Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12624 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΕ,
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
διαίτερα σημαντική
είναι η πρόταση της
Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕνεπής στη δέσμευση που
είχε αναλάβει απέναντι
στην κυβέρνηση να και
ταθέσει τη δική της ολιΔΕ) για την μεταρρύθμιστική πρόταση για τη διαση της δημόσιας πολιτικής ύδρευσης και απο
χέτευσης, που παρου
σιάστηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης.
"Η Αυτοδιοίκηση συν
χείριση των υδάτων, την
τήρησε. Με υπευθυνότη
τα και σοβαρότητα προχωρά στην κατάθεση, ως
βάση συζήτησης και οι
λοκληρωμένης πρότασης - νομοθετικής ρύθμι
σης για επιτυχία του εγ
χειρήματος. Αν από την
πλευρά της κυβέρνησης
υπάρχει ειλικρινής διά
θεση για ειλικρινή, γόνι
μο και δημιουργικό διά
λογο, τότε θα έχουμε
Θετικά αποτελέσματα".
τόνισε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζο
γλου.
συνέχεια στη σελ. 6
Λόγω του Πάσχα των Καθολικών
Η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1η Απριλίου
θεωρούνται Τραπεζικές αργίες
Το Πάσχα των Καθολικών πέν
φτει φέτος στις 31 Μαρτίου και ως
εκ τούτου σήμερα Παρασκευή 29
Μαρτίου και την Δευτέρα 1η Απρι
λίου θεωρούνται τραπεζικές αργί
συνέχεια στη σελ. 51
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ!
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ!
"Αντιπολίτευση Αντί Ολίσθηση!"
Πως η Κοιλάδα των Τεμπών
από Κοιλάδα των Θεών και των Νυμφών
κατέληξε να είναι "Πηγάδα"
Οικτιρμών και "Σιχτιρμών"!
Πάτερ Ημών! Πάτερ Ημών! Πάτερ Ημών!
συνέχεια στη σελ. 7. Γράφει ο Σπύρος Κίκερης
Την πρόβλεψη ότι "η Κυβέρνηση θα βγει, όχι απλώς συμπαγής...
Ενδεχομένως και ενισχυμένη σε Κοινοβουλευτικό επίπεδο
Έκανε ο Μάκης Βορίδης
Την πρόβλεψη ότι
"η κυβέρνηση θα
βγει, όχι απλώς συν
μπαγής, ενδεχομέν
νως και ενισχυμένη
σε κοινοβουλευτικό
επίπεδο", προχώρη
σε ο Μάκης Βορίδης,
σε συνέντευξή του,
τηλεοπτικό
σταθμό "ΣΚΑΪ".
συνέχεια στη σελ. 6
Δυστυχώς η αντιπολίτευση
δεν ασχολείται...
Κυρίαρχο φαίνεται ότι είναι το πρόβλη
μα έλλειψης ρευστότητας στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, λόγω
συσσωρευμένων οικονομικών υποχρεώσει
συνέχεια στη σελ. 8