Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
| Στις 30 Μαΐου ξεκινούν Γιατί η παράταξη Τζανετέα
οι Πανελλαδικές εξετάσεις καταψήφισε τη συμμετοχή
Αρμάδα με «μέταλλο»
πρωταθλητή η ομάδα βόλεϊ
> σελ. 7 του Δ. Σπάρτης στο ΔΕΠΑΝ > σελ. 8 του 3ου ΓΕΛ Σπάρτης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 | Έτος 27ο | Αριθμός 6820 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Προβληματισμένοι και ενοχλημένοι δηλώνουν στον «Λ » τεχνικοί του νομού «Νέος» βιολογικός
Κυκεώνας η διασύνδεση
POS-ταμειακών και στη Λακωνία
Η διασύνδεση των POS με τις
ταμειακές μηχανές επιχειρήσεων αποτελεί ένα μεγάλο
στόχο και στοίχημα που έχει
θέσει τα τελευταία χρόνια η κυ
βέρνηση, στη λογική ελέγχου
και πάταξης της φοροδιαφυγής,
Ωστόσο, στην πράξη αποδει
κνύεται πως δεν πρόκειται για
διόλου απλό εγχείρημα, με
αποτέλεσμα οι παρατάσεις να
είναι διαρκείς. Η τελευταία διορία που εξέπνεε στα τέλη ΦεΒρουαρίου, παρατάθηκε για
1+1 μήνα, δηλαδή υπό προϋπο
θέσεις η νέα προθεσμία φτάνει
έως και τα τέλη Απριλίου. Την
ίδια στιγμή, επιτελείς του
Υπουργείου Οικονομικών διαμηνύουν ότι η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί «βρέξει-χιονί
σει», ότι επίκεινται βαριά πρόστιμα για όσους δεν
συμμορφωθούν, αλλά και ότι τα «Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε ολοκληρώσει μέσα στις προθεσμίες»
περιθώρια είναι ασφυκτικά,
υπό τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Υπό το σκηνικό σύγχυσης που
επικρατεί, ο «ΛΤ» καταγράφει
την κατάσταση στη Λακωνία,
όπου σύμφωνα με πληροφορίες η διασύνδεση POS-ταμειακών μετά βίας αγγίζει το 20%
σε ένα σύνολο συσκευών που
υπερβαίνει τις 2.500. Σε πανελ λαδικό δε επίπεδο, εκτιμάται ότι
400.000 συνολικά μηχανές πρέπει να αναβαθμιστούν, όταν
σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία μόνο οι 55.000 έχουν διασυνδεθεί με τα Τραπεζικό
Τερματικά (POS). Με τη «δαμόκλειο σπάθη» της προθεσμίας
να εκκρεμεί πάνω από τεχνικούς και επιχειρήσεις και τα
Στις 17 Απριλίου καταφτάνει στη Λακωνία πριν το ταξίδι για το Παρίσι
τσουχτερά πρόστιμα να φτάνουν
ακόμα και τις 20.000 ευρώ, οι
αντικειμενικές δυσκολίες αποπεράτωσης του έργου διαμορ
φώνουν κλίμα παραπόνων και
φόβου (και) στη Λακωνία.
συνέχεια σελ. 9
Ανατροπή με την Ολυμπιακή Φλόγα
που θα περάσει από Σπάρτη
Έπιασαν τόπο οι προσπάθειες και πιέσεις των λακωνικών αρχών και φορέων
Ένα πραγματικό σοκ, ερωτηματικά και δυσαρέσκεια είχε
προκαλέσει τόσο στη λακωνική
πρωτεύουσα, όσο και σε ολόκληρο τον νομό, ο αποκλεισμός
της Σπάρτης και της Λακωνίας.
από τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας, τον Απρίλιο του
2024, ενόψει τον Ολυμπιακών
Αγώνων του Παρισιού την ίδια
χρονιά.
Ωστόσο, την Παρασκευή (15/3),
υπήρξε η απόλυτη μεταστροφή
δεδομένων και όπως ενημέ
ρωσε ο βουλευτής Λακωνίας,
Νεοκλής Κρητικός, «η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από τη
Σπάρτη», υπογραμμίζοντας:
«Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς,
Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διέλθει
από τη Σπάρτη! Η άριστη τεκμη
ρίωση του αιτήματος έγειρε την
πλάστιγγα υπέρ μας». Έτσι, το
σύμβολο του Ολυμπισμού θα
περάσει από τη λακωνική πρωτ
τεύουσα τις πρωινές ώρες της
Τετάρτης 17 Απριλίου 2024.
συνέχεια σελ. 8
καθαρισμός
με αρδευτικά οφέλη
στη Μονεμβασιά
Σε εξέλιξη βρίσκεται το
έργο εκσυγχρονισμού των
εγκαταστάσεων του βιολογι
κού καθαρισμού Μονεμβα
σίας, με προϋπολογισμό
1.800.000 ευρώ από το πρότ
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
αλλαγή στο σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού της
μονάδας (κτίριο εισόδου λυμάτων, δεξαμενές αερισμού,
μονάδα υποδοχής λυμάτων,
δεξαμενές καθίζησης, μου
νάδα UV ακτινοβολίας, μου
αφυδάτωσης).
Σύμφωνα με το χρονοδιά
γραμμα, οι παρεμβάσεις
αναμένεται να ολοκληρω
θούν τον προσεχή Ιούνιο.
«Μετά την ολοκλήρωση του
έργου θα έχουμε ουσιαστικά
ένα νέο βιολογικό καθαρισμό
με μηδενικές οσμές, ενώ το
τελικό προϊόν επεξεργασίας
θα είναι κατάλληλο για άρ
δευση», σημείωσε σε δή
λωσή του ο αντιδήμαρχος
Μονεμβασίας, Σταύρος Χριστάκος.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος
Μονεμβασίας εκπόνησε τη
μελέτη του έργου, ενώ διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη
του στο πρόγραμμα «Αντώ
νης Τρίτσης» του Υπουρ
γείου Εσωτερικών.
συνέχεια σελ. 7
Τα ουσιώδη,
τα ύψιστα,
τα αναγκαία
του Αλέξανδρου Κακαβούλη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα