Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05-03-2024 •
ΑΔΩΝΙΣ ΚΎΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τρίτη
Κόνωνος ὁσιομ. Κόνωνος μάρτ. τοῦ κηπουροῦ
5 Μαρτίου 2024 Σελήνη 24 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.51΄ – Δύσις ἡλίου 6.23′
What do 202
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ συνεχῶς οἱ καταγγελίες ὁμογενῶν πού ἔχουν ἐξοργισθεῖ μέ
τήν διαρροή τῶν ἠλεκτρονικῶν διευθύνσεών τους, οἱ ὁποῖες ἐδηλώθησαν στήν
πλατφόρμα ἐγγραφῆς γιά τήν ἐπιστολική
ψῆφο. Ἤδη περισσότεροι ἀπό 100 (ἀριθμός πού ἀναμένεται ὅτι θά διογκωθεῖ περαιτέρω)Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ζητοῦν
ἐξηγήσεις γιά τό πῶς τά προσωπικά δεδομένα τους εὑρέθησαν στα χέρια τῆς Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ᾿ Ἄννας-Μισέλ Ασημακοπούλου. Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, πού διαχειρίζεται τήν πλατφόρμα ἐγγραφῆς τῶν ἐνδιαφερομένων για
ἐπιστολική ψῆφο, εὑρίσκεται πλέον στό
«ἑδώλιο» τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, ἡ ὁποία
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ἀπολογία
τοῦ κ. Παπαθανάση
γιά τό πρωτοσέλιδο
τῆς «Ἑστίας»
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ γιά τό πῶς ἡ Κυβέρνησις
ἐπεχείρησε νά ἀθωώσει τόν ὑφυπουργό
Πολιτικῆς Προστασίας κ. Χρῆστο Τριαντόπουλο ἀπό τό ἐσπευσμένο μπάζωμα
τοῦ χώρου τοῦ δυστυχήματος στα Τέμπη
καί νά «τυλίξει σέ μιά κόλλα χαρτί» τόν
τέως Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό ἔδωσε χθές ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός
Οἰκονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης. Σέ
συνέντευξη στον δημοσιογράφο κ. Νῖκο
Χατζηνικολάου, ὁ ὑπουργός δέν ἔδωσε
πειστικές απαντήσεις γιά τό πῶς ἡ ἀρχική ἀπόφασις –πού δέν ὑπάρχει πλέον
Συνέχεια στην σελ. 4
Στό «ἑδώλιο» τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων
τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο
Μετά ἀπό δεκάδες καταγγελίες ἐξοργισμένων ὁμογενῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅτι παρεβιάσθη τό ἀπόρρητο
τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας τους ἀπό τούς ἐκλογικούς καταλόγους
Τό «ἔχει» ἡ μοῖρα τῆς ΝΔ μέ τίς Ἀνεξάρτητες Αρχές
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Παγώνουν γιά ἄλλο
ἕνα ἔτος τά ἐπιτόκια
τῶν στεγαστικῶν δανείων
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
καλεῖται νά διευκρινίσει τί ἔχει συμβεῖ,
καθώς ἡ κατάστασις ἔχει φέρει τήν ὅλη
διαδικασία τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου στήν
κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Καί μπορεῖ ὁ ἀριθμός
τῶν ὁμογενῶν πού ἀντιδροῦν νά εἶναι τῆς
τάξεως τῶν ἑκατοντάδων, πολλές χιλιάδες
ὅμως ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπό τήν στάρίς στά στοιχεῖα αὐτά νά περιέχονται τά
e-mail, τά τηλέφωνα καί ἡ διεύθυνσις στήν
ὁποία ὁ ἐκλογεύς ἐπιθυμεῖ νά παραλάβει
τόν φάκελο γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο. Καί
ὅμως στα χέρια τῆς εὐρωβουλευτοῦ εἶχαν
φθάσει οἱ ἠλεκτρονικές διευθύνσεις τίς
ὁποῖες καί ἀξιοποίησε γιά νά ἐπικοινωση τοῦ Ὑπουργείου, ἐξ αἰτίας
τῆς ὁποίας ανήσει με τους συγκεκριμένους πολίτες.
στάση σκέπτονται
ἐγγραφοῦν γιά νά ψηφίσουν στις προσεχεῖς εὐρωεκλογές.
Καί ἐνῷ τά πυρά τῆς ἀντιπολιτεύσεως
εἶναι συνεχῆ, μέ ἐρωτήσεις στήν Βουλή
καί τήν Εὐρωβουλή, ἡ Ἀρχή Προστασίας
Δεδομένων ἀνεκοίνωσε ὅτι προχωρεῖ σέ
κατεπείγουσα ἔρευνα μετά ἀπό πλῆθος
σχετικῶν καταγγελιῶν. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἀρχή: «Πρός ἀπάντηση ἐρωτημάτων πού ἔχουν τεθεῖ ἀπό Μέσα Μαζικῆς
Τήν κατάσταση οὐδόλως βελτιώνουν
τά σχόλια «πηγῶν» τοῦ Ὑπουργείου Εσωτερικῶν πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἐκλογικοί κατάλογοι δίδονται σέ ὅλους τούς
ὑποψηφίους, ἀνεξαρτήτως κόμματος, χω• Τό ἄγαλμα τοῦ Μπρούς Λῆ ἐξηφανίσθη τό βράδυ τῆς Κυριακῆς ἀπό τό κέντρο τοῦ Μόσταρ στήν
Βοσνία, ὅπου εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2005 ὡς σύμβολο ἀντιστάσεως στίς ἀδικίες σέ μιά διχασμένη
πόλη. Ἀπό τήν πλίνθινη βάση στό πάρκο Ζρίνιεβατς, στήν ὁποία ἀναγράφεται «Bruce Lee-Your
Mostar» (Μπρούς Λῆ -- Τό Μόσταρ σου) ἄγνω• Σάν ἀνέκδοτο θά ἠκούγετο πρίν ἀπό 35 χρόνια
ὅτι μιά βάσις τῆς πάλαι ποτέ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως
θά ἐχρησιμοποιεῖτο γιά τούς σκοπούς τοῦ ΝΑΤΟ.
Καί ὅμως αὐτό συμβαίνει σήμερα στήν Ἀλβανία. Ἡ
γειτονική μας χώρα, πού εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, δέν
διαθέτει δικά της μαχητικά αεροσκάφη, καί γι᾿ αὐτό
ἔθεσε χθές σέ λειτουργία μιά βάση τῶν Σοβιετικῶν,
ἡ ὁποία ἀφοῦ ὑπέστη τήν ἀπαραίτητη ἀνακατασκευή θά ἐξυπηρετεῖ εἰς τό ἑξῆς ἀεροσκάφη τοῦ NAΤΟ. Ἡ Βορειοατλαντική Συμμαχία ἔχει δαπανήσει
50 εκατ. ευρώ γιά τήν βάση Κουτσόβα, προκειμένου νά ἐνισχύσει την παρουσία της στην περιοχή.
Καί ἐκεῖ πού κάποτε δέσποζαν τά σφυροδρέπανα
καί οἱ προσωπογραφίες τοῦ Χότζα, χθές προσγειώθηκαν δύο μαχητικά τοῦ ΝΑΤΟ ἀπό τήν βάση
τοῦ Ἀβιάνο, σηματοδοτῶντας τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ ἀεροδρομίου. Ἡ πόλις Κουτσόβα ἦταν κάποτε γνωστή ως «Πόλις τοῦ Στάλιν», ὅταν σοβιετικῆς καί κινεζικῆς κατασκευῆς ΜIG ἦταν σέ κατάσταση ἀναμονῆς ἐντολῶν ἀπογειώσεως σέ περίπτωση πολέμου μέ τήν Δύση.
ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικές βροχές μέ δυτικούς μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βροχές. Ἄνεμοι βορειοδυτικοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 13β.
Ὑπέρ τοῦ Τράμπ
τό Ἀνώτατο Δικαστήριο
τῶν ΗΠΑ
ΑΙΡΟΝΤΑΙ καί τά τελευταῖα ἐμπόδια γιά τήν διεκδίκηση τῆς προεδρίας τῶν ΗΠΑ ἀπό τόν Ντόναλντ Τράμπ
στίς ἐκλογές τῆς 5ης Νοεμβρίου. Τό Ανώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ δικαίωσε μέ ἀπόφασή του τόν πρώην Πρόεδρο στήν ἔφεση τήν ὁποία εἶχε ἀσκήσει κατά
τῆς πολιτείας τοῦ Κολοράντο, ἡ ὁποία εἶχε μπλοκάρει
Συνέχεια στην σελ. 5
Ἐνημέρωσης γιά τή φερόμενη ἀποστολή ἀνεπιθύμητης ἠλεκτρονικῆς ἐπικοιο νωνίας ἀπό εὐρωβουλευτή σέ ἀπόδημους
Ἕλληνες ἐν ὄψει τῶν Εὐρωεκλογῶν, ἡ
Ἀρχή ἀνακοινώνει ὅτι, κατόπιν καί τῆς
ὑποβολῆς μεγάλου ἀριθμοῦ σχετικῶν
καταγγελιῶν, κίνησε ἄμεσα διαδικασία
ἐξέτασης τοῦ θέματος».
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἐν τῷ μεταξύ ἀπό τό πρωί χθές ἀνεφέροντο προβλήματα προσβάσεως στήν
ἱστοσελίδα apodimoi.gr, ἀργότερα δέ ἡ
πλατφόρμα ἐφαίνετο νά ἔχει ἀποσυρθεῖ...
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δέν εἶναι γόβουνου, καθώς προστίθενται σέ σειρά ἄλλων
καθεστώς. Κακῶς τήν κατηγορεῖ ἡ ἀντιπολίτευση περί αὐτοῦ. Ἐξελέγη μέ τήν ψῆφο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ ἐλεύθερες ἐκλογές. Υπό τήν ἔννοια
ὅτι αὐτές δέν ἀμφισβητήθηκαν. Τό πόσο χειραγωγήθηκαν εἶναι ἄλλο θέμα. Ζήτημα ἰσχύος. Ἡ ὁποίακή διαδικασία.
συνδέεται μέ τίς προθέσεις τῆς Κυβέρνησης ἀλλά
καί μέ τίς δυνατότητες μιᾶς ὀργανωμένης ἀντιπολίτευσης, ἄν ὑπάρχει, νά ἀμύνεται θεσμικά καί νά
Τρία πράγματα δέν ἀμφισβητοῦνται στήν Ἑλλάδα τῆς Μεταπολίτευσης: τά ἀποτελέσματα τῶν
ἀκυρώνει ὅποια παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, ἡ Δη- ἐκλογῶν, τά ἀποτελέσματα τῶν πανελλαδικῶν ἐξεμοκρατία μας —ἀκόμη καί στήν κατάσταση πού εὑρί-τάσεων καί τά ἀποτελέσματα τῶν γραπτῶν διαγωσκεται σήμερα, ἡμιθανής καί σακατεμένη, ἔχει δυνισμῶν τοῦ ΑΣΕΠ. Καί ἔρχεται τώρα μιά ὑπόθεση
νάμεις πού μποροῦν νά ἀντισταθοῦν σέ πρακτικές, με πρωταγωνίστρια ἐκλεγμένη εὐρωβουλευτή πού
ξένες πρός τό πνεῦμα της. Δέν εἶναι ὑπήκοοι ὅλοι χρησιμοποίησε ὡς φαίνεται προσωπικά δεδομένα
πολιτῶν τά ὁποῖα φυλάσσονται σέ Ἀρχεῖα τοῦ κράτους νά μᾶς πεῖ τί; Ὅτι οἱ βάσεις δεδομένων τοῦ
Υπουργείου Εσωτερικῶν εἶναι διάτρητες. Αὐτό
εἶναι τό κύριο θέμα. Η εὐρωβουλευτής μπορεί να
τά ζήτησε, ἀλλά τό μεῖζον εἶναι ὅτι κάποιος ἀπό μέσα τά «ἔδωσε». Καί ἄν τά ἔδωσε σέ αὐτήν, τά ἔχει
δώσει καί σέ ἄλλους. Πρόσωπα ἤ κόμμα/κόμματα.
Ούτε στο Κόκκινο πῆγε,
οὔτε στήν Αὐγή. Στόν ἀστιΓιά μία ἀκόμη φορά ἡ ΝΔ εὑρίσκεται
ἀντιμέτωπη μέ μίαν Ανεξάρτητη Αρχή,
ὅπως εἶχε γίνει πρίν ἀπό ἕναν περίπου
χρόνο μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν
Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης
Οἱ ἀπόδημοι δέν εἶναι εὔκολοι Ἕλληνες
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Καθεστώς λοιπόν δέν εἶναι. Υπάρχει στον κόσμο
ψευδαίσθησις ἐλευθερίας. Ὡστόσο συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ἡ Κυβέρνηση αὐτή, χωρίς νά εἶναι
καθεστώς, χρησιμοποιεῖ, ὅπου ζορίζεται ἤ ὅπου διευκολύνεται, καθεστωτικές πρακτικές. Ὅσα καταγγέλλονται σήμερα στήν Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιά τήν διαρροή προσωπικῶν δεδομένων Ἀποδήμων Ἑλλήνων πού θά ψηφίσουν μέ Μία φορά ἀκόμη πού συνέβη κάτι ἀνάλογο καί
ἐπιστολική ψῆφο καί θά προκαλέσουν κατά πᾶσα βαρύτερο (μεταξύ 2010 και 2015) μετά ἀπό καταγπιθανότητα την καταδίκη τοῦ Ὑπουργείου Εσωτε-γελία πολιτικοῦ κόμματος ὅτι εἶχε τοποθετηθεῖ ἀπό
ρικῶν ἀκόμη καί μέ βαρύ πρόστιμο (μετά τήν ἀντι- ἀγνώστους παράνομο λογισμικό στόν ὑπολογιστή
παραβολή τῶν ἀρχείων) εἶναι μέν ἡ κορυφή τοῦ παΣυνέχεια στην σελ. 3
καραμπινάτων παραβάσεων παραβίασης τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. Ἀλλά προσοχή! Εἶναι τά πρῶτα
πού ὑποσκάπτουν τό κῦρος τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας μετά το 2000. Τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἐκλογιΚολοσσιαῖο πρόστιμο
1,8 δισ. ἐπέβαλε
ἡ Κομμισσιόν στην Apple
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὅταν τό mea culpa λειτουργεῖ ὡς καθαρτήριο
(έτσι τήν θέλουμε) μή τριτοκοσμική χώρα...
Βρέ τί σοῦ εἶναι ἡ πολιτική! Πετᾶς ἕνα mea culpa
(τό λανσάρισε ὁ Ἀνδρέας)
καί ...καθαρίζεις. Ὅπως ἕκανε τώρα ὁ Ἀλέξης Τσίπρας,
ὁ ὁποῖος βγῆκε στο Συνέδριο
μιᾶς ἀστικῆς ἐφημερίδας για
να βγάλει τά ἐσώψυχά του.
κό Τύπο προσέφυγε (κι ση τῶν ἀδειῶν σε τηλεοπτιαὐτό κάτι σημαίνει), προκει κούς σταθμούς ἐθνικῆς ἐμβεμένου νά ἀποδεχθεῖ τήν λαν- λείας. Τότε, δηλαδή, πού
θασμένη κίνηση τοῦ τσου- βγῆκαν στήν ἐπιφάνεια τά
βαλιάσματος δικαίων καί βοσκοτόπια ἀλλά καί τό
ἀδίκων γιά τήν ὑπόθεση ποιός ἦταν ὁ λαγός, πού
Novartis ἀλλά καί τό μπά- κλείστηκε στα δωμάτια τοῦ
χαλο πού δημιούργησε μέ διαγωνισμοῦ γιά νά ἀνεβάἐκείνη τήν κωμικοτραγική σει τό τίμημα. Ἀηδίες, δηλαδιαδικασία γιά τήν χορήγη- δή καί γελοιότητες για μία
ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ προστίμου-μαμμούθ ὕψους 1,8 δισεκατομμυρίων εὐρώ εἰς βάρος τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας τεχνολογίας Apple προέβη ἡ Εὐρωπαϊκή Επιτροπή.Ὅπως ἀνεκοινώθη, τό πρόστιμο ἀφορᾶ σέ παραβάσεις τῶν κανόνων ἀνταγωνισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήν ἀγορά τῶν ψηφιακῶν μουσικῶν
Συνέχεια στην σελ. 5
Ἔτσι εἶναι ἡ πολιτική.
Κάποια στιγμή οι πρωταγωνιστές μιλοῦν. Εἴτε ἐπειδή
θέλουν να ξαναμποῦν στό
παιγνίδι εἴτε ἐπειδή θέλουν
νά ἔχουν καλά στερνά. Καί ὁ
Ἀλέξης εἶναι μᾶλλον νέος γιά
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAN
Μιχαλακοπούλου
πού τήν ἔφερε σέ ἀντιπαράθεση μέ τήν
Ἀρχή Τηλεπικοινωνιῶν καί Ταχυδρομείτων. Ἀκόμη ὅμως παλαιότερα (τό 2021) εἶχε
δημιουργηθεῖ θέμα καί πάλι μέ τήν Ἀρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ
Χαρακτῆρος, ὅταν ὁ πρόεδρός της Κωνσταντῖνος Μενουδάκος εἶχε ὑποχρεωθεῖ
νά καταγγείλει ὅτι ἡ Ἀρχή λειτουργεῖ ἐπί
εἴκοσι μῆνες περίπου μέ ἐλλιπῆ συγκρότηση λόγῳ λήξεως τῆς θητείας ἤ ἀποχωρήσεως για διάφορους λόγους τακτικῶν καί
ἀναπληρωματικῶν μελῶν της, καί μέ σημαντικές ἐλλείψεις στο προσωπικό, δέν ἔχει
δέ ἐκ τῶν πραγμάτων δυνατότητες αὐτεπάγγελτης παρεμβάσεως σέ ὅλα τά θέματα
πού λαμβάνουν δημοσιότητα καί ἀφοροῦν
στά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν.
Συναισθήματα
Μνήμη
ψυχοπάθεια
Κατάθλιψη
Ανθεκτικότητα
Εφηβεία
Γήρανση κ.ά.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ξέσπασε ἐσωκομματικός
πόλεμος γιά τά οἰκονομικά
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Ἀριθμ. φύλ. 42795
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
ELTIA
Την Κυριακή 10/03
με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
αν ήταν και πήρας παρουσία και αριστ
Η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
Όλα τα μεγάλα θέματα της ψυχολογίας σε πολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις
αποθήκες της κα
Συναισθηματική
ναυμοσύνη
Molpitant
της φορολοτα
Palds fenda-cal
ΕΣΤΙΑ
Expre
ar dyse
(σελ. 3)
Αυτή την Κυριακή
μη χάσει τον Α' τόμο
Η Συναισθηματική
Οι επόμενοι τόμοι
νοημοσύνης.
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΗ
ΕΣΤΙΑ
Προσοτικό,
Ma Stan
Avexus
kontranestiva
Τέμπη-Δίκαιο (Jus)
καί Χρόνος (Tempus)
τοῦ Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου*
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ἐχθρός τοῦ Δικαίου εἶναι ὁ χρόνος! Ὅλοι λένε, χωρίς
νά κάνουν λάθος κατ’ ἀρχήν, ὅτι τό
Δίκαιο στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας μάχεται μέ τό ψέμα. Στήν πραγματικότητα ὅμως στήν πάλη αὐτή γιά
τήν ἀλήθεια τό Δίκαιο δέν μάχεται μέ
κανέναν ἄλλο τόσο πολύ ὅσο μέ τόν
χρόνο! Δύσκολος σχεδόν ἀδυσώπητος ἀντίπαλός του δέν εἶναι τόσο
τό ψέμα, ὅσο ὁ χρόνος, ὁ ὁποῖος ὡς
πανδαμάτωρ τό ἀχρηστεύει! Γι' αὐτό
τό ὀρθό καί ἀποτελεσματικό Δίκαιο
ὀφείλει νά κερδίζει τόν χρόνο, τρέχοντας πρίν ἀπό αὐτόν! Ἄν τό Δίκαιο
Συνέχεια στην σελ. 5