Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τιμή 0,70 ευρώ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8663 ΕΤΟΣ: 440
ΣΕΛΙΔΕΣ
“Συλλογάται καλά, όποιος
ελεύθερα συλλογάται"
Priyas
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024
Ο Χρόνος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βελτιωμένη ελαφρά στην
ανταγωνιστικότητα η Δυτική Μακεδονία
Παραμένουν οι ανισότητες μεταξύ κέντρου-περιφέρειας
νδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έκθε
στις κοινωνικών και οικονομικών τάσεΙΟΒΕ και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών
Πολιτικών.
Στα αρνητικά εντάσσεται, όπως γράφαμε
και χθες, η συρρίκνωση κατά 10% του πληθυσμού, αλλά και το γεγονός ότι είναι η μόνη
περιφέρεια που διατηρεί αρνητικό ρυθμό μετ
ταβολής ΑΕΠ από το 2017-2021, απόρροια της
μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και της
ελαχιστοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας.
Ενδιαφέρον έχει, ωστόσο, ότι η Δυτική Μα
κεδονία παρουσιάζει μια αρκετά καλή θέση
στον Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι
η ικανότητα της περιφέρειας να προσφέρει
στις επιχειρήσεις και τους κατοίκους ένα ελ
κυστικό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης
και εργασίας. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη περιφέρει
ακής στρατηγικής.
Διαβάστε το σχετικό άρθρο στη σελ. 4
Σήμερα στο Χρόνο
Προχωρούν τα έργα
ανάπτυξης δικτύου
διανομής Φυσικού
Αερίου στη Δυτική
Μακεδονία
1 Σελ. 5
Οι μαθητές που
γίνονται φέτος
17 ετών έχουν
δικαίωμα ψήφου
στις Ευρωεκλογές
| Σελ. 6
Ολοκληρώθηκε
το νέο graffiti του
Γιάννη Ζάμκου
σε συνεργασία
με το ΚΕΘΕΑ
| Σελ. 8
www.xronos-kozanis.gr
Πτώχευσε
n Next.e.GO
που είχε συνδεθεί
με επένδυση
στην περιοχή
| Σελ. 14