Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Όχι άλλη υποτίμηση
της θάλασσας
.........Σελίδα 5
Το ζήτημα του
Πρωτοδικείου έθεσε
στον Πρωθυπουργό
ο Δήμαρχος Ι.Π.
Μεσολογγίου Σπύρος
Διαμαντόπουλος
.........Σελίδα 4
Η εορτή του Αγίου
Συμεών του Θεοδόχου
στην Ιερά Μητρόπολη
Αιτωλίας & Ακαρνανίας
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
...........................................
...........
.............
Σελίδα 3
.....................
...Σελίδα 7
Το κατάντημα
του διαύλου
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
......Σελίδα 8
ΧΡΟΝΟΣ: 51°
Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης,
με στόχο τον συντονισμό των
δράσεων και την ενημέρωση
των δημοτικών Αρχών σχετικάμε την εικόνα προώθησης
των έργων, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον
σχεδιασμό νέων έργων.
Όπως τόνισε ο ίδιος, η
συνάντηση αυτή γίνεται
στην αρχή της νέας θητείας
προκειμένου, Περιφέρεια και Δήμοι
να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και
να συντονίσουν τον «βηματισμό»
τους, ακριβώς όπως συνέβη και στο
ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας
όπου αποδείχτηκε ότι μέσα από αυτή
τη στενή συνεργασία, την ιεράρχηση
Συνάντηση εργασίας με τους Δήμους
της Δυτικής Ελλάδας
Ν. Φαρμάκης: «Με συνεργασία και συντονισμό θα πάμε όλοι ψηλότερα»
έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και
των δράσεων που υλοποιούνται από
τους Δήμους και έχουν ενταχθεί και
συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020», επαναλαμβάνοντας ότι η
Περιφέρεια στέκει στο πλευρό των ΔήΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2299
υνάντηση εργασίας με το σύνολο προτεραιοτήτων και την αντιμετώπισημων με κάθε δυνατότητα που διαθέτει,
των Δημάρχων και εκπροσώπων
ώστε να παραδοθούν ποιοτικά έργα
των δημοτικών Αρχών της Περιφέρειας
στις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα
Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε
στον προβλεπόμενο χρόνο.
την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, στην
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
έδρα της ΠΔΕ στην Πάτρα.
στείλει ένα ηχηρό μήνυμα παντού. Και
επίσης, κοινός μας στόχος είναι πάντα
των εμποδίων, παρήχθη έργο προς
όφελος των πολιτών σε κάθε περιοχή
της Δυτικής Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο
κ. Φαρμάκης υπογράμμισε την ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών για την
η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και η
ανάπτυξη του τόπου μας. Γι'
αυτό, ακριβώς όπως κάναμε
μέχρι τώρα, έτσι και σε αυτή τη
νέα θητεία, θα συνεχίσουμε
να συνεργαζόμαστε στενά με
τους Δήμους προκειμένου να
μπορούμε να ωριμάζουμε και
να ολοκληρώνουμε γρήγορα
τα έργα, ώστε νέα έργα να
μπαίνουν στη σειρά, ανεβάζοντας διαρκώς τη Δυτική Ελλάδα όλο και ψηλότερα. Από την αρχή αυτής της θητείας
είπαμε ότι το σύνθημα που μας εμπνέει
και μας καθοδηγεί σε αυτή τη θητεία
είναι το "πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο
δυνατά”. Αυτό το σύνθημα, αυτό το
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοί αναγνώστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε «στέγη»
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
FEED CREDON
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τα κακά της χάλια
Η ίδρυση παραρτήματος Πανεπιστήμιου του εξωτερικού στην
ιστορία-αρχαιολογία προτεραιότητα για το δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου Δυναμική παρουσία
..Σελίδα 4
Εκτός των σχεδίων του Πανεπιστημίου Πατρών η ανάδειξη και αξιοποίηση του τεράστιου συγκριτικού
πλεονεκτήματος του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου στην Ιστορία και Αρχαιολογία
Του Αθ. Σπυρόπουλου
της ΠΔΕ στην
10" ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Ημερίδα για την
αντιμετώπιση των
την Πάτρα. Σε αντιστάθμισμα ίδρυσαν
στο Μεσολόγγι Σχολή Γεωπονικών
και υποβαθμισθεί από την μετατροπή
της σε προθερμάστρα των Ελληνικών
μεταδοτικών λοιμώξεων Η κατάργηση του πρώην ΤΕΙ Μεσο- Επιστημών με τμήματα
Γεωπονίας και Αλυκών(Κλείσοβα Γλώσταινα, επέκτα
στην σχολική
κοινότητα, στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
και κατά συνέπεια δεν
αποτελεί πλέον βασικό
στοιχείο οικονομικής
ανάπτυξης του Δήμου
Ι.Π.Μεσολογγίου.
ενός από τα καλύτερα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, που μεση προς την περιοχή των Οινιαδών)
πνευματικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
χώρας και η μεταφορά των
πλέον ελκυστικών Τμημάτων
του όπως της Λογιστικής,
Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών
Το Πανεπιστήμιο Πάτρας
Υπολογιστών και άλλων που
δεν σχεδίασε σωστά
παρακολουθούσαν χιλιάδες
την ανάπτυξή του στην
σπουδαστές στην Πάτρα,
περιφέρειά του αφού
αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα
αγνόησε παντελώς το
στην οικονομία της πόλης.
τεράστιο και παγκόσμιας
Πίσω από την σκανδαλώδη αυτή παρόμοιο αντικείμενο έχουν ιδρυθεί σημασίας συγκριτικό πλεονέκτημα του
απόφαση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο πολλές σε όλη την χώρα και συνεπώς Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που είναι ο
της Πάτρας και τα προσωπικά συμφέ- είναι μικρό το ενδιαφέρον των υποψη- πολιτισμός (ιστορία, αρχαιολογία) αφού
ροντα των Καθηγητών του πρώην ΤΕΙφίων να τα επιλέξουν. Σημειώνεται ότι η παρέλειψε να ιδρύσει σε αντιστάθμισμα
Μεσολογγίου, οι περισσότεροι από τους η άλλοτε τεράστιας σημασίας λιμνοθά- των πρώην ελκυστικών Τμημάτων του
οποίους είχαν μόνιμη κατοικία τους κλασσα Μεσολογγίου έχει συρρικνωθεί που μεταφέρθηκαν στην Πάτρα
Συνέχεια σελίδα 4
ΤΙΜΗ: 0,70 ευρω
.......................................
..........Σελίδα 8
Κι εμείς οι τρεις στην
καφετέρια, τσιγάρο,
κουτσομπολιό και καφέ
και δε βαριέσαι,
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ
.............................
Hellenic Post
Γράφει ο:
Νικήτας Χρ. Φιλιππόπουλος
ATAKISTIR
DEMON
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
FORTAFSSTIFY GEORG
..........Σελίδα 6
Συνεργασία των
Αντιπεριφερειαρχών
Θ. Μαυρομμάτη και
Γεωργίας Ντάτσικα για
τις Κοινωνικές Δομές
imps Leange
ΚΩΔ. 2007
DUWHO
...........................
..........Σελίδα 5
Προτάσεις
εκσυγχρονισμού
υποδομών TOEB
προς ένταξη στο ΠΑΑ 2014-2020
..........Σελίδα 3
Δράση ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης
για τον καρκίνο από
το τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου
.............................................Σελίδα 7