Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
15 Μαρτίου
2024
Αριθ.Φύλλου 8441
Τιμή Φύλλου 0.50 €

ΚΩΔΙΚΟΣ
1906

Διπλός
πονοκέφαλος
από τα POS
- «Αγκάθι» οι προμήθειες

Προχωρούν τα έργα:

Το φυσικό αέριο
έρχεται στα Γρεβενά

Συνέχεια στην 13

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Νέα Προγράμματα
σε συνεργασία με
την Δ.ΥΠ.Α.

➤Το ενδιαφέρον των κατοίκων
των Γρεβενών για σύνδεση με το δίκτυο είναι,
ήδη, ιδιαίτερα αυξημένο

➤Υπεγράφη σύμβαση για τη σύνδεση
του Διοικητηρίου «Κώστας Ταλιαδούρης»
της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με
το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου
Συνέχεια στην 6

Ακόμη πιο βαθιά το χέρι
οι ασφαλισμένοι:

Σε ποιες εξετάσεις
μπαίνει χαράτσι
Συνέχεια στην 8

Συνέχεια στην 12