Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16-03-2024⚫
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ,
ESTIA
Σάββατο
16 Μαρτίου 2024
Τῆς Τυρινῆς.
Σαββίνου τοῦ Αἰγυπτίου. Χριστοδούλου ὁσ. τοῦ ἐν Πάτμῳ
Σελήνη 6 ἡμερῶν Ἀνατολή ἡλίου 6.34' - Δύσις ἡλίου 6.34'
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, τοπικές βροχές, μέ ἀνέμους ἀσθενεῖς. Θερμ. ἕως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, τοπικές βροχές μέ νοτίους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 173.
Αριθμ. φύλ. 42805
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ἀπό τήν ΝΔ διέρρευσαν στους ευρωβουλευτές
τά προσωπικά δεδομένα γιά τήν ἐπιστολική!
Ἀποκαλύπτουμε τόν υπόγειο πόλεμο μεταξύ τῆς Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Κεραμέως καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Βορίδη
γιά τήν διαρροή - Το Μαξίμου «παραίτησε» τήν Ἄννα Ασημακοπούλου και καρατόμησε τόν Γραμματέα Αποδήμων τῆς ΝΔ
καί τόν Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΣ - Ἐπί Βορίδη φέρεται ὅτι ἀπέστειλε στο κόμμα τήν λίστα τῶν διευθύνσεων
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ὁ κ. Σταυριανουδάκης - «Τραγικούς πολιτικούς χειρισμούς» στην Κεραμέως χρεώνει το Μαξίμου
ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ἑνός σκληροῦ καί ἀδυσώπητου
ἐσωκομματικοῦ πολέμου μέ διακύβευμα τό ποιός Ὑπουργός θά ἀναλάβει τήν πολιτική καί ἐνδεχομέ
νως ποινική εὐθύνη γιά τήν διαρροή χιλιάδων προσωπικών δεδομέ
νων ἀποδήμων ψηφοφόρων καί κατ'
ἐπέκτασιν τήν εὐθύνη γιά τόν κλονισμό τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν που
λιτῶν στό ἀδιάβλητο τῆς ἐκλογικῆς
διαδικασίας, ἀποκαλύπτει σήμερα
ἡ «Εστία».
Ἀπό τήν ἡμέρα πού ξέσπασε
ὁ θόρυβος ἐναντίον τῆς εὐρωβου
λευτοῦ Ἄννας Μισέλ Ασημακοπούλου, κατετέθησαν οἱ πρῶτες
ἑκατό προσφυγές Αποδήμων ἐνώπιον τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (τῆς ὁποίας
ἡγεῖται ὁ ἐξαίρετος πρώην Πρόε
δρος τοῦ Συμβουλίου Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος) και διατάχθηκε προανάκρισις μέ ἐντολή
τοῦ Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελί
ας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθε
ριάνου (ἀπό τόν ὁποῖο ἀφαιρέθηκε περιέργως ὁ φάκελος τῶν ὑποκλοπῶν!), το Μέγαρο Μαξίμου
ἔκανε ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι
του γιά νά μήν ἔρθουν στό φῶς οἱ
εὐθύνες δύο Ὑπουργών του: τῆς Νίκης Κεραμέως καί τοῦ προκατόχου
της Μάκη Βορίδη, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικῶς «σφάζονται» γιά τό παρασκήνιο. Μέ ἄμεση συνέπεια νά
ἔχει ἤδη καταρρεύσει τό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀποδήμων για συμμετοχή
στίς εὐρωεκλογές καί νά ἔχει μπεῖ
ταφόπλακα στήν ἐπιστολική ψῆφο!
Μόνον 12.800 Απόδημοι εἶχαν
δηλώσει μέχρι προχθές ἐνδιαφέρον γιά ἐγγραφή στην πλατφόρμα
ἐπί συνόλου 30.000 οἱ ὑπόλοιποι
17.000 προέρχονται ἀπό τήν ἡμε
δαπή. Τό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπως
ἀπεκάλυψε ἡ «Εστία» (11/3/2024:
«Πᾶνε να ρίξουν σε διευθυντές
τοῦ ὑπουργείου Εσωτερικῶν τίς
εὐθύνες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας»),
ἐπεχείρησε σε πρώτη φάση να
φορτώσει τίς εὐθύνες στην Διοίκηση τοῦ Ὑπουργείου Εσωτερικῶν
γιά τό «λάθος» καί νά κλείσει ἐκεῖ
ἡ ὑπόθεση.
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἀπέκρυψαν ὅτι ἡ Φ/Γ
«Ύδρα» κατέρριψε
τά δύο drones
ΗΤΑΝ ἡ πρώτη φορά, μετά πολλές δε
καετίες, πού ἑλληνικό πολεμικό πλοῖο
ἄνοιξε πῦρ μέ τό κύριο πυροβόλο του,
ἀπέναντι σέ ἐχθρικό στόχο. Η φρεγάτα
«Ύδρα» κατά τήν πρώτη περιπολία της
στήν Ερυθρά Θάλασσα ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς δύο μή ἐπανδρωμένα αεροχήματα
Συνέχεια στην σελ. 3
Απόκριες και Κούλουμα μέ φοβερό
χιονιᾶ στήν Ἀθήνα (1934)
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Εὐαγόρας Παλληκαρίδης: Ἕνα ξεχασμένο πρότυπο
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας σήμερα εἶναι τά πρότυπα. Ὅταν παρατηροῦμε,
συνήθως ἐπικριτικά, τίς συμπεριφορές τῶν νέων
ἀνθρώπων, ἀποφεύγουμε νά ἀναζητήσουμε τά αἴτια
πού τίς διεμόρφωσαν. Θεωροῦμε ὅτι ἕνα πολύ βασικό ἀπό αὐτά εἶναι ἡ ἔλλειψις προτύπων, ἤ ἀκόμη
χειρότερα, ἡ καλλιέργεια καί ἡ προβολή τῶν λάθος
προτύπων.
Πόσοι ἄραγε θυμήθηκαν αὐτήν τήν ἑβδομάδα
ὅτι τέτοιες μέρες τό 1957 ἐβάδιζε πρός τήν ἀθανα
σία ὁ ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης; Πόσοι μίλησαν στά παιδιά τους γιά αὐτόν τόν
ἥρωα πού ἔμεινε αἰώνια 19 χρονῶν, ἔχοντας προλάβει νά ἀφήσει, πέρα ἀπό ἕνα παράδειγμα ἡρωικού
τρόπου ζωῆς, τίς παρακαταθήκες τῶν συγγραμμά
των του. Ὁ Παλληκαρίδης χάραξε μέ τήν πέννα του
φράσεις πού μιλοῦν στήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα. Τοῦ
πραγματικοῦ Ἕλληνα. Λόγια πού ὑπερβαίνουν ἀκόμη καί πολλούς καταξιωμένους λογοτέχνες. Λόγια
ἱκανά νά ἐξοβελίσουν τήν μικρότητα κάποιων οὐτιδανῶν, τούς ὁποίους κάποιοι θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν σαν πρότυπα μιᾶς νέας (!) ἐποχῆς.
«Θα πάρω μιάν ἀναφορά, θά πάρω μονοπάτια, νά
βρῶ τα σκαλοπάτια, πού πᾶν στη λευτεριά» ἔγραψε
ὁ Παλληκαρίδης στούς συμμαθητές του, τήν ἡμέρα
πού ἄφησε τό σχολεῖο γιά νά βγεῖ στόν ἀγῶνα. Νά
ἀνταποκριθεῖ στήν σάλπιγγα τοῦ Ἀρχηγοῦ Διγενή
πού «στόν ἦχο τῆς φωνῆς του ἔτρεξε ὅλη ἡ λεβε
ντιά για ν' ἀρχίσουνε τή δράση εἰς τῆς Κύπρου τά
βουνά.»
που κάποτε διδασκόταν στα σχολεῖα, ὅπου ὁ ἀνώνυΘυμίζουν οἱ στίχοι του Παλληκαρίδη τό δημώδες
μος Ἕλληνας τοῦ 1821 προσωποποιούμενος μέ τό
ὄνομα Βασίλης ἀπορρίπτει τίς προτροπές να «κάτσει φρόνιμα καί νά γίνει νοικοκύρης» ὑπό τόν ζυγό
τῶν Τούρκων. Καί ἀπευθυνόμενος πρός τήν Μάννα, τήν αἰώνια Ελληνίδα μάννα, τῆς λέγει: «Φέρε
μου τ' ἀλαφρό σπαθί καί τό βαριό τουφέκι / νά πεταχτῶ σάν τό πουλί ψηλά στα κορφοβούνια / νά πάρω δίπλα τά βουνά, να περπατήσω λόγκους / νά βρῶ
λημέρια τῶν κλεφτών, γιατάκια καπετάνων / καί νά
σουρίζω κλέφτικα, να σμίξω τούς συντρόφους/πού
πολεμοῦν μέ τήν Τουρκιά καί μέ τούς Ἀρβανίτες».
Ὁ Βασίλης τοῦ 1821 ἦταν τό πρότυπο γιά τόν
Εὐαγόρα Παλληκαρίδη του 1957. Ὁ Παλληκαρίδης
ἔπρεπε νά εἶναι τό πρότυπο γιά τά δικά μας παιδιά. Γενιές καί γενιές Ελλήνων μεγάλωσαν, ἔζησαν
ἀγωνίσθηκαν, καί βήμα-βήμα ἀπελευθέρωναν τήν
Ἑλλάδα. Ἀψήφησαν τά κανόνια τῶν Τούρκων καί τίς
κρεμάλες τῶν Ἄγγλων, καί κράτησαν ψηλά τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μαχόμενοι «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία.»
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στο στρατόπεδο
Δημ. Ψαρροῦ ἐπαρουσιάσθη
ὁ Στ. Κασσελάκης!
Την Κυριακή 17/03 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ
ΕΣΤΙΑ
2 ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΖΙ
Πολυδούρη - Καρυωτάκης
Ποιητικά έργα ζωής
Ένα αφιέρωμα στους δύο μεγάλους
λυρικούς Ελληνες ποιητές
Οι βιογραφίες τους και ένα ανθολόγιο
με το σημαντικότερα ποιήματα τους,
σε μια ειδική έκδοση μόνο για
τους αναγνώστες της «Εστίας»
Διωγμοί Ελλήνων
(σελ. 3)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ
ΒΙΟΛΥΔΟΥΡΗ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἕτοιμη να προχωρήσει στο νέο επαγγελματικό βῆμα της εἶναι ἡ Μέγκαν Μάρκλ, σύζυγος τοῦ
πρίγκηπος Χάρρυ. Θά εἶναι πανάκριβες μαρμελά
δες πού θά φέρουν τό ὄνομα «American Riviera
Orchard», ἐνῷ ἡ καμπάνια ἔχει ἀρχίσει μέ ἕνα λαμπρό βίντεο στο Instagram. Το νέο πρότζεκτ τῆς
δουκίσσης τοῦ Σάσσεξ λέγεται ὅτι ἦταν στα σκαριά γιά περισσότερο ἀπό ἕναν χρόνο καί θά περιλαμβάνει «ὅλα τά πράγματα πού εἶναι κοντά στήν
καρδιά της.» Ὁ λογαριασμός στο Instagram ἔχει
τό ἴδιο ὄνομα, καί οἱ ἀρχικές ἐννέα ἀναρτήσεις περιεῖχαν ἕνα πάζλ μέ τό λογότυπο του brand, τό
ὁποῖο εἶναι στιλιζαρισμένο με χρυσή γραφή, καί
ἐπιβεβαίωναν ὅτι ἡ ἐπιχείρησις θά ἑδρεύει στο Μου
ντεσίτο, ὅπου ἡ Μέγκαν Μάρκλ ἔχει δημιουργήσει μια νέα ζωή με τον σύζυγό της καί τά δύο τους
παιδιά, τον πρίγκηπα Ἄρτσι καί τήν πριγκήπισ
σα Λίλιμπετ.
Συνέχεια στην σελ. 8
Χαμηλότερο ρυθμό
ἀναπτύξεως προβλέπει
ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος
ΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ἐπί τά χείρω τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας γιά ἐφέτος προχώρησε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Μετά τήν ὑποχώρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως το 2023 στο 2% έναντι
τοῦ 2,3% πού προεβλέπετο ἀρχικῶς, ἡ ΤτΕ ἐκτιμᾶ
πλέον ὅτι ἐφέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεῖ κατά
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Διαφωνεῖ
ὁ Μητροπολίτης
Σιδηροκάστρου
μέ τήν
ὑποβάθμιση
τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Περί προσωπικῶν -δῆθεν- δεδομένων...
Χαμός ἔγινε μέ τήν διαρ
ροή τῶν ἠλεκτρονικών διευθύνσεων τῶν ὁμογενών,
πρός τούς ὁποίους ἡ ἀποσυρθεῖσα ἀπό τήν κούρσα
τῶν εὐρωεκλογῶν ὑποψη
φία ἔστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα. Όπως φαίνεται, ἡ
(κυβερνητική) ευρωβουλευτής είχε προμηθευθεῖ τό ἐπίμαχο πακέτο προσωπικών
δεδομένων τῶν ὁμογενῶν,
ἀπό ἄτομα ἔχοντα σχέση μέ
τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ
Υπουργείου Εσωτερικῶν.
Μεταξύ μας, τώρα, αὐτό
τό θέμα μέ τήν διαρροή προσωπικών δεδομένων ἔχει και
ταντήσει ἀηδία. Κάθε τόσο
μου τηλεφωνοῦν στό κινητό
ἀπό διάφορες εταιρείες.
«Καλημέρα σας. Θέλετε
φθηνότερο ρεύμα;» με ρωτά
μιά φωνή.
«Θέλω όσο γίνεται πιό
φθηνό, ἀλλά που βρήκατε
τό τηλέφωνό μου;» ἐρωτῶ,
ὁ τάλας. «Μά, αυτό είναι τό
θέμα σας ἤ τό πῶς θά πληρώνετε λιγώτερο ρεύμα;»
μοῦ ἀπαντᾶ θρασύτατη ἡ
φωνή. «Αὐτό εἶναι δικό μου
θέμα, όπως δικό μου είναι
καί τό τηλέφωνο. Κι επειδή
βλέπω τό νούμερο ἀπό τό
ὁποῖο μέ καλεῖτε, σᾶς πληροφορῶ ὅτι θά προσφύγω
στην Δικαιοσύνη» τῆς λέω
καί δέν μέ ξανακαλεῖ!
Συνέχεια στην σελ. 4
ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ
Ένα ιστορικό βιβλίο για τις σφαγές
και τους διωγμούς κατά των Ελλήνων.
τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
Οι τουρκικές θηριωδίες από τα χρόνια
της σκλαβίας και την Εθνεγερσία,
μέχρι την εισβολή στην Κύπρο
ΕΣΤΙΑ
Περικλέους
(οἰκονομικός)...
ἐπιτάφιος!
τοῦ Δημήτρη Στεργίου
ΔΩΡΕΑΝ διακοπές σε τουριστικά καταλύματα τό τριήμερο της Καθαράς Δευ
τέρας, ὅπως ἔκανε καί ὁ Περικλῆς πού
ἔστελνε κάθε χρόνο ἑξήντα πλοία μέ
τά ὁποῖα οἱ πολίτες ταξίδευαν ... ὀχτώ
μῆνες μέ ἀμοιβή καί ἔτσι «θανάτωσε»
μέ ἀλόγιστες παροχές τήν Ἀθηναϊκή Δημοκρατία! Ἀπό τό 1980 ἕως σήμερα ὅλες οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις,
ὅταν διαπιστώνουν ἀπό τίς δημοσκο
πήσεις μείωση δημοφιλίας ἤ αὔξηση
τῆς ἀπογοήτευσης ἀπό τήν ἀντιμετώ
πιση προβλημάτων καθημερινότητας
Συνέχεια στην σελ. 5