Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τιμή 0,70 ευρώ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8657 ΕΤΟΣ: 440
ΣΕΛΙΔΕΣ
“Συλλογάται καλά όποιος
ελεύθερα συλλογάται"
Priyas
Απόντα και πάλι από την κατάρτιση ανέργων
τα ΚΕΚ και οι εκπαιδευτές της περιοχής
Από την Αθήνα «φυτεμένο» το πρόγραμμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου
τον αέρα είναι από τις 26 Φεβρουαρίου η
πρόσκληση του Οικονομικού Επιμελητηρίγνιτικών περιοχών για συμμετοχή στο επιδοτούμενο
πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων. Πρόκειται για μια
ακόμη δράση του ΔΑΜ, παρόμοια με αυτή του ΕΒΕ,
η οποία και σε αυτή την περίπτωση αποκλείει τις
επιχειρήσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής και τους εκπαιδευτές ενηλίκων
αφού το πρόγραμμα «τρέχει» από την Αθήνα με
τηλεδιασκέψεις,
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024
Ο Χρόνος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Όπως και στην περίπτωση του προγράμματος
του ΕΒΕ Κοζάνης που το πρόγραμμα ήρθε «φυτεντό» από την Διοίκηση του ΔΑΜ έτσι και στην πε
ρίπτωση του ΟΕΕ το τοπικό παράρτημα δεν έχει
καμία εμπλοκή και συμμετοχή. Οι δυο φορείς (ΕΒΕ
και ΟΕΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις τοπι
κές επιχειρήσεις της περιοχής, είναι οι συνδετικοί
κρίκοι των επιχειρήσεων της περιοχής με την κεντρική Κυβέρντισι και ο ρόλος τους είναι να κάνουν
ότι περνά από το χέρι τους για να προασπίζονται τα
συμφέροντα των επαγγελματιών. Ωστόσο και στην
περίπτωση αυτού του προγράμματος τα χέρια τους
φαίνεται πως είναι «δεμένα» αφού η Διοίκηση του
ΔΑΜ δεν ρωτά όπως δεν ρώτησε την τοπική κοινωνία κατά την κατάρτιση του ΣΔΑΜ.
Συνέχεια στην σελίδα 5
Σήμερα στο Χρόνο
Συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις
οι ιδιοκτήτες
φορτηγών δημοσίας
χρήσεως των
Σερβίων
| Σελ. 6
Το πλήρες
πρόγραμμα
της Κοζανίτικης
Αποκριάς
| Σελ. 10
www.xronos-kozanis.gr
Τ. Φούντογλου:
«Χρειαζόμαστε
πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας»
| Σελ. 8
Νέοι κανόνες για
έναν υπεύθυνο
και διαφανή τομέα
βραχυχρόνιων
μισθώσεων
| Σελ. 12