Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπα
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12625 Τιμή 0,60 ευρώ - Σάββατο-Κυριακή 30-31 Μαρτίου 2024
Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΟΜΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΑ 830 ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ Ο ΒΑΣ. ΚΟΡΚΙΔΗΣ
κατώτατος μια
σθός, όπως
διαμορφώνει
ευρώ, από την 1η Απριλίου 2024, είναι αποτέλεσμα τήρησης ισορροπίας στην ενίσχυση του
οικογενειακού εισοδή
ματος ενάντια στην ακρίβεια και στη διατή
ρηση του ανταγωνιστι
κού πλαισίου της οικονομίας", αναφέρει σε
δρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Βασίλης
Κορκίδης
σχολιάζου
ντας τις ανακοινώσεις
του πρωθυπουργού στο
υπουργικό συμβούλιο.
Η κυβέρνηση, συνε
πής προς τις δεσμεύ
σεις που έχει αναλάβει
νομική της κυκλικότη
τας στην οικονομία, εν
πιχειρεί να δώσει, μέσω
των επιχειρήσεων, νέα
ώθηση στο διαθέσιμο
εισόδημα.
συνέχεια στη σελ. 7
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο
"Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος
στις μικρές επιχειρήσεις-Β εξάμηνο 2023"
Που δόθηκε στη δημοσιότητα
.E.B.E.E
Αποκαλυπτικά είναι τα στοι
χεία έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο
"εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Β' Εξάμηνο 2023" που
δόθηκε στη δημοσιότητα.
συνέχεια στη σελ. 5
Κάτω στον Πειραιά...
Ένα σημείωμα στην θεία μου Αφροδίτη
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου έφυγε η
Αφροδίτη, η καλή μου θεία Αφροδίτη
αδελφή της μητέρας μου. Μια από τις
πιο αγαπημένες μου φιγούρες των παιδικών μου χρόνων.
συνέχεια στη σελ. 3
Κάποιοι επιτήδειοι φρόντισαν να ρίξουν το σπόρο της αμφιβολίας στη Δικαιοσύνη
Πολιτικές Δυνάμεις μεταβλήθηκαν σε εμπόρους του πόνου
Τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός
"Κάποιοι επιτήδειοι
φρόντισαν να ρίξουν
το σπόρο της αμφιβο
λίας στη δικαιοσύνη.
Πολιτικές δυνάμεις μετ
ταβλήθηκαν σε εμπό
ρους του πόνου", τόνι
σε από το βήμα της
Βουλής ο πρωθυπουρ
γός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη το
βράδυ, κατά την ομιλί
α του σχετικά με την
πρόταση δυσπιστίας.
συνέχεια στη σελ. 6
Αυξάνεται
ο κατώτατος μισθός
Προτάσσοντας την κοινωνική διάσταση της
κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και το
στόχο τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να επιστρέφουν στους πολίτες, ο πρωθυπουργός απ
νακοίνωσε ότι ο νέος κατώτατος μισθός αυξά
νεται για τέταρτη φορά και από την 1η Απριλί
ου θα διαμορφωθεί στα
830 ευρώ.
συνέχεια στη σελ. 8