Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.684
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
Χρηματοδότηση 8,8 εκ ευρώ
για το Ειδικό Σχολείο
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Θ. ΛΙΒΑΝΙΟ
Υπεγράφη από τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκησης, Θεόδωρος Λιβάνιο
η ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή κτιρίου ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε
ειδικό σχολείο», συνολικού προϋπολογισμού 8.894.088,48 ευρώ στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετι
κή εξέλιξη την οποία περίμενε με αγωνία
η τοπική κοινωνία, με δεδομένη την αυτ
ξημένη αναγκαιότητα για μια εκπαιδευτι
κή δομή ειδικής αγωγής.
Σελ. 5
Αυτοδύναμο τμήμα Φιλοσοφίας αντικαθιστά
το τμήμα ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε
και δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, το τμήμα
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μετονομάζεται σε τμήμα Φι
λοσοφίας, ενώ μεταβάλλεται και το γνω
στικό του αντικείμενο. Η ισχύς του Π.Δ.
αρχίζει άμεσα.
Όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, οι
φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο τμήμα ΦΚΣ υπό την ισχύ του
παλαιού Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών (ΠΠΣ) είτε συνεχίζουν και ολοκληρώνουν απρόσκοπτα το ΠΠΣ. Σελ. 5
Ξεκινούν
παρεμβάσεις
οδικής ασφάλειας
στην Παλιά Εθνική
Οδό της Κρήτης
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
27,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
3 ΣΕΛ.
Προετοιμασίες για
τη ναυαγοσωστική
κάλυψη
των παραλιών του
δήμου Ρεθύμνου
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3 ΣΕΛ.
ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Σημαντικές επιπτώσεις του πληθωρισμού
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Παρά τη μικρή επιβράδυνση σε σταθερά υψηλά επίπεδα διατηρείται ο
πληθωρισμός που καίει την τσέπη των
καταναλωτών με τις επιπτώσεις του να
είναι σοβαρές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ στο 2,9% υποχώρησε ο ετή
σιος πληθωρισμός τον Φεβρουάριο από
3,1% τον Ιανουάριο. Με βάση τον εναρ
μονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της
Eurostat, ο πληθωρισμός παρέμεινε στο
3,2%, όσο ήταν και τον Ιανουάριο.
Οι τιμές των τροφίμων και μη αλκο
ολούχων ποτών αυξήθηκαν με ετήσιο
ρυθμό 6,7% έναντι αύξησης 8,3% τον Ιανουάριο, σημείωσαν δηλαδή σημαντική
αποκλιμάκωση, αλλά εξακολουθούν να
αποτελούν μεγάλο βάρος για τους καταναλωτές.
Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν
ξανά οι τιμές του ελαιόλαδου (63,7%) και
των φρούτων (12,3%), ενώ περιορίστη
κε η αύξηση στις τιμές των λαχανικών
(6,5%). Σημαντικές ήταν οι αυξήσεις και
σε άλλα βασικά είδη διατροφής, όπως τα
ψάρια (9,7%) και τα κρέατα (4,8%).
Στη μείωση του πληθωρισμού συνέβαλε η μείωση στις τιμές της ενέργειας και
κυρίως του φυσικού αερίου (-52% σε ετήσια βάση). Η τιμή του ρεύματος μειώθηκε
1,1%, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης αυτ
ξήθηκε 9,9%.
Σε μηνιαία βάση, η τιμή της βενζίνης
αυξήθηκε 3,1%, του πετρελαίου κίνη
σης κατά 4,4% και του πετρελαίου θέρ
μανσης κατά 4,3%. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το τελευταίο οικονομικό δελτίο
της Eurobank το 2023 λόγω των υστερόχρονων επιδράσεων του υψηλού πληθωρισμού και της μεταπανδημικής επιβράδυνσης της ζήτησης, ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά
3,3%. Οι κατηγορίες καταστημάτων που
σημείωσαν πτώση στον όγκο των πωλή
σεών τους ήταν τα μεγάλα καταστήματα
τροφίμων (super markets, 3,1%), τα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,1%),
τα φαρμακευτικά - καλλυντικά (3,5%) και
οριακά τα βιβλία - χαρτικά - λοιπά είδη
Pussignal
(0,5%). Σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα ο όγκος των πωλούμενων
αγαθών στον λιανικό εμπόριο το 2023
ήταν ενισχυμένος κατά 5,6%, με τις και
τηγορίες καταστημάτων των φαρμακευτικών - καλλυντικών, επίπλων - ηλεκτρι
κών ειδών - οικιακού εξοπλισμού και βι
βλίων - χαρτικών - λοιπών ειδών να παρουσιάζουν τις υψηλότερες σωρευτικές
αυξήσεις της τάξης του 47,6%, 33,3% και
29,2%. Τα εν λόγω αποτελέσματα συνδέ
A vegetables
ονται σε έναν βαθμό με τις υστερόχρονες
επιδράσεις της πανδημίας, με την αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες και με
τις ανάγκες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας (στην κατηγορία βιβλί
ων - χαρτικών - λοιπών ειδών περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός).
Τέλος, την 4ετία 2020-2023, τις υψηλότερες αποκλίσεις ανάμεσα στην αξία των
πωλήσεων του λιανικού εμπορίου σε τρέχουσες τιμές και στον όγκο των πωλού
μενων αγαθών παρουσιάζουν οι κατηγορίες των μεγάλων καταστημάτων τροφί
μων (28,6% vs 1,5%), των καυσίμων και
λιπαντικών αυτοκινήτων (7,2% vs -9,8%)
και των τροφίμων - ποτών - καπνού
(27,4% vs 2,3%). Ειδικά στα μεγάλα και
ταστήματα τροφίμων, το 2023 για δεύτε
ρη χρονιά στη σειρά ο όγκος των πωλού
μενων αγαθών μειώνεται, ενώ η αξία των
πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές αυξάνεται.
Παρουσία
υπουργών
η διευρυμένη
συνεδρίαση της
Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων
σήμερα
στο Ρέθυμνο
ДЕТРУМЕНИ АКЕНТКИ ЕПІТРОПН
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
marke
| 4 ΣΕΛ.
Όταν οι Ρεθεμνιώτισσες
έγραφαν ιστορία σε δίσεκτους
καιρούς
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Λέγεται πώς πίσω από ένα πετυχημένο
άνδρα κρύβεται μια γυναίκα αλλά τα γεγονότα μας πείθουν, πως μεγάλες σελίδες της ιστορίας, με συγκλονιστικές στιγ
μές που καθόρισαν τη μοίρα των ανθρώπων κάθε εποχής, έχουν «άρωμα» γυναίκας.
Όπως το 1866, που με τα γεγονότα
συνδέει το όνομα της μια γυναίκα. Η περίφημη Χαρίκλεια Δασκαλάκη η θρυλι
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ
ΗΜΙΑΓΡΙΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
μόνος
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
μόνος
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ EXTRA
3 1 1,10
ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
ΑΠΟ ΑΓΝΟ ΓΑΛΑ
ΦΑΡΜΑ ΧΥΜΑ
μόνος
ΜΠΥΡΑ
AMSTEL
4X500ml
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
μόνος μόνος
,10€ ,59€
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 13/03
5,50€ 4,55€
ΠΙΤΕΣ ΑΞΙΑΓΑΠΙΤΕΣ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
NESCAFE GOLD
NESCAFE
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
ΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΚΟΥΜΑΤΟΣ
ΜΠΥΡΑ
AMSTEL
3+1X330ml
& ΑΛΦΑ
5+1X330ml
OYMIAH
OYMIAN
-35% -35%-30%
TAXINI | SUPER SPREAD
ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
FAIRY ΠΙΑΤΩΝ -45%
ΣΚΟΝΗ
45 μεζ.
& ΥΓΡΟ
46/52μεζ.
& CAPS
38τεμ.
CAJOLINE | FAIRY CAPS
ΡΑΝΤΕΝΕ (ΣΑΜΠΟΥΑΝ
& CONDITIONNER) | ALWAYS
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές
BAR & EATERY
UPGRADED PLEASURE
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
22:00
κή Δασκαλοχαρίκλεια που θυσίασε τρεις
γιους της στον αγώνα.
Οι αρχές του περασμένου αιώνα βρί
σκουν τη Ρεθεμνιώτισσα σε μια δίνη
προκειμένου να υπάρχει ψωμί στο τραπέζι. Δύσκολες εποχές, καμιά ευκαιρία
για δουλειά και όσοι στάθηκαν τυχεροί
εξασφάλιζαν το ελάχιστο προσφέροντας
υπηρεσίες σε πλούσιες οικογένειες.
9 ΣΕΛ.
Με κέφι και φαντασία συνεχίζονται
οι εκδηλώσεις του Ρεθεμνιώτικου
Καρναβαλιού
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Με κέφι, φαντασία και δημιουργική δι
άθεση, συνεχίζεται το πρόγραμμα του
Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024. Στις
καθημερινές εκδηλώσεις, καλούνται
μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν,
να χαρούν τις αποκριές και να γίνουν
όλοι... Μια παρέα!
Σήμερα, Σάββατο 9 Μαρτίου, ακόμη
μια γιορτή, ακόμη μια παρέα, θα «ντυθεί»
με αθλητικό πνεύμα για να στείλει το
σύνθημα της υγιούς άμιλλας προσκαλώ
ντας μικρούς και μεγάλους σε ένα αγώνα δρόμου χαράς και κεφιού! Είναι το 4ο
7 ΣΕΛ.
Carnival Run που οργανώνεται από την
Καρναβαλική Ομάδα «Στρίγγλες» και θα
πραγματοποιηθεί στην παλιά πόλη του
Ρεθύμνου. Σημείο εκκίνησης και τερμα
τισμού είναι η Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.
Το σύνθημα για να ξεκινήσει η πιο διασκεδαστική βόλτα θα δοθεί στις 2 το με
σημέρι.
Super Προσφορές!
από 07/03 έως 13/03
super markets
Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
ΣΤΕΛΙΟΣ -20
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
6981038552 MAN PATINE 149
Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Special καλεσμένη
Στέλλα Σειραγάκη
நப்ரா டிவார்
Távvnç Tooupbadáknç
Μαζί τους:
Στέργιος Καραΐσκος λαούτο, κιθάρα, τραγούδι
Νίκος Ρενιέρης μπάσο
Ανθή Φουρκή κρουστά
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Ελληνικά το κιλό
Όλες οι FAIRY κάψουλες
4,98€
3.98€
FAIRY
FAIRY
Soupline
πλυντηρίου πιάτων & τα SOUPLINE
συμπυκνωμένα μαλακτικά 924-2024ml
*εξαιρούνται οι κωδικοί προσφοράς
Téleo
Σιδέρωμα
CRETA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ε.Βόζενμπεργκ : “Η Ελλάδα πρέπει να έχει δυνατή φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο για υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας”
  Στο Ρέθυμνο βρέθηκε σήμερα η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ η οποία διεκδικεί μια ακόμη – την τρίτη κατά σειρά – θητεία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο . Στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί εν ΄οψει της ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου η κ Βόζενμπεργκ είχε το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και στελέχη της γαλάζιας παράταξης στον νομό καθώς και με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ. Source
 • Στις κάλπες οι μηχανικοί -Μεγάλη προσέλευση στο Ρέθυμνο
  Στις κάλπες προσέρχονται περίπου 120 χιλιάδες Μηχανικοί για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπου θα αναδείξουν με την ψήφο τους τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και όλων των περιφερειακών οργάνων Από τις εκλογές θα αναδειχθούν τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τα αιρετά μέλη του Ανώτατου... Source
 • Το Ηράκλειο τίμησε σήμερα την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου
  Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο μνημείο Μικρασιατικού-Ποντιακού Ελληνισμού (συμβολή Λ. Κνωσσού και Ιωνίας). Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Καθεδρικό ναό του Αγ. Τίτουεπίσημη Δοξολογία όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Για το ιστορικό των δραματικών ημερών μίλησεη... Source
 • Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους δημοφιλείς προορισμούς για τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές
  H Ελλάδα είναι από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τις μεγάλες αγορές εξερχόμενου τουρισμού της Ευρώπης και μάλιστα, παρά το ανταγωνιστικό μειονέκτημα της χώρας ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε αυτή τη συγκυρία ότι προτιμούν τα ταξίδια μικρότερων αποστάσεων διάρκειας έως τρείς ώρες. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών... Source
 • ΟΟΣΑ: Αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 7% σε μία 10ετία θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη
  Αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 7% σε μία 10ετία θα επιφέρει η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI), σύμφωνα με εκτίμηση που επικαλείται ο ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεσή του για την ψηφιακή οικονομία (Digital Economy Outlook). Κάποιες έρευνες εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά της ΑΙ – που περιλαμβάνει το hardware, το software και τις υπηρεσίες – θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 18,6% Source