Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
HPOMENO
Tex: KEMMA
Ap. 45. 94
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΙΟ FAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 MAPTIOY 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13480
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός- Στα 37,07 ευρώ το ημερομίσθιο
Πόσο αυξάνονται αμοιβές και επιδόματα
POS από τη Δευτέρα
σε 35 επαγγέλματα
OS από τη Δευτέρα 2 Απριλίου σε 35
επαγγέλματα. Δύο μέρες προθεσμία
για να εγκαταστήσουν POS και να δέχο
νται πληρωμές με κάρτες από τους καταναλωτές έχουν 35 επαγγελματικοί κλάδοι
μεταξύ των οποίων ταξί, περίπτερα, ψιλι
κατζίδικα, παντοπωλεία, λαϊκές αγορές,
πανηγύρια, θέατρα, κινηματογράφοι μεσιτικά και ασφαλιστικά γραφεία ακόμη και
πανεπιστήμια ή ΙΕΚ.
Πτώση του «εισαγόμενου»
πληθωρισμού
Πτωτικά κινήθηκε ο «εισαγόμενος» πληθωρισμός τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,3%
έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε την
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους
2023 με το 2022.
Μείωση τζίρου 2,3%
στο λιανεμπόριο
το αριστερό για το λιανεμπό
ριο μπήκε το 2024, καθώς τα πρώτα
στοιχεία δείχνουν μείωση του τζίρου κατά
τον Ιανουάριο.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον
Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουαρίου
2023, παρουσίασε μείωση 2,3% και σε σύ
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμ
βρίου 2023 μείωση 24,1%.
στα 830 ευρώ το μήνα θα ανέρχεται από την 1η Απριλίου ο νέος και
ατώτατος μισθός, ο λεγόμενος και βασικός μισθός, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνησή του ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019, κι
έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μια άνοδο του 27%. «Μετά τις αυξήσεις
στο δημόσιο, μετά τις αυξήσεις στις συντάξεις γίνεται πράξη ένα ακόμα
βήμα στην εφαρμογή των προγραμματικών μας δηλώσεων», σχολίασε ο ίδιος προτού προσθέσει ότι «με μόνιμα μέτρα τα οποία αφορούν
εκατομμύρια νοικοκυριά και τα οποία προφανώς θα ισχύουν και μετά
το πέρασμα της διεθνούς ακρίβειας, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε
τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει: το 2027 ο μέσος μισθός στην πατρί
δα μας να είναι 1500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ». Οι εργαζόμενοι κερδίζουν 3 επιπλέον μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση.
Ζητούνται εργαζόμενοι
ΣΕΛ.2
για το ελληνικό οικονομικό θαύμα
ετά από ένα τουριστικό έτος με περίπου 33 εκατομμύρια επισκέπτες
τελέσει επίσης χρονιά-ρεκόρ.
«Ποιος όμως θα στρώσει τα κρεβάτια των επισκεπτών;», διερωτάται ο ανταποκριτής της Handelsblatt στην Αθήν. «Το 2023 υπήρχαν περισσότερες από
53.000 κενές θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο» - και φέτος θα αυξη
θούν κι άλλο.
«Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει τη σύναψη συμφωνιών με άλλα κράτ
τη, που θα επιτρέψουν σε δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς εργαζόμενους να με
ταναστεύσουν στην Ελλάδα.
ΣΕΛ. 8
ΓΣΕΕ: Γενική Απεργία
στις 17 Απριλίου
9772529 030165
«Η κυβέρνηση ανακοινώνει κατώτατο μισθό αναντίστοιχο των αναγκών των
εργαζομένων. Αυξήσεις που σε καμία πε
ρίπτωση δε διασφαλίζουν συνθήκες στις
οποίες ένας εργαζόμενος που αμείβεται
με τον κατώτατο μισθό, δε θα βρίσκε
ται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας
» σχολίασε για την αύξηση του κατώτατου μισθού η ΓΣΕΕ και προκηρύσσει γενική απεργία για τις 17 Απριλίου. Επίσης ζητά πίσω τα εργαλεία συλλογικής
διαπραγμάτευσης μέσω της επαναφοράς
του θεσμικού πλαισίου των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας. «Εμείς δε ζητάμε
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογι
σμό, ζητάμε αυξήσεις από τους εργοδό
τες μας για την αντιμετώπιση της ακρί
βειας», αναφέρει.
«Λουκέτο»
στη ΛΑΡΚΟ
Με δέσμη παρεμβάσεων για την ορι
Αστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την ΛΑΡΚΟ,
με γνώμονα την ανάγκη να σταματήσει
η οικονομική αιμορραγία του Δημοσίου
από τη λειτουργία της εταιρείας κατέληξαν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνι
κής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και
Εργασίας .
Στη δέσμη των παρεμβάσεων αυτών
περιλαμβάνονται και μέτρα μεταβατικής
κάλυψης των εργαζομένων με βάση αντίστοιχα μέτρα που είχαν ληφθεί σε άλλες
επιχειρήσεις (π.χ. ναυπηγεία Σκαραμα
γκά). Η ΛΑΡΚΟ τέθηκε σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης στις αρχές του 2020
ενώ είχε φθάσει προ πολλού σε οικονομικό αδιέξοδο και σταμάτησε να λειτουρ
γεί εδώ και αρκετούς μήνες
ΣΕΛ.2