Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12617 Τιμή 0,60 ευρώ - Σάββατο-Κυριακή 16-17 Μαρτίου 2024
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
υξημένη θα είναι
η κίνηση το τριή
μερο στην Πρέβεζα. Για άλλη
μια χρονιά η πόλης μας
συγκαταλέγεται στους
δημοφιλείς προορι
σμούς για τις Απόκριες.
Όπως αναφέρουν ξε
νοδόχοι και ιδιοκτήτες
καταλυμάτων, οι κρατή
σεις εντός πόλης αγγί
ζουν το 90%, ενώ αυξη
μένη είναι η κίνηση και εν
κτός, κυρίως σε Κανάλι
και Μύτικα.
Πέραν της καλοκαιρί
ας, στην αύξηση των επι
σκεπτών το τριήμερο ση
μαντικό ρόλο παίζει η 16σελ. 107
νια Οδός καθώς πλέον οι
αποστάσεις μειώθηκαν
και έτσι η Πρέβεζα βρίσ
σκεται πιο κοντά στις μετ
γαλουπόλεις, ενώ παν
ράλληλα καταγράφεται
μεγάλη αύξηση συμμετ
τοχής στα προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού.
συνέχεια στη σελ. 7
Απαραίτητος ο ευπρεπισμός
του Κοιμητηρίου στην Αγία Τριάδα
Παράπονα από πολίτες
για την απαράδεκτη κατάσταση
Δυο αστυνομικοί και ένας ιδιώτης συνελήφθησαν
μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας
σελ. 3
"ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2024 Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ!
"Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!"
* Όχι δεν πρόκειται να γράψω πολλά, τα δεδομένα εκεί είναι σταθερά και τα
Θεμέλια ακόμα πιο γερά, γιατί είναι επετειακά, αρχής γενομένης το 19171
Στην ουσία ο Εορτασμός είναι τριήμερος καθότι στις 15/3/2024 ημέρα
Παρασκευή - Ημέρα Σταύρωσης του Χριστού - άρχεται η ψηφοθηρία στα άγρια
θηρία και περατούται την Κυριακή 17/3/2024, με την αγωνία στο κατακόρυφο,
μέχρι το ξέσπασμα των πανηγυρισμών, για τον "Δημοκρατικότερο Ηγέτη
απάντων των "Δημοκρατικών της Ιστορίας Ηγετών τα
συνέχεια στη σελ. 7. Γράφει ο Σπύρος Κίκερης
Δεν ξέρω αν πρέπει...
Να θυμώσει κανείς ή να γελάσει με το ρεπορτάζ της Ερτ3
ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Βασίλης Σιώμος
ΑΓΕΛΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
μετρος
Δεν ξέρω αν πρέπει
να θυμώσει κανείς η
να γελάσει με αυτό το
ρεπορτάζ της Ερτ3.
Σκυλιά που κλείνουν
τους κατοίκους στα
σπίτια τους την νύ
χτα, που κάνουν επι
θέσεις, που είναι 400
τουλάχιστον όπως τα
καταμέτρησε η κυρία
που κάνει την καταγ
γελία live.
συνέχεια στη σελ. 5
Παραμένει
κυρίαρχη!
Μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΣΥΡΙ
ΖΑ και ΠΑΣΟΚ δείχνει η τελευταία δημο
σκόπηση της GPO, με τη Νέα Δημοκρατία
να καταγράφει προβάδισμα άνω των 20
μονάδων και να παραμένει κυρίαρχη.
συνέχεια στη σελ. 8