Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.687
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Νέος πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ
ο δήμαρχος Ηρακλείου
ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στην χθεσινή εκλογική διαδικασία για
νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ενιαίο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων
Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), εξελέγη ομόφωνα
από τους εκλέκτορες πρόεδρος στη διοίκηση του φορέα ο μοναδικός υποψήφιος
για τη θέση, δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός. Επίσης ομόφωνα αντιπρόεδρος του φορέα αναδείχτηκε ο δή
μαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός.
Τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι: Ζαχαρίας Δοξαστά
κης, δήμαρχος Χερσονήσου, Μιχάλης Κοκολάκης.
Σελ. 5
Απουσία διαθεσιμότητας και υψηλές τιμές
η εικόνα στην αγορά ακινήτων του Ρεθύμνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ
Σε μείζον κοινωνικό ζήτημα εξελίσσε- μές εντείνουν το πρόβλημα που δεν φαίται το στεγαστικό πρόβλημα στο Ρέθυ νεται να αντιμετωπίζεται στο άμεσο μέλμνο με τους παράγοντες της κτηματαγο λον. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόράς να κάνουν λόγο για κτηματική κρίση. μενοι ως γνωστόν αδυνατούν να βρουν
Από τη μια η απουσία διαθέσιμων ακινή- ένα κατάλληλο χώρο για την στέγασή
των τόσο προς αγορά όσο κυρίως προς τους, με το οικονομικό να είναι το μεγα
ενοικίαση και από την άλλη οι υψηλές τι-λύτερο πρόβλημα.
Σελ. 3
Επανεξέταση
τεχνικών
ζητημάτων για τα
χερσαία έργα της
ηλεκτρικής
διασύνδεσης
Κρήτης-Αττικής
ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
| 3 ΣΕΛ.
Αυξάνονται
οι εργάτες γης
από τρίτες χώρες
στην Κρήτη
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΑ
5 ΣΕΛ.
ΔΑΠΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Περιορισμένες και με βασικό κριτήριο τη
χαμηλή τιμή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ
Περιορισμένες και για τους περισσότερους μόνο στις απολύτως απαραίτητες - και με βασικό κριτήριο τη χαμηλή τιμή είναι οι αγορές που κάνουν έξι
στους δέκα καταναλωτές στο σουπερμάρκετ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή οι εννέα στους δέκα, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται οικονομικά εξαιτίας της ακρίβειας που, καθώς
φαίνεται, τα απανωτά κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν να καταπολεμήσουν.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) για την καταναλωτική συμπεριφο
ρά, που παρουσιάζει το «Βήμα», τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε φορά που ψω
νίζουν στο σουπερμάρκετ ξοδεύουν 70
ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 14,7% από
πέρυσι, που ήταν 61 ευρώ. Κατά παρόμοιο τρόπο, η μέση μηνιαία δαπάνη εκτιμάται στα 370 ευρώ, σημειώνοντας ανάλογη άνοδο από 324 ευρώ πέρυσι. Το
75% των καταναλωτών δαπανά έως 450
ευρώ τον μήνα. Η αύξηση στη δαπάνη
ανά επίσκεψη στο σουπερμάρκετ αντα
νακλά αποκλειστικά την άνοδο του κόστους των προϊόντων λόγω πληθωρι
σμού, αφού το καλάθι παραμένει μισοάδειο.
Είναι ενδεικτικό ότι πέραν του φαγητού
έξω και του φαγητού απ' έξω (delivery)
που πλέον αποτελεί πολυτέλεια για τους
μισούς καταναλωτές οι τέσσερις στους
δέκα σύμφωνα με την έρευνα, έχουν περιορίσει την κατανάλωση κρέατος και
προϊόντων κρέατος, καθώς και τα κρατ
σιά, τις μπίρες και τα οινοπνευματώδη
λόγω των ανατιμήσεων. Το ίδιο συμβαίνει για τρεις στους δέκα όσον αφορά την
κατανάλωση συσκευασμένων τυποποιημένων τροφίμων, αλλά και αναψυκτικών
και χυμών.
Επιπρόσθετα, η έρευνα έδειξε ότι η
ποιότητα των εμπορευμάτων, οι τιμές,
οι προσφορές και η εύκολη πρόσβα
ση έχουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα
στην επιλογή σουπερμάρκετ από τον και
ταναλωτή.
Την ίδια στιγμή, οι εννέα στους δέκα
δηλώνουν ότι έχουν προαποφασίσει τι
είδη θα αγοράσουν πριν πάνε στο φυτ
σικό ή ηλεκτρονικό σουπερμάρκετ, με
την έρευνα να καταγράφει μια αυξημένη
προσπάθεια κατάργησης των παρορμητικών αγορών. Στο θέμα της μάρκας του
κάθε προϊόντος προαποφασισμένο σύμφωνα πάντα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμφανίζεται το 50,5%.
Παράλληλα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αντιπροσωπεύουν το 36% του και
λαθιού, σημειώνοντας μεγάλη άνοδο
από 33% πέρυσι και είναι το υψηλότερο
ποσοστό που καταγράφηκε ποτέ στα 19
έτη που πραγματοποιείται η έρευνα από
το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του ΟΠΑ.
Όσον αφορά το «καλάθι του νοικο
κυριού», ένα από τα μέτρα που έχει επι
στρατεύσει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρίβειας, οι καταναλωτές
εμφανίζονται μοιρασμένοι. Εν τούτοις, η
αποδοχή του από περίπου έναν στους
δύο καταναλωτές δείχνει ότι δεν είναι
ένα ασήμαντο μέτρο και η εφαρμογή του
ενδιαφέρει μεγάλο τμήμα του αγοραστι
κού κοινού.
Τέλος σύμφωνα με την έρευνα σχεδόν
εννέα στους δέκα καταναλωτές (ποσοστο 87%) περιμένουν ότι εφέτος η οικονομική τους κατάσταση θα είναι χειρότε
ρη ή ίδια. Το ποσοστό αυτό είναι μεν λίγο
μειωμένο σε σχέση με την αποτίμηση του
2023, χρονιά κατά την οποία το 92,2%
των καταναλωτών δήλωσε κάτι ανάλογο,
ωστόσο είναι σαφές ότι η αισιοδοξία των
αριθμών της οικονομίας δεν αγγίζει τα οικονομικά κάθε σπιτιού.
Από τον Ιανουάριο
είχε ενημερωθεί
το Χαμόγελο του
Παιδιού για τη
σεξουαλική
εκμετάλλευση της
14χρονης
0,69€
5 ΣΕΛ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
super markets
Ισχύς 12/03-19/03
Μέλος του ομίλου
Πατάτες Αιγύπτου Lux/κιλό. ΕΛΟΜΑΣ
1,35€
| Μήλα Ζαγορίν
Extra /κιλό.
3,69€
ΕΛΟΜΑΣ
Καλαμάρι 370gr
My In My
2,98€
Κοτόπουλο Ολόκληρο
Νωπό Άρτας /κιλό.
KOLIOS
GREEK
YOGURT
12,20€ 3,47€
Γραβιέρα
Κολιός Γιαούρτι
Βογιατζιδάκη /κιλό. Authentic /κιλό.
«Το μπουφάν της Χάρλεϋ»
με τη Μαριάννα Τουμασάτου
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
«Μια γυναίκα, νύχτα, έξω από το κουβούκλιο του
φρουρού στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην Πλατεία
του Συντάγματος...»
Μια Ελληνίδα μάνα, γνώριμη και συγκινητική...
Μια νέα γενιά που πάντα θα επαναστατεί και πάντα πρέπει να ακούμε... Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού σε Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Αθήνα, το
0,49€
Μαρούλια Ρεθύμνου
Γίγας /τεμ.
5,49€
Χαλβάς Όλυμπος
Βανίλια, Κακάο /κιλό.
Coca-Cola
6,39€
Μακεδονικός
Χαλβάς /κιλό.
Coca-Cola
2,71€ 2,75€
Coca Cola 1,5 X2 & Zero
αριστουργηματικό κείμενο «Το
μπουφάν της Χάρλεϋ» του Βα
σίλη Κατσικονούρη ταξιδεύει
στο Ρέθυμνο.
17 ΣΕΛ.
Εκπαιδευτική
επίσκεψη μαθητών
του Εσπερινού ΕΠΑΛ
Σπηλίου σε σύγχρονο
Οινοποιείο
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ
2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου: Τα οφέλη ενός
σχολείου από τη συμμετοχή του
σε πρόγραμμα Erasmus+
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημε
ρίδα που διοργάνωσε το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ρεθύμνου με θέμα «Διάχυση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊ
κού Προγράμματος Erasmus+» με τίτλο
«Προσεγγίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τα Γεωπάρκα» και κωδικό
προγράμματος
2022-1-EL01-KA122SCH-000070252, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024
στην αίθουσα «Σπίτι Πολιτισμού» και
αποτέλεσε δράση προβολής και δημοσιότητας του έργου, το οποίο συγχρημα
τοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν την εκδήλωση στη μνήCENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
marke
μη των 57 θυμάτων του τραγικού δυστυ
χήματος των Τεμπών που έγινε στις 28
Φεβρουαρίου 2023.
Την έναρξη της ημερίδας που απευθυ
νόταν όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά
και σε μαθητές/-τριες, γονείς και στην
ευρύτερη τοπική κοινωνία.
9 ΣΕΛ.
1ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 2831027555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΗΛΑ ΤΖΟΝΑ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ & ΜΗΛΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΥΡΓΩΝ
μόνος
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ
μόνος
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
μόνος
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 20/03
TAXINI
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΧΑΛΒΑΣ - ΤΑΧΙΝΙ
& SUPER SPREAD
PUMMARO
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΧΑΛΒΑΣ & ΤΑΧΙΝΙ
ΠΕΛΤΕΣ | ΣΑΛΤΣΕΣ | ΚΕΤΣΑΠ
ΡΥΖΙΑ 3Α
παλα παλιο
RIO MARE
7,98€
8,95€ Γαρίδα Να
Samaria
5+1 ΔΩΡΟ
1,29€
Χταπόδι 1-2kg Αργεντινής ΚΤΨ /κιλό. Νερό Σαμαριά
Ινδοειρηνικού ΚΤΨ /κιλό.
4,00€
CRETA
9 ΣΕΛ.
5+1 Δώρο 1,51
Μπύρα ΑΛΦΑ 330ml
5+1A000
KLINEX ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
PAMPERS
PREMIUM
PANTS & Pampers
Pampers
pants
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έφυγε από τη ζωή το μέλος της ΤΕ ΚΚΕ Ρεθύμνου Στελής Σταυρακάκης –Στις 2 το μεσημέρι η κηδεία του στα Ανώγεια
  Έφυγε σήμερα από τη ζωή το στέλεχος του ΚΚΕ Ρεθύμνο,ο Ανωγειανός Στελής Σταυρακάκης . Η Τ.Ε ΚΚΕ Ρεθύμνου σε συλλυπήτριο μήνυμα της αναφέρει: «Η Τομεακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΚΚΕ αποχαιρετάμε, με βαθιά θλίψη τον ακριβό μας σύντροφο ΣτελήΣταυρακάκη(του Πανιά), που έφυγε σήμερα από την ζωή, μετά από παλληκαρήσια μάχη. Ο σ. Στελής γεννήθηκε σε φτωχή αγροτική οικογένεια με 7 αδέρφια, στα Ανώγεια. Source
 • Ρεθυμνιακός! Πρωταθλητής έπειτα από 14 χρόνια!
  Ο Ρεθυμνιακός είναι ο πρωταθλητής Ρεθύμνου για την Α’ ΕΠΣΡ! Τα “δελφίνια” κέρδισαν με 1-4 τη Δόξα Πλατανέ στα Μισίρια με τρία γκολ του σπουδαίου Σήφη Σηφακάκη (3′, 11′, 48′) και ένα του Αποστόλη Κλειδή (45′) ενώ η ομάδα των γηπεδούχων είχε μειώσει προς στιγμή σε 1-2 με πέναλτι-γκολ του Στέλιου Δελήμπαση. Ο Ρεθυμνιακός κατακτά το φετινό πρωτάθλημα μέσα από ένα απίστευτο ντεμαράζ νικών (8Χ8)... Source
 • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης γυναίκας από δύσβατη περιοχή του Ψηλορείτη
  Επιχείρηση για την μεταφορά μιας τραυματισμένης γυναίκας από δύσβατο σημείο της περιοχής «Λάκος Μυγερού» του όρους Ψηλορείτης στην Κρήτη, σε ασφαλές σημείο ολοκληρώθηκε το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επι τόπου μετά από σχετική ειδοποίηση, επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και η Ο.Ε.Ε.Δ. της 3ης ΕΜΑΚ. Η τραυματισμένη γυναίκα, αφού απεγκλωβίστηκε από το δύσβατο σημείο... Source
 • Κατασχέθηκαν 1500 κροτίδες -Μία σύλληψη
  Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, ένας άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης, για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης πώλησης... Source
 • Οι άγνωστοι φύλακες άγγελοι αθώων πολιτών σε δίσεκτους καιρούς
  Οι διάφορες περιπέτειες του λαού μας κάτω από το πέλμα των κατά καιρούς κατακτητών, ήταν φυσικό να έχουν ευαισθητοποιήσει τους Κρήτες που πέρασαν τα πάνδεινα κι αυτοί ανά τους αιώνες. Έτσι λοιπόν, κάποιοι γενναίοι που έτυχαν σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, έμειναν στην ιστορία με τα ανδραγαθήματά τους, προκειμένου να προστατεύσουν αθώους αμάχους. Ένας από αυτούς και ο Γιάννης Δαφέρμος ο ήρωας... Source