Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μάνη κι Ευρώτας
τιμούν την 25η Μαρτίου
Τι απαντούν οι Φίλοι
| Καρναβάλου Κροκεών
Έρχεται το
«Φεστιβάλ Ανακύκλωσης»
> σελ. 7 για το άρμα Κασσελάκη > σελ. 10 στη Σπάρτη > σελ. 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 | Έτος 27ο | Αριθμός 6823 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 10% ο πληθυσμός μεταξύ 2010-2022
Μέγγενη το δημογραφικό
για την Πελοπόννησο
Απερίφραστη
η καταδίκη της βίας
στα λακωνικά
γήπεδα
Οι αποφάσεις
στη συνάντηση που
οργάνωσε η ΕΠΣ
Αυξημένο προσδόκιμο ζωής αλλά και υψηλή βρεφική θνησιμότητα
Η δημογραφική κρίση θεωρεί
ται εκ των βασικότερων και πιο
βαθιά ριζωμένων προβλημάτων,
που καλείται να αντιμετωπίσει η
χώρα μας. Τα ευρήματα της «Εκθεσης Κοινωνικών και Οικονομικών Τάσεων στις Ελληνικές
Περιφέρειες» του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι αντιπροσωπευτικά της που επικρατεί
και στην Πελοπόννησο.
Στη μελέτη αποτυπώνεται με
τρόπο εμφατικό το δημογραφικό
πρόβλημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατατάσσεται ως
έκτη κατά σειρά πολυπληθέ
στερη περιφέρεια της Ελλάδος,
αλλά παράλληλα η τρίτη λιγότερο
πληθυσμιακά πυκνή. Σε όρους
δημογραφικών τάσεων, παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση μεταξύ του
2010 και του 2022 (κατά περίπου
8.5%) μετά τη Δυτική Μακεδονία
και την Κεντρική Ελλάδα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το
γεγονός ότι η Πελοπόννησος δεν
παρουσίασε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση κατά την περίοδο
Αποκαλυπτικά τα θερμοκρασιακά δεδομένα για τους θερινούς μήνες
1990-2010 (μόνο κατά περίπου
0,5%), όταν αρκετές άλλες περιφέρειες της χώρας μεγεθύνθη
και πληθυσμιακά. Το γεγονός
αυτό εντείνει τις δημογραφικές
πιέσεις, ενώ η περιοχή παρου
σιάζει τον δεύτερο μεγαλύτερο
δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων
στη χώρα μετά την Ήπειρο.
συνέχεια σελ. 8
«Φλέγεται» η κοιλάδα του Ευρώτα
Πρωταθλήτρια στη ζέστη η Σπάρτη ακόμα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Μια δεδομένη πραγματικότητα
για τις κλιματολογικές συνθήκ
κες στη Λακεδαίμονα επιβεβαι
ώνουν πρόσφατα δεδομένα του
υδρομετεωρολογικού σταθμού
του Ευρώτα από το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).
Εκτός της εμπειρίας υψηλότατων θερμοκρασιών που βιώ
νουν σε ετήσια βάση χιλιάδες
πολίτες σε τμήμα της Λακω
νίας, αποδεικνύεται και βάσει η πεδιάδα του Ευρώτα αποτε- επικράτειας σε καλοκαιρινές
επιστημονικών αναλύσεων ότι λεί τη θερμότερη περιοχή της μέγιστες θερμοκρασίες.
Ήδη, από τον αντίστοιχο
σταθμό του ΕΑΑ στη Σπάρτη με
δεδομένα 15 ετών, προκύπτει
το παραπάνω συμπέρασμα.
Αλλά και τα στοιχεία του σταθ
μού του Ευρώτα που λειτουρ
γεί τα τελευταία 4 έτη,
προοιωνίζουν ότι ο ελλαδικός
χώρος μπορεί να πλησιάσει
πολύ υψηλές μέσες μέγιστες
θερμοκρασίες ειδικά το καλοκαίρι.
συνέχεια σελ. 9
Με τον πλέον απόλυτο και
σαφή τρόπο απομονώνει
κάθε μορφή βίας και οποι
αδήποτε παράτυπη «σκιά» η
ποδοσφαιρική κοινότητα της
Λακωνίας, όπως ξεκαθαρί
στηκε σε διευρυμένη έκτακτη συνάντηση
οργάνωσε την Τετάρτη (20/3)
η ΕΠΣ Λακωνίας, με παράγοντες και όργανα του αθλή
ματος στον νομό.
Στην επαφή που έγινε στο
Ενωσιακό Κέντρο της ΕΠΣ
στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης,
με αφορμή τα περιστατικά
βίας και παραβατικές συμπε
ριφορές που έχουν καταγρα
φεί τη φετινή αγωνιστική
περίοδο στα λακωνικά γήπεδα, το διακύβευμα ήταν η
ευθυγράμμιση όλων στην
καταδίκη φαινομένων που
πλήττουν και σπιλώνουν την
εικόνα του τοπικού ποδοσφαίρου. Υπήρξε ένας γόνιμας
και ουσιαστικός
διάλογος και παράθεση επι
χειρημάτων από εκπροσώ
πους σωματείων, μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής και
του Τοπικού Οργάνου Διαιτησίας, όπου κοινή συνισταμένη ήταν η αποδοκιμασία
και η έξωση σε κάθε πρόσωπο και χαρακτηριστικό
που οδηγεί σε εκτροπή από
τα ιδανικά και τις αξίες του
υγιούς αθλητισμού.
συνέχεια σελ. 8
Τα μαύρα μάτια
του Καραγκιόζη
του Απόστολου Δομτζίδη
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα