Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
του

ISSN: 2654-0533

eidisis.gr

ΚΙΛΚΙΣ

Κα θη µε ρι ν ή ε φη µ ερ ίδ α το υ ν . Κιλ κί ς

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 - αρ. φύλ. 6020 - έτος 26ο - 0,70 ευρώ

Πρώτη στον πανελλήνιο διαγωνισµό
η οµάδα Dotbots
X Botmakers της
ακαδηµία ροµποτικής Microstudies
σελίδα 4

Φρίκη: Τρένο σταµατά
στην αφύλακτη διάβαση
της ∆οϊράνης για να περάσει
φορτηγό αυτοκίνητο
ΣΕΛ. 5

Πλήρης η ανανέωση
της Ν.Ε. Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ
Για τη θέση
του γραµµατέα
βέβαιη θεωρείται
η εκλογή Κυρ.
Κυβρακίδη
σελίδα 3

Αντίθετοι µε τα απογευµατινά χειρουργεία
οι εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου Γουµένισσας
σελίδα 3

Χρηµατοδότηση αθλητικών
σωµατείων του ν. Κιλκίς
σελίδα 7

Ενθουσίασε το θεατρικό της “Τέχνης¨
ΣΕΛ. 2