Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
Ιωάννου προφήτου, προδρόμου καί βαπτιστοῦ
24 Φεβρουαρίου 2024 Πανσέληνος |Ἀνατολή ἡλίου 7.05’ – Δύσις ἡλίου 6.13'
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΔΕΝ ΗΤΟ μία ἁπλή ἐπίσκεψις
ἡ χθεσινή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς
Ἀμύνης στήν 115η Πτέρυγα Μάχης
στήν Κρήτη. Ήταν μία κίνησις μέ
ἰδιαίτερη πολιτική σημασία. Ὁ κ.
Νῖκος Δένδιας, μαζί μέ τόν ἀρχηγό
ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη καί τόν ἀρχηγό ΓΕΑ ἀντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη,
πέταξαν μέ τά ἐκσυγχρονισμένα
F-16V πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο. Γιά χρόνο περισσότερο ἀπό μίαν ὥρα, οἱ πιλότοι τῆς πρώτης γραμμῆς ἀπό τήν
340 Μοῖρα Κρούσεως «χάραζαν»
τίς γραμμές τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων πού ἔχει ἡ Ἑλλάς στό Ἀρχιπέ-ρίς Μιλλιέτ πού ἔσπευσε νά ὑπολαγος. Τίς γραμμές πού ἡ Τουρκία
θέλει νά ἀμφισβητεῖ. Γιά αὐτό καί
ἐνοχλήθηκαν στήν Ἄγκυρα. Καί
Ἡ πτῆσις τοῦ κ. Δένδια ἀποτελοῦσε ἕνα ἀκόμη βῆμα μετά μία
σειρά δηλώσεων πού ἐπεσήμαιναν τό αὐτονόητον. Ὅτι δηλαδή ἡ
Ἑλλάς πρέπει νά εἶναι σέ ἑτοιμότητα καί νά εἶναι ἀμυντικῶς αὐτάρκης.
Αὐτά ὅλα ὅμως ἀνατρέπουν τούς
ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου σχεδιασμούς,
καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ ἀντίδρασις
ἦταν ἄμεσος. Νά ἀπαντήσει ἐπεχείρησε ἡ φιλοκυβερνητική ἐφημεστηρίξει ὅτι ὁ κ. Δένδιας «δηλητηριάζει τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις»!Ὅμως δέν εἶναι ἡ τακτική
Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη
ἀντίπαλος τοῦ
Στέφανου Κασσελάκη
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
τοῦτο μόνον ἀρκεῖ γιά νά δείξει ὅτι
ἡ τακτική τῶν τελευταίων ἡμερῶν,
πού ἀναδεικνύει τήν ἀνάγκη ἀμυντικῆς ἰσχυροποιήσεως τῆς χώρας,
εὑρίσκεται ἐπί τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ.
τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης πού
δηλητηριάζει τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις. Τίς ἑλληνο-τουρκικές
σχέσεις τίς δηλητηριάζουν οἱ δηλώσεις τῶν Τούρκων ἐπισήμων πού
ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνική κυριαρχία, τίς δηλητηριάζει ἡ διατήρησις
σέ ἰσχύ τοῦ ἐξωφρενικοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου, τίς δηλητηριάζει ἡ ἐπιμονή τῆς Ἀγκύρας νά θέλει
νά διχοτομήσει την Κύπρο.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο
ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Ὁμόλογο τῆς ΕΕ
γιά τήν ἄμυνα ζητοῦν
τώρα οἱ Βόρειοι!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
«» Ὁ ἀγαπημένος σκύλος τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν, «Commander», ἦταν ὁ φύλακας ἄγγελος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἀλλά εἶχε πάρει
πολύ σοβαρά τόν ρόλο του. Είχε δαγκώσει ὅλους
τούς σωματοφύλακες τοῦ Προέδρου καί τό προσωπικό τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Ὁ Μπάιντεν ἀναγκαστικά πῆρε τήν δύσκολη ἀπόφαση νά ἀποχωρισθεῖ τόν «Commander». Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ
2022 ἕως καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2023 εἶχε ἐπιτεθεῖ σέ
τοὐλάχιστον 24 πράκτορες. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις τό σκυλί εἶχε δαγκώσει τούς πράκτορες στόν
καρπό, τόν ἀγκῶνα, τήν μέση, τό στῆθος, τόν μηρό καί τόν ὦμο. Εἶναι βέβαιον ὅμως ὅτι ὁ γερμανικός ποιμενικός τοῦ Μπάιντεν εἶχε δαγκώσει καί
ἄλλους. Ἕνας πράκτορας χρειάσθηκε να νοσηλευθεῖ ἀπό τά δαγκώματα, καί τό γραφεῖο τοῦ Προέδρου εἶχε γεμίσει μέ αἵματα. Σχεδόν ὅλα τά θύματα
τοῦ «Commander» ἔχουν φύγει μέ πολλά ράμματα ἀπό τίς δαγκωματιές. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος
θεωρεῖ ὅτι τό ἀγχωτικό περιβάλλον πού ἐπικρατεῖ
στον Λευκό Οίκο ἐπέδρασε ἀρνητικά στην συμπεριφορά τοῦ σκύλου. Ἀλλά οἱ εἰδικοί στούς σκύλους
πιστεύουν ὅτι τήν εὐθύνη γιά τήν συμπεριφορά φέρει ἀποκλειστικά ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ζώου.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ἰδιωτικές φυλακές
ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις
Ἐρώτηση στόν ὑπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσε ὁ βουλευτής Επικρατείας τῆς Νίκης κ. ΓιῶργοςἈποστολάκης, γιά τό ἐάν ἡ Κυβέρνησις κινεῖται πρός τήν κατεύθυνση ἰδιωτικοποιήσεως τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος. Ὅπως ἐξήγησε ὁ βουλευτής, ἡ αὐστηροποίησις τῶν ποινῶν καί ἡ ἀδυναμία τῶν καταδικασθέντων
να πληρώσουν μέρος τῆς ποινῆς τους, θά αὐξήσουν
περαιτέρω τό πρόβλημα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ τῶν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις μέ μέτριους νότιους ἀνέμους. Θερμοκρασία ἕως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι νοτιοανατολικοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 20β.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις μη ὑπάρξει ἕνα εὐρώ ἰνδικῶν ἐπενδύσεων στήν
τοῦ Κυριάκου στήν Ινδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιή- Ελλάδα.
θη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους
μῆνες. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι στίς δηλώσεις πού
ἔγιναν στο Νέο Δελχί, δέν εἴδαμε αὐτήν τήν στρατηγική διάσταση νά ἀναδεικνύεται. Η ὅλη προσέγγισις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς μᾶς φαίνεται μονοδιάστατη, καθώς ἐπικεντρώνεται στις προοπτικές
ἐπενδύσεων καί ἐπιχειρηματικῶν συνεργασιῶν.
Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε μάλιστα ὅτι
ἡ Ἑλλάς ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο τῆς Ἰνδίας γιά τίς
ευρωπαϊκές ἀγορές. Καί δέν γνωρίζουμε ἄν εἶχε
συναίσθηση ὅταν τά ἔλεγε αὐτά, ὅτι ἐλάμβανε θέση στήν μεγάλη διαμάχη πού ὑποβόσκει στήν Ἀσία.
Τόν ὀξύ στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ τῆς Ἰνδίας καί τῆς Κίνας. Δεδομένου ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀποτελεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια τήν εὐρωπαϊκή χώρα μέ
Ὅμως τέτοιες ἐνέργειες ἀπαιτοῦν περίτετίς σημαντικώτερες κινεζικές ἐπενδύσεις, θά πρέπει νά εἶναι πολύ προσεκτική, ὥστε νά μήν ἐμπλα- χνους πολιτικούς χειρισμούς, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ καί
κεῖ στήν δίνη αὐτοῦ τοῦ ἀνταγωνισμού. Ἡ Ἀθήνα να φθάσουν τά ὅρια τῆς ἀκροβασίας. Γιά τέτοιες
πρέπει νά εἶναι βεβαία ὅτι τό Πεκίνο παρακολου- διπλωματικές «πιρουέττες» ήταν σίγουρα ἱκανός
θεῖ πολύ προσεκτικά ὅλα ὅσα συμβαίνουν μεταὁ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ὁ Κυριάκος εἶναι;
ξύ Ἑλλάδος καί Ἰνδίας, προκειμένου νά ἐκτιμήσει Διότι
πράγματι ἡ χώρα μας ἔχει ζωτικά συμφέροἄν ἡ προσέγγισις μέ τό Νέο Δελχί συνιστᾶ ἀπειλήντα τά ὁποῖα ἔπρεπε ἐδῶ καί πολλά χρόνια νά μᾶς
γιά τά κινεζικά συμφέροντα στήν Εὐρώπη. Σε μία ἔχουν φέρει κοντά στήν Ινδία. Η μεγάλη αὐτή χώτέτοια περίπτωση θά δοῦμε τά κινεζικά κεφάλαια ρα ἔχει ἀντιπαλότητα μέ τό ἰσλαμικό Πακιστάν,
νά ἀποσύρονται ἀπό τήν οἰκονομία μας, πρίν ἀκόΣυνέχεια στην σελ. 3
«Ἡ μεγαλύτερη ἀνησυχία σας ποιά εἶναι;» ἐρωτᾶ ὁ
συνάδελφος. Καί ὁ σοφός και
θηγητής ἀπαντᾶ:
«Ἄν στό πῶ θά γελάσεις. Ὄχι ἐσύ. Ὁ ἀναγνώἜχει ὅμως ἐνδιαφέρον τό γεγονός ὅτι τό σύνολον τῶν τουρκικῶν
δημοσιευμάτων και σχολίων στοχοποιοῦν τόν ὑπουργό Εθνικῆς
Ἀμύνης, διαχωρίζοντας τήν θέση του ἀπό αὐτήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἀναφέρει συγκεκριμένα ὁ ἀρθρογράφος Ὀζάυ Σεντίρ τῆς «Μιλλιέτ»:
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Νά ἐπισημάνουμε ὅτι αὐτήν τήν στιγμή τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἀποτελεῖ μέρος τοῦ κινεζικοῦ
«Νέου Δρόμου τοῦ Μεταξιού», γιά τήν ἀκρίβεια
τῆς Πρωτοβουλίας τοῦ Θαλασσίου Δρόμου τοῦ
Μεταξιοῦ τοῦ 21ου Αἰῶνος (Twenty-First Century
Maritime Silk Road – MSR). Ἀπ’ ἐναντίας οἱ ἰνδικές
πρωτοβουλίες γιά ἀνάπτυξη ἐναλλακτικῶν ἐμπορικῶν δρόμων πού θά συνδέουν τήν Εὐρώπη μέ
τήν Ἄπω Ανατολή εἶναι, ἄν μή τί ἄλλο, ἀνταγωνιστιικές πρός τούς κινεζικούς σχεδιασμούς. Καί εἶναι
γεγονός ὅτι πλέον οι δυτικές χώρες στηρίζουν τίς
Ινδικές πρωτοβουλίες εἰς βάρος τῶν κινεζικῶν. Καί
στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς στηρίξεως «ὑπεδείχθη» καί
στόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό να καλλιεργήσει σχέσεις μέ τήν Ινδία. Καί καλῶς νά τίς καλλιεργήσει.
Ἡ χήρα Ναβάλνυ
στίς ΗΠΑ, ὁ Πούτιν
σε πυρηνικό βομβαρδιστικό
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας...
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντι- στης μας... Φοβᾶμαι γιά τό
ος Πεπελάσης, στον δημοσι- ἔθνος! Ὁ Γιάννης Σακελλαράογράφο Γιῶργο Καραβίδα,
κης, ένας διαπρεπής ἀρχαιτόν Μάρτιο τοῦ 2012...
ολόγος πού, γιά εὐνόητους
λόγους, δέν ἔγινε ποτέ καθη
γητής στήν Ἑλλάδα, ήταν
δεμένος μέ τοῦτα τά χώματα. Ὁ ἀναγνώστης σου θά
ἀναρωτηθεῖ τί θά πεῖ, στά
2012, δεμένος μέ τά χώματα.
Μόσχα. Τήν ὥρα πού ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Τζό
Μπάιντεν ὑπεδέχετο τήν χήρα τοῦ Ἀλεξέι Ναβάλνυ
στήν Φλόριντα, ὁ Ρῶσσος ὁμόλογός του πραγματοποιοῦσε ἐπίδειξη πυρηνικῆς δυνάμεως. Συγκεκριμένως, ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν πραγματοποίησε ἀπό τήν
θέση τοῦ συγκυβερνήτου μία πτήση σαράντα λεπτῶν
Συνέχεια στην σελ. 5
Δέν ξέρω. Ὅ,τι καταλαβαίνει
ὁ καθένας.
Μοῦ ἔλεγε ὁ Γιάννης, ρέ
σύ Διαμαντῆ, τόσα χρόνια σκάβω καί ἀνακαλύπτω
ὅλα αὐτά τά εὑρήματα. Ξέ
ρεις ποῦ καταλήγω; Ἴδιοι
μασκαρᾶδες ἦταν κι αὐτοί
όπως κι ἐμεῖς, ἀλλά ἦταν
καί κάτι ἄλλο. Εἴχανε ψυχή.
Αὐτό ἐννοῶ λέγοντας ότι
φοβᾶμαι γιά τό ἔθνος.
ADHNAM
Αὐτό τό ἔθνος τό ἔμαθα
στήν πρώτη δημοτικοῦ καί
ἀπό τήν μάνα μου. Ἄς μοῦ
πεῖ κάποιος τί ἄλλο ἔχουμε
τούτη τή στιγμή τῆς συμφορᾶς νά μᾶς κρατήσει. Ἐγώ
δέν πρόκειται να πάρω μιά
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἀριθμ. φύλ. 42787
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ESTIA
Did og d
ΕΣΤΙΑ
«Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός Κ.
Μητσοτάκης, ἕνας ἔξυπνος ἄνθρωπος, ἀπομάκρυνε τόν Δένδια ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπειδή
κατάλαβε ὅτι ἐργαζόταν γιά τούς
δικούς του πολιτικούς στόχους καί
ὄχι γιά τήν Ἑλλάδα, καί τόν μετέφερε στό ὙπουργεῖοἌμυνας, ὅπου
δέν θά εἶχε πολλά περιθώρια γιά
πολιτικές συνομιλίες.
Ὁ Δένδιας ὅμως δέν σταματᾶ.
Συνέχισε νά ἐργάζεται καί νά ὁμιλεῖ ἐνάντια στήν διαδικασία ἀπό
τήν πρώτη ἡμέρα τῆς προσεγγίσεως Ἀθηνῶν – Ἀγκύρας. Τό τελευταῖο κόλπο τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ
Εθνικῆς Ἀμύνης Δένδια ἦταν αὐτό:
Ἡ Ἑλλάς πραγματοποίησε ἄσκηση
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἀπελύθη δημοσιογράφος
τοῦ CBS πού ἐρευνοῦσε
σκάνδαλο τοῦ υἱοῦ Μπάιντεν
Την Κυριακή 25/02 με την
tute Mine
*********
ther Times
αγγουνιστές
ACESS
EKENDER
αυτοκράτορας του κα
EKAOZIZ THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
έκαναν και της διαμονή
Οι ντιρεκτίβες
της Κομιντέρν προς το ΚΚΕ
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο για το πώς η Μόσχα
και η κομμουνιστική Διεθνής
καθοδήγησαν την ανθελληνική πολιτική του ΚΚΕ
ΕΣΤΙΑ
αναλια από τις αναγραία, το προ
(σελ. 5)
| ΟΙ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΕΣ
ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ
' ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΚΕ
Ἀνάγκη γιά ἕνα
νέο Λαϊκό Κόμμα
τοῦ Σπύρου Β. Μπαζίνα
ΜΕ τήν ἀπομείωση τοῦ κοινωνικού
κράτους δικαίου καί τήν πολιτική της
ὑπέρ τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, πού γίνεται φανερή μέ τήν συνεχῆ αὔξηση
τῶν κερδῶν τῶν (διεθνῶν κυρίως) ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καί τήν μείωση
τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος τῆς
μεσαίας τάξης, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἀνέτρεψε τήν ἰσορροπία ἀνάμεσα στην κοινωνική καί στήν οἰκονομική πολιτική πού ἐνυπάρχει στήν ἰδεολογία τῆς ΝΔ, τοῦ κοινωνικοῦ ἤ ριζοσπαστικού φιλελευθερισμοῦ. Σάν
νά μήν ἔφτανε αὐτή ἡ ἰδεολογική καί
πολιτική της μετάλλαξη, ἡ κυβέρνηση
Συνέχεια στην σελ. 3