Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

Στους ρυθμούς του 11
η πόλη της Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Διοικητικές
κυρώσεις από
το Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
σε επιχείρηση
γαλακτομικών
της Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 14

Και επίσημα
ο διορισμός
του Περικλή
Αλειφέρη
ως Γενικός
Γραμματέας του
Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 3

Κοζανίτικη
Αποκριά:
Κάλεσμα του
Δήμου στον
μαθητόκοσμο της
Κοζάνης για τα
Sourd Games

σελ ~ 5

Στους ρυθμούς της
τσίκνας η Κοζάνη
σελ - 5

σελ ~ 3

Φανή Φτάκα: Τα
παραδοσιακά τραγούδια
της Κοζάνης κάθε χρόνο
βγαίνουν από τον χειμέριο
ύπνο τους και αναβαπτίζονται
στους φανούς

σελ ~ 5

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8150

Αρ. φύλλου

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Άλλα 66 μεγαβάτ
από 8 νέα πλωτά
φωτοβολταϊκά στη λίμνη
Πολυφύτου - Από Χανιά ως
τη Λάρισα και την Αθήνα
οι ενδιαφερόμενοι