Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
του

ISSN: 2654-0533

eidisis.gr

ΚΙΛΚΙΣ

Κα θη µε ρι ν ή ε φη µ ερ ίδ α το υ ν . Κιλ κί ς

Πέµπτη 7 Μαρτίου 2024 - αρ. φύλ. 6016 - έτος 26ο - 0,70 ευρώ

Τραγούδησε όλο το Κιλκίς συνοδεύοντας τη χορωδία του Πολιτιστικού Μουσικού Συλλόγου

«Σύνορα
η αγάπη
δεν
γνωρίζει»
σελίδες 8-9

Cargo αεροδρόµιο στη Νέα Καβάλα
Πρότεινε και παρέθεσε
σειρά πειστικών επιχειρηµάτων ο πρόεδρος του
Επιµελητηρίου Κιλκίς
Χρήστος Χατζηµλάδης,
επαναφέροντας προγενέστερο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου

σελίδα 7

Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας
Τερζοπούλου στην ΤΕΧΝΗ Κιλκίς

σελίδα 5

σελίδα 4

Επιστολή-διαµαρτυρία
της ΕΛΜΕ Κιλκίς στη
διευθύντρια της ∆ιεύθυνσης για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών

Η πολυετής άρνηση
µετεγκατάστασης της
3η ∆ΥΠΕ από µισθωµένο σε αναβαθµισµένο δηµόσιο κτίριο
προκαλεί αλόγιστη
κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος