Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
MAPTIOY 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15089
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΤΑ
ΕΛΤΑ
9 772529 029138
protoselidaefimeridon.gr
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Την τελευταία δεκαετία
πάνω από 63.000 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους
σε μεταναστευτικές οδούς
Τουλάχιστον 63.255 άνθρωποι έχουν χάσει
τη ζωή τους ή θεωρούνται αγνοούμενοι σε
μεταναστευτικές οδούς σε όλο τον κόσμο
από το 2014 έως το 2023, με τους περισσό
τερους θανάτους να έχουν προκληθεί από
πνιγμό, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ
για τη μετανάστευση. Έκθεση του
του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ ΙΟΜ)
για το Πρόγραμμα Α
2 Αγνοούμενων Μεταναστών
έδειξε ότι η
ότι η πλειονότητα των θανάτων και των
εξαφανίσεων -- 28.854 - καταγράφεται στη
Μεσόγειο, ενώ ακολουθούν η Αφρική και η
Ασία. Σχεδόν το 60% των καταγεγραμμένων
θανάτων συνδέεται με πνιγμό και πάνω από
ένα τρίτο αυτών που
να που ταυτοποιήθηκαν προέρ
χονται από εμπόλεμες χώρες, όπως το Αφγα
νιστάν, η Μιανμάρ, η Συρία και η Αιθιοπία.
Τα στοιχεία του ΔΟΜ έδειξαν ότι η
τους η χρονιά
ως θανάτους μεταξύ των
με τους περισσότερους θ
μεταναστών την τελευταία δεκαετία ήταν
το 2023, όταν καταγράφηκαν 8.541 θάνατοι
εν μέρει λόγω της σημαντικής αύξησης στις
απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο.
«Η αύξηση στους θανάτους πιθανόν συνδέ
εται με την αύξηση στις αναχωρήσεις και
αντίστοιχα, στα ναυάγια, στα ανοικτά των
ακτών της Τυνησίας», ανέφερε η έκθεση,
στην οποία προστίθεται ότι τουλάχιστον 729
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά
των ακτών της Τυνησίας το 2023, συγκριτικά
με 462 το 2022
Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι περισ
σότεροι θάνατοι στην κεντρική Μεσόγειο
καταγράφονταν στα ανοικτά των ακτών της
Λιβύης
Με το αντιμεταναστευτικά κόμματα να
αποκτούν ολοένα και περισσότερη επιρροή
σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις έχουν
προσπαθήσει να ανακόψουν τις μεταναστευ
τικές ροές προς τις χώρες τους υποσχόμενες
κεφάλαια σε χώρες σε όλη τη Μεσόγειο, όπως
η Τυνησία και η Αίγυπτος. Νωρίτερα αυτόν
τον μήνα, η ΕΕ υποσχέθηκε χρηματοδοτικό
πακέτο ύψους 7,4 δισεκ. ευρώ στην Αίγυπτο,
το οποίο η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια
Μελόνι περιέγραψε ως τον καλύτερο τρόπο
για να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές
ροέφι.
Φορολογικές δηλώσεις:
Email της εφορίας σε φορολογούμενους
με έτοιμο το έντυπο για υποβολή
ερίπου 900.000 email σχε
διάζει να στείλει φέτος η
Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε
σε φυσικά
ἱ πρόσωπα που θα βρουν έτοιμες, προς
υποβολή, τις φορολογικές δηλώσεις
τους. Εάν μάλιστα το επιθυμούν η
εφορία θα τις υποβάλει από μόνη
της πριν τη λήξη της προκαθορισμέν
νης προθεσμίας υποβολής, ώστε ο
υπόχρεος να μην επιβαρυνθεί με
πρόστιμο για υποβολή εκπρόθεσμης
δήλωσης.
Με την υποβολή της δήλωσης θα
γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση
του φόρου, η ανάρτηση του εκκα
θαριστικού στον λογαριασμό του
φορολογούμενου στην πλατφόρμα
και η ειδοποίηση του μέσω
-mail για την έκδοση του εκκαθα
ριστικού,
e-mail
Προϋποθέσεις για την υποβολή της
δήλωσης από την ίδια την ΑΑΔΕ
θα είναι
• Η δήλωση αυτή να είναι ήδη αναρ
τημένη στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ. (myAA DE) και προσυμπλη
ρωμένη από την Ανεξάρτητη Αρχή
με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία,
• Ο φορολογούμενος να μην έχει ει
σέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή
της πλατφόρμας my AADE για να
την υποβάλει ο ίδιος μέχρι και λίγο
πριν την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής.
Τι θα κάνουν οι υπόχρεοι; Αν δεν
έχουν άλλα εισοδήματα, πρέπει να
τα ελέγξουν και
• Είτε θα πατήσουν «αποδοχή και
υποβολή δήλωσης, ώστε να απο
σταλεί και να βγει εκκαθαριστικό,
• Είτε θα τα αφήνουν αμετάβλητα
(ή και
1 και χωρίς να το ελέγξουν και
ενδεχομένως), οπότε η Εφορία θα
θεωρεί πως τα αποδέχονται και το
Ει υποβάλλεται αυτόματα ως έχει
την τελευταία ημέρα υποβολής δη
λώσεων. Αυτό διευκολύνει κυρίως
ηλικιωμένους και όσους έχουν ως
μόνη πηγή εισοδήματος μισθούς και
συντάξεις.
Προσοχή όμως στις παγίδες!
Για παράδειγμα:
για
• Δεν θα υποβληθεί δήλωση ή θα βγει
«κενή» για όσους είχαν εισοδήματ
τα για τα οποία η ΑΑΔΕ δεν έλαβε
ηλεκτρονική πληροφόρηση ώστε να
τα αναγράψει και να τα υπολογίσει
μόνη της.
• Αν είχαν άλλα εισοδήματα (π.χ.
μερίσματα, νοίκια, μπλοκάκια,
αγροτικές εργασίες ή επιχείρηση)
δεν απαλλάσσονται και πρέπει να τα
συμπληρώσουν εμπρόθεσμα, αλλιώς
κινδυνεύουν
σμης ή ανακριβούς δήλωσης.
που
θα χρεωθούν φόρο για το σύνολο των
τόχων που εμφανίζονται στο ΑΦΜ
τους από τα στοιχεία που αποστέλ
λουν οι τράπεζες. Όταν Η εφαρμόζεται
κριτήριο καταθέσεων για τη χορήγη
σή τους, το ύψος τους υπολογίζεται
αυτομάτως με βάση τους τόκους
εμφανίζονται στο Ε1 της
· της περσινής
χρονιάς, ανάγοντάς τα σε κεφάλαιο
με βάση το αντίστοιχο μεσοσταθμικό
Επιτόκιο που ανακοινώνει η ΤτΕ.
Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων και εφόσον η δήλωση έχει
ήδη υποβληθεί από την ΑΑΔΕ για
αν με πρόστιμα εκπρόθε λογαριασμό του φορ η Μο
Όλοι θα δουν προ συμπληρωμέν
νους τους τόκους καταθέσεων που
είχαν το 2013. Σε περιπτώσεις κοινών
λογαριασμών, όμως, η ΑΑΔΕ δεν
μπορεί να διαχωρίσει αν ή σε ποιο
ποσοστό οι καταθέσεις επιμερίζου
νται σε κάθε συνδικαιούχο. Αν δεν το
κάνουν οι ίδιοι, όλοι οι συνδικαιούχοι
αυτός θα έχει
χρονικό
να την ελέγξει εκ των υστέρων και
εφόσον διαπιστώσει ότι κακώς
δεν συμπλήρωσε κάποια πεδία, θα
μπορεί να υποβάλει Η τροποποιητική
δήλωση μέχρι τη νέα προθεσμία. Η
δήλωση αυτή θα είναι εμπρόθεσμη
και θα αντικαθιστά αυτόματα την ήδη
υποβληθείσα.