Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Οδύνη για την απώλεια
του Καθηγητή
του ΠΑΠΕΛ Ν. Ζαχαριά > σελ. 7
Εντυπωσίασε η Πελοπόννησος «Taygetos Challenge»
στην έκθεση «Food Expo» για 13η χρονιά το διήμερο
> σελ. 11 23-24 Μαρτίου > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6822 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Επανεξέταση του νέου πλαισίου προτείνει το Επιμελητήριο
Τρικυμία για επιχειρήσεις
Ο νόμος περί αιγιαλού
Πώς έργα του παρελθόντος καθιστούν προβληματική την εφαρμογή στη Μάνη
Ανακατατάξεις και αρρυθμίες
στη λειτουργία επιχειρήσεων σε
παραθαλάσσιες περιοχές του
Δήμου Ανατολικής Μάνης, ιδίως
στην ΔΕ Οιτύλου, εκτιμάται ότι
θα επιφέρει η νέα νομοθεσία
που καθορίζει τη χρήση του αιγιαλού, όπως διατείνεται το Επιμελητήριο Λακωνίας. Ενδεικτικό
Χέρι-χέρι με το ΔΕΠΑΝ
της σοβαρότητας του θέματος
είναι ότι ο λακωνικός φορέας αιτείται επανεξέταση του σχετικού
πλαισίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με έγγραφο
στους συναρμόδιους υπουργούς Ναυτιλίας, Χρήστο Στυλιανίδη, Περιβάλλοντος, Θεόδωρο
Σκυλακάκη, Οικονομίας, Κωστή.
Χατζηδάκη και Ανάπτυξης,
Κώστα Σκρέκα. Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ιωάννης Παναρίτης και
βάσει όσων συνάγονται από τις
διατάξεις, ο νόμος αγνοεί τις διαμορφωθείσες συνθήκες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.
Παράλληλα, κάνει ειδική αναφορά σε επιχειρήσεις που βρίσ
σκονται σε περιοχές του Δήμου
Ανατ. Μάνης, όπως το Λιμένι και
το Οίτυλο, όπου «το νέο νομοθε
τικό πλαίσιο θέτει μόνιμη απειλή
για άρση της άδειας λειτουργίας
τους», κατά τον ισχυρισμό του Ι.
Παναρίτη.
συνέχεια σελ. 8
Φτάνει στο Στάδιο και στα Γυμνάσια
η ανάπλαση Παλαιολόγου
Εγκρίθηκε τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με την «Πάρνωνας ΑΕ»
«Πάρνωνας ΑΕ» αποχωρεί,
«Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για
την Ανάπτυξη» (ΔΕΠΑΝ) έρχεται, στο επόμενο στάδιο ανά
πλασης της Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στη Σπάρτη,
Αυτό ήταν το ρεζουμέ της συν
νεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, το πρωί της Τρίτης
(19/3), όπου και συζητήθηκε η
τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου
Σπάρτης με τον Αναπτυξιακό
Οργανισμό Αυτοδιοίκησης
«Πάρνωνας», για την «Αστική
Αναζωογόνηση της πόλης της
Σπάρτης». Για την αλλαγή, σας
είχε προϊδεάσει ο «ΛΤ» σε προηγούμενο ρεπορτάζ.
Η τροποποίηση αφορά τμήματα της αρχικής σύμβασης και
ειδικότερα το έργο για τον Βόρειο κλάδο της κεντρικής λεωφόρου, που φτάνει έως την Πινακοθήκη της Σπάρτης και τον
νότιο κλάδο, έως τη διασταύ
ρωση με την οδό Όθωνος-Αμα
λίας. Ωστόσο ο δημότης που
παρακολουθούσε τη συνε
δρίαση για το θέμα θα έφευγε
με περισσότερες απορίες και
ερωτηματικά σχετικά με τη
συγκεκριμένη αλλαγή φορέα
παρά με ξεκάθαρες απαντήσεις,
αφού οι εισηγήσεις στηρίχθηκαν σε υποθέσεις και πιθανολογήσεις.
συνέχεια σελ. 9
Φόρος τιμής
από τη Σπάρτη στην
25η Μαρτίου 1821
Το πλήρες πρόγραμμα
των εκδηλώσεων
Με τη δέουσα λαμπρότητα
και τις πατροπαράδοτες εκδηλώσεις θα τιμηθεί και
φέτος η Εθνική Επέτειος της
25ης Μαρτίου 1821 στην πόλη
της Σπάρτης. Μεταξύ άλλων
θα πραγματοποιηθούν γενι
κός σημαιοστολισμός και
φωταγώγηση όλων των και
ταστημάτων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των
τραπεζών, κατά το διήμερο
24-25/3.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα
που εξέδωσε η ΠΕ Λακω
νίας, την Παρασκευή 22/3 θα
υπάρξουν επετειακές ομιλίες
και εκδηλώσεις σε όλα τα
σχολεία και εκπαιδευτικά
ιδρύματα της περιοχής. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί
απότιση φόρου τιμής με και
τάθεση στεφάνων από μαθητές-μαθήτριες, φοιτητές,
προσκόπους και μέλη του
Σώματος Ελληνικού Οδηγι
σμού στο κενοτάφιο του Λε
ωνίδα.
Η κορύφωση των εκδηλώ
σεων θα γίνει ανήμερα της
ιστορικής ημερομηνίας, τη
Δευτέρα 25/3. Αρχικά, θα τελεστεί δοξολογία στον Μητρο
πολιτικό Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και εκφώνηση
του πανηγυρικού της ημέρας.
Στη συνέχεια, Αρχές και που
λίτες θα μεταβούν στο κενοτάφιο του Λεωνίδα, όπου θα
λάβει χώρα επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφά
νων. Επιστέγασμα των εκδη
λώσεων θα είναι η διεξαγωγή
της καθιερωμένης παρέλασης σχολείων, συλλόγων,
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας επί της Λεωφόρου Λυκούργου. Οι
επετειακές εκδηλώσεις θα
ολοκληρωθούν όπως πάντα,
με παραδοσιακούς χορούς
επί της κεντρικής πλατείας
Σπάρτης.
33 ευκάλυπτοι
«Οι άλλοι όπως βαδίζουν
κι εμείς ανάποδα»
του Βαγγέλη Μητράκου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα