Μαυροδή
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ
ΤΩΝ 3.000 ΕΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Παρέμβαση Ευριπίδη Στυλιανίδη για το δημογραφικό
Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης
επισκέφθηκε το νέο Δήμαρχο Ξάνθης
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυ
νομικών Ξάνθης με τον νέο Δήμαρχο Ξάνθης κ. Κοντό Ευστράτιο την Τρίτη
126 Μαρτίου στο γραφείο του στο δημαρχείο.
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα