Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ανοδο 16% του Τουρισμού
τον Ιανουάριο του 2024
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28503
Ελλειψη
προοπτικών
ανάπτυξης
στην ΕΕ
Η αβεβαιότητα σχετικά με την υποτονική παραγωγικότητα και το υψηλό κόσ
στος εργασίας ίσως μειώσει την οικονομική παραγωγή της ευρωζώνης, σύμφων
να με τον οίκο αξιολόγησης.
Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει ασθενέστε
ρες του αναμενόμενου προοπτικές ανά
πτυξης κατά τα επόμενα δύο χρόνια και ο
πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει τόσο
γρήγορα όσο πολλοί θα ήλπιζαν, οδηγώντας σε λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δείχνει η τελευταία οικονομική πρόβλεψη του παγκόσμιου οίκου αξιολόγησης
Το μπλοκ θα έχει ανάπτυξη 0,7% του
ΑΕΠ φέτος, ελαφρώς χαμηλότερη από το
0,8% της προηγούμενης πρόβλεψης της S&P Global Rat- ΣΕΛΙΔΑ 3
Αύξηση 0,1% για
το γερμανικό ΑΕΠ
Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα
της Γερμανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι
αναμένουν η οικονομία της χώρας να α
ναπτυχθεί με ρυθμό 0,1% το 2024, αναθε
ωρώντας προς τα κάτω την προηγούμενη
πρόβλεψή τους για 1,3%, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια, η αδύναμη παγκόσμια
ζήτηση και η πολιτική αβεβαιότητα
πλήττουν τις ελπίδες για ισχυρότερη απ
νάκαμψη.
Τα ινστιτούτα προβλέπουν τώρα ότι το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί
κατά 1,4% το 2025, συγκριτικά
με 1,5% που ήταν η προηγού- ΣΕΛ. 2
“Χρυσός” το
κακάο στις
διεθνείς αγορές
Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα των
Καθολικών, η τιμή του κακάο ανήλθε σε
νέα ιστορικά ρεκόρ, ξεπερνώντας σήμερα
στη Νέα Υόρκη τα 10.000 δολάρια ανά
τόνο, προτού υποχωρήσει ελαφρά, λόγω
των ελλείψεων προμηθειών εξαιτίας της
κακής συγκομιδής στις χώρες παραγω
γούς.
Το συμβόλαιο κακάο για παράδοση του
Μάιο με τις περισσότερες συναλλαγές στη
Νέα Υόρκη διαπραγματευόταν γύρω στις
19.10 ώρα Ελλάδας στα 9.666
δολάρια, αφότου υπερέβη ήδη
το όριο των 10.000 δολαρίων
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αυξημένη κατά 16% ήταν η εισερχόμεν
νη τουριστική κίνηση τον Ιανουάριο
2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος ο αριθμός των ταξιδιωτών
που επισκέφθηκε τη χώρα μας τον Ιανουάριο έφθασε τους 737,3
χιλιάδες.
Η εξέλιξη αυτή είχε ως απ
ποτέλεσμα οι εισπράξεις από
τον τουρισμό να αυξηθούν και
τα 27,1% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2023, και
θώς διαμορφώθηκαν στα 278,3
εκατ. ευρώ, έναντι 219,0 εκ
κατ. ευρώ αντιστοίχως.
Πιο αναλυτικά, η ταξιδιω
τική κίνηση μέσω αεροδρομί
ων αυξήθηκε κατά 11,7% σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2023 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών και
τα 24,8%. Η αύξηση της ει
σερχόμενης ταξιδιωτικής και
νησης προήλθε τόσο από την
άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 και
τα 24,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά
8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης
του ευρώ διαμορφώθηκε σε
254,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημέ- ΕΞΑ
Ψηφιακή Κάρτα και Ανεξάρτητη Επιθεώρηση
Εργασίας στη μάχη της «μαύρης» απασχόλησης
Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης
Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της Ψηφιακής
Κάρτας Εργασίας, έχουν δημιουργήσει
ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των δια
καιωμάτων των εργαζομένων, με έμφαση
στην καταπολέμηση της αδήλωτης και
υποδηλωμένης εργασίας.
Αυτό σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα,
που πραγματοποιήθηκε, με αφορμή τη συ
μπλήρωση ενός χρόνου από τη δημιουργία
της Αρχής, κατά τη θητεία του στο υπουρ
γείο Εργασίας.
Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε τον διάδοχό του στο υπουργείο, Αδωνι Γεωργιά
δη για το γεγονός ότι συνέχισε στον ίδιο
μεταρρυθμιστικό δρόμο. «Παρά τις πρόσκαιρες αντιδράσεις, αυτό που μένει στο
τέλος κάθε τετραετίας είναι το μεταρρυθ
μιστικό έργο», υπογράμμισε.
«Από τις αρχές του 2021, Σ 2
Το παρασκήνιο των μυστικών
υπηρεσιών για την τρομοκρατική
επίθεση στη Μόσχα
Η περίπτωση της τρομοκρατικής επί
θεσης στη Μόσχα δείχνει ότι οι μυστικοί
πράκτορες, παραδόξως, μοιράζονται τα
ευρήματά τους. Οι ΗΠΑ είχαν πληροφο
ρήσει τη Ρωσία ήδη από πριν.
Το λέει και το όνομά τους. Οι μυστικές
υπηρεσίες δουλεύουν με μυστικότητα.
Μαζεύουν πληροφορίες χρήσιμες για την
εθνική ασφάλεια και τις δίνουν στις κυβερνήσεις τους, για να έχουν ένα ακόμη
πλεονέκτημα στη λήψη αποφάσεων. Και
τασκοπεία γίνεται και μεταξύ συμμάχων.
Κλασσική περίπτωση η παρακολούθηση
του κινητού της Αγκελα Μέρκελ για χρόνια από την αμερικανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφο- ΣΕ ΛΙΛΑ
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βατικανό: Εγκύκλιος επιφυλακτικότητας προς υπερφυσικά γεγονότα
  Υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα όπως οι κλαίουσες Μαντόνες και οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης που συνοδεύουν εδώ και αιώνες την καθολική πίστη. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει τηρήσει επιφυλακτική στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εφθασε μέχρι να δηλώσει πέρυσι στην RAI TV ότι οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας «δεν είναι πάντοτε αληθινές» και ότι την προτιμά να στρέφει την προσοχή προς τον Ιησού αντί να τραβά την προσοχή προς το πρόσωπό της. Η αναφορά από πιστούς περιστατικών εμφάνισης των πληγών του Ιησού από την Σταύρωση στα χέρια και τα
 • Στο αρχείο η καταγγελία περί διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
  Η απόφαση λήφθηκε από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, που ερεύνησε την υπόθεση. Η δικογραφία  σχηματίστηκε μετά από καταγγελία στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών περί διάρρηξης σε γραφείο της Υπηρεσίας Εκλογών. Ο κ. Νούλης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς από την έρευνα που διενήργησε, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, δεν προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές πλέον προτίθενται να μελετήσουν αν θα ξεκινήσουν έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες του στελέχους που κατ�
 • Πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου στα 200μ. ύπτιο
  Ο Απόστολος Χρήστου πήρε πίσω το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. ύπτιο, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 1:56.34. Το ρεκόρ καταγράφηκε κατά την 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης, στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν επί χρόνια ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, είδε όμως τον 19χρονο Απόστολο Σίσκο να το καταρρίπτει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κολύμπησε δύο φορές (προκριματικό και τελικό) σε 1:56.64. Ο Χρήστου φάνηκε αποφασισμένος να πάρει τη… ρεβάνς, πήρε τη νίκη στο αγώνισμα και ξαναέκανε δικό τ�
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Διπλάσιο από πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα του τετραμήνου
  Απριλίου 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος Στα 2,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε σύγκριση με 1,45 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσίασε έλλειμμα 570 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1,915 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού �