Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Ap. A5. 94
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ENFIPP FAEP
TETAPTH
13 MAPTIOY 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13469
0,60 ΕΥΡΩ
TENIKH
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μεγαλώνει το οικονομικό χάσμα με την Αττική
Σε δεύτερο ρόλο η περιφέρεια
Εθνική: Στα 1,2 δισ.
τα οργανικά κέρδη
λμα κερδών μετά φόρων το 2023
στα 1,2 δισ. (+153%) .Στο 3,7% ο
δείκτης NPEs. Τα οργανικά κέρδη
μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν
σε €1,2 δισ. το 2023, ενισχυμένα κατά 2,5
φορές ετησίως, ανακοίνωσε χθες η διοίηση της Εθνικής Τράπεζας.
Μετακλήσεις
32.507 εργατών
από τρίτες χώρες
|πιπλέον 32.507 μετακλήσεις εργα
τών από τρίτες χώρες για την περίοδο 2023-2024, εγκρίθηκαν από
τα υπουργεία Μετανάστευσης και Εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
έλλειψη εργατικών χεριών. Οι 32.507 νέες θέσεις μετακλητών εργατών προστίθενται στις 167.925 μετακλήσεις οι οποίες
έχουν ήδη εγκριθεί για την 2ετία 2023 –
2024. ΣΕΛ.3
Μαζικά «ραβασάκια»
από ΑΑΔΕ
νημερωτικά e-mail σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποί
οι δεν έχουν ακόμα προχωρήσει
στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή τους μηχανή, απέστειλε η ΑΑΔΕ. Σε
περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με
την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευ
τικών προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, οι
υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως
20.000 ευρώ. ΣΕΛ.3
Το μεγάλες ανισότητες ανάμεσα σε Αττική και Περιφέρειες ανέδειξε η
έκθεση του ΙΟΒΕ. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα είχε
η Αττική με 23.000 ευρώ το 2021 (αρκετά μακριά από το μέσο όρο της
ΕΕ 32.400), έναντι 11.100 ευρώ στη φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας,
το Βόρειο Αιγαίο, με τις 10 από τις 13 Περιφέρειες να υπολείπονται του
εθνικού μέσου όρου, που είναι 17.000 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Εντυπωσιακά υψηλή είναι η συγκέντρωση με δύο Περιφέρειες. Αττική
(47,2%) και Κεντρική Μακεδονία (13,7%) συνεισφέρουν πάνω από το 60%
στις εξαγωγές και το εθνικό ΑΕΠ και πάνω από το 50% στις επενδύσεις,
καταδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές και ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, και το μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε Αττική και ελληνική περιφέρεια.
Κλείνει το παράθυρο
για έκτακτο επίδομα Πάσχα
| κλεισε το παράθυρο για έκτακτο επίδομα Πάσχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Όχι δεν θα υπάρ
ξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Αν μπορεί να κάνουμε κάτι για τους ευάλωτους, θα το κάνουμε
απολογιστικά στο τέλος του χρόνου. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι εκλογές έρχονται, να δώσουμε κάτι.».
Μιλώντας για την ακρίβεια είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
απαντά με αυξήσεις μισθών και επανέλαβε το στόχο να φτάσει ο μέσος μι
σθός στα 1500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 το 2027.
ΣΕΛ.2
Κομισιόν: Τέλος στα
έκτακτα επιδόματα
από το 2025
Το 2024 μπορεί να είναι η τελευταία
χρονιά που οι ευρωπαϊκές κυβερ
νήσεις θα μπορούν να λάβουν απόφα
ση για τη χορήγηση κάποιας έκτακτης
παροχής, αφού από το 2025 πιθανότα
τα μπαίνει τέλος σε έκτακτα μέτρα ενίσχυσης. Το Eurogroup έδωσε σήμα για
δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ το 2025 η οποία θα είναι «ελαφρώς
περιοριστική» και ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι προανήγγει
λε ένα «θερμό» καλοκαίρι από άποψη
δουλειάς για τα οικονομικά επιτελεία
καθώς θα δοθεί προθεσμία μέχρι τις 20
Σεπτεμβρίου αναμένεται να δοθεί στα
κράτη-μέλη για την παρουσίαση των
μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους.
ΣΕΛ.8
Ενεργειακή αναβάθμιση
επιχειρήσεων
πό χθες μπορούν να υποβάλλονται
Άλλοι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμ
μα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδο
σης επιχειρήσεων του τριτογενούς του
μέα», προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευ
ρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθ
μιση κτηρίων και μη κτηριακών εγκα
ταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσε
ων - πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων,
μεγάλων και πολύ μεγάλων – της ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθ
μούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους
κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών,
της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς
και του τουρισμού. Το ποσοστό ενίσχυ
σης μπορεί να φτάσει έως και το 65%.
ΣΕΛ.3
9772529 030134