Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Το αθλητικό
σωματείο με
τις τρεις ομάδες
- Πού θα
κατευθυνθούν
τα χρήματα
της δικής τους
επιδότησης

σελ ~ 4

Γιώργος Σβώλης:
Η αγορά είναι
μια όμορφη
γυναίκα, την
ερωτεύονται
προεκλογικά και
την χωρίζουν
μετεκλογικά

σελ ~ 5

Με τη συνδρομή
του Τ.Α. Κοζάνης
εξαρθρώθηκε
εγκληματική
οργάνωση που
κατασκεύαζε
όπλα με
3D printer

σελ ~ 16

Εργαστήρι δημοσιογράφων
Δυτικής Μακεδονίας για
το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ

τιμή 0,50 €

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8141

Αρ. φύλλου

Εγκρίθηκαν οι νέοι
Περιβαλλοντικοί Όροι για το
ορυχείο Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ
- Επέμβαση στα 103.000 στρέμματα
σελ - 4

σελ ~ 3

Γιώργος Αμανατίδης:
Δεν είναι δυνατόν να
δεχθούμε τόσο τεράστια έργα
ΑΠΕ και η τοπική κοινωνία να
μην παίρνει ανταποδοτικά
οφέλη - Θα υπάρχει επίσκεψη
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Να γιατί δεν έφτασαν ποτέ
οι προτάσεις των αγροτών
της Δυτικής Μακεδονίας στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Δεν μπόρεσαν να αποφασίσουν
οι αγρότες ποιοι θα τους
εκπροσωπήσουν