Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5785 - ÅÔÏÓ 21ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Προτάσεις Κουρέτα...
• Οι προτάσεις
της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την
αντιπλημμυρική
θωράκιση...
• Παρουσιάστηκαν σήμερα από
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Δημήτρη Κουρέτα.

s

Πολιτική

Πολιτική

Πρόσθετες- διορθωτικές προκαταβολές του
• επιχορηγεί τα αθλητικά ΕΛΓΑ

Γ. Κωτσός: Για 4η
φορά η πολιτεία

σωματεία του Ν. Καρδίτσας με 184.041,78 €

s
Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

s

• σε πληγέντες αγρότες
της Θεσσαλίας

Óåë. 13

• Τους τρεις
βαθμούς στην
Χαλάστρα κόντρα στον Καμπανιακό
κατέκτησε η
Αναγέννηση
Καρδίτσας.

s

Óåë. 8

Óåë. 6

Óåë. 5