Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδρυτές - Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δούκας (1916-1932),
Κώστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μιχαήλ κ. Δούκας (1970-1997), Κώστας Μ. Δούκας (1997-2007)
ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής - Διευθυντής: Μάνος κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024
Aka New
Αρ. φύλλου: 4413
Χάνουν και την αρμοδιότητα
για τις παραλίες
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, που αναρτήθη
με σε δημόσια διαβούλευση παίρνει από τους Δήμους την αρμοδιότητα για την
παραχώρηση παραλιών
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι σχε
τικές διαδικασίες περνούν στις κτηματι
κές Υπηρεσίες, δηλαδή στο Υπουργείο
απ την ΕΤΑΔΙ. Όπως αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι
αρμόδιοι φορείς για την παραχώρηση
είναι το Δημόσιο και η ΕΤΑΔΙ. Η ρύθμιση
δεν προβλέπει την παραχώρηση από
το Δημόσιο σε Δήμους, ώστε αυτοί να
προβαίνουν σε περαιτέρω παραχώρη
Dodekanisos Seaways
Προοπτική επέκτασης
δρομολογίων σε ετήσια βάση
ότι όπως ίσχυε υπό το καθεστώς του ν
2971/2001 αλλά ορίζεται η απευθείας
παραχώρηση από τους ανωτέρω φορείς
στο Υπουργείο ή την ΕΤΑΔΙ. Συγκεκριμέν
ναι στη σύμβαση παραχώρησης το ΕΛ.
Μηνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από την
κτηματική Υπηρεσία, που είναι συνεπώς
ο αντισυμβαλλόμενος του παραχώρησηούχου στη σύμβαση παραχώρησης του
άρθρου 9 * Η συνέχεια στη σελ 4
την προοπτική επέκτασης των δρομολογίων της εταιρείας Dodekanisos Seaways
συζήτησαν μεταξύ άλλων θεμάτων στη συνάντηση που είχαν ο βουλευτής Σάν
μου Χριστόδουλος Στεφανάδης με τον πλοιοκτήτη Χρήστο Σπανό.
Δωδεκάνησα, ειδικά αν δοθεί η δυνα
τότητα σύνδεσης σε ετήσια βάση. Αυτό
και άλλα θέματα συζητήθηκαν στη συ
Η δυνατότητα προσέγγισης ταχύπλο
των πλοίων, όπως το catamaran της
Dodekanisos Seawώς τα τελευταία
χρόνια, αποτελεί αναμφίβολα αναβάθη
μιση στη σύνθεση της Σάμου με τα
«Κύριε Υπουργέ, χωρίς καμία έκπληξη.
παρακολουθήσαμε τις δημόσιες δη
λώσεις σας σε εκπομπή τηλεοπτικού
σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας περί
υπερπληρότητας αστυνομικών στον
Νομό Σάμου, μιας και είναι γνωστή τους
πάσι η θέση σας για τις Υπηρεσίες της
επαρχίας γενικότερα τονίσατε δει την
έλλειψη αστυνομικού προσωπικού στο
Λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, έλλειψη την οποία προσπαθείτε
να καλύψετε μετακινώντας 5 αστυνο
μικούς από την ήδη ελλειμματική κατά
40% οργανική δύναμη της Διεύθυνσης
Στη χώρα μας ο νόμος 4039 του 2012 εισήγαγε
την έννοια της ευζωίας που σημαίνει ότι κάθε ζώο
συντροφιάς θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένο ένα
άνετο, ασφαλές και υγιεινό κατάλυμα, δεύτερον, να
μην υποφέρει, να μη φοβάται να μην αγωνιά, τρίτον,
νάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ποιος νόμος 4330 του 2021 που έφερε η κυβέρνη
να είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές. Ο τελευ
Αθήνα μεταξύ του βουλευτή Σάμου
καθηγητή καρδιολογίας Χριστόδου
που Στεφανίδη και του ιδιοκτήτη της
Dodekanisos Seaways Χρήστου Σπανού,
την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ.
Στεφανάδης ευχαριστώντας τον κ.
Σπανό, ανέφερε τα εξής: «Σήμερα είναι
συνάντηση στο γραφείο μου με ένα σπ
μαντικό παράγοντα της ακτοπλοΐας που
άμεσα τον κ.
στο Έπονο, ιδιοκτητη της Doordin». Οι αμπελουργοί της Σάμου τίμησαν
Seaways. Συζητήσαμε την προοπτική
να επεκταθούν τα δρομολόγια της τον προστάτη τους Άγιο Τρύφωνα
να επεκταθούν τα δρομολόγια της
εταιρείας από το πυθαγόρειο σε ετήσια
Επιστολή διαμαρτυρίας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
εκ νέου επιστολή προς τον Υπουργό προστασίας του πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυ
σοχοΐδη, το βουλευτή Νομού Σάμου, κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη και την πο
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), απέστειλε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων σχετικά με τις τηλεοπτικές δηλώσεις του Υπουργού
προστασίας του πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που έκανε λόγο για υπερπλη
ρότητας αστυνομικών Σάμου, κάτι που όπως επισημαίνεται στην επιστολή δεν
ισχύει
Αστυνομίας Σάμου. Επικαλεστήκατε
επίσης την ύπαρξη των Συνοριακών
συντάκων και αναρωτιόμαστε, γνωρί
ζετε ότι οι 180 Συνοριακοί φύλακες
που προσλήφθηκαν επί των ημερών
σας έχουν συγκεκριμένο καθήκο
ντολόγιο, το οποίο σε κανένα σημεία
δεν συμπίπτει με αυτό του Αστυνομικού προσωπικού. Γνωρίζετε ότι οι
Συνοριακοί φύλακες δεν αποτελούν
αστυνομικό προσωπικό, αλλά μια από
τις κατηγορίες προσωπικού της ΕΛΛΠ.
νικής Αστυνομίας, η οποία μαζί με το
αστυνομικό προσωπικό τους ειδικούς
φρουρούς και τους πολιτικούς υπαλ
λήλους, συνθέτουν το ανθρώπινα δι
νομικό της; Γνωρίζετε ότι δεν μπορούν
να πραγματοποιήσουν τροχονομικούς
ή αστυνομικούς ελέγχους σε πολίτης
ούτε να βεβαιώσουν παραβάσεις, ούτε
Στην καρδιά του οινοποιείου καρλοβάσου του Συνεταιρισμού της Σάμου, σε έναν χώρο που γράφτηκε
- Η συνέχεια στη σελ. 9) και συνεχίζει να στοιχειοθετείται η ιστορική συνέχεια του σαμιώτικου κρασιού, τίμησαν οι παραγωγοί του
προστάτη τους Άγιο Τρύφωνα σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση.
τον δρόμο για να γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα στο
θέμα των ζώων συντροφιάς
οι Δήμοι υπεύθυνοι με πλήθος αρμοδιοτήτων για τα
αδέσποτα
ιση της Νέας Δημοκρατίας (η πρώτη του Κυριάκου
αποσταση
Μητσοτάκης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς εξιδεικεύει περαιτέρω διαχυρήσσοντας
στις 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των
ζώων»: τα ζώα συντροφιάς δικαιούνται πρόσβαση σε
ζώων, τα ζώα συντροφιάς δικαιούνται πρόσβαση σε
νερό και καλής ποιότητας τροφή, στένη περίθαλψη του
αίσθημα ασφάλειας, προστασία από καταπόνηση, συνα από φιλοζωικά σωματείο οργάνωση. Η κτηνίατρο,
ντροφιά, χάδια και αγάπη - μια καλή ζωή. Ο σχετικός ή επαγγελματία εκπαιδευτή και η εκπρόσωπο του
οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να ιδρύουν και να
λειτουργούν δημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγιο και
αποτεφρωτήριο ζώων συντροφιάς. Έχουν επίσης
μεταξύ άλλων, την υποχρέωση σύστασης Επιτροπής
παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόλη
της δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, η οποία εκ
νόμου πρέπει να απαρτίζεται από 2 μέλη ορισμέν
νόμος έλυνε εκκρεμότητες πολλών ετών και άνοιγέ
Δήμου. Στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων έγκειται
Αδέσποτα
Το στοίχημα για τους 2 Δήμους
Αποφασισμένες να δώσουν λύσεις στο μείζον ζήτημα των αδέσποτων ζώων φάνηκαν από το ξεκίνημά τους οι νέες δημοτικές αρχές στους 2 Δήμους του νησιού.
την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου, ημέρα γιορτής του
προστάτη Αγίου των αμπελοκαλλιεργητών, επέλεξε
ο ΕΟΣ Σάμου να διοργανώσει την ετήσια κοπή της
αγιοβασιλόπιτας μαζί με αγιασμό και ιερή ακολουθία
του Αγ. Τρύφωνα, για την ευλογία των καρπών της
αμπέλου. Οι αμπελοκαλλιεργητές-μέλη που δίνει
τουρισμού, εκπρόσωποι των αρχών και φορέων του
τουρισμού, εκπρόσωποι των αρχών και φορέων του
τόπου αλλά και πλήθος κόσμου, τίμησαν με την που
ρουσία τους αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση η οποία
στην ουσία αφιερωνόταν στο μόχθο γενεών και
να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα γενεών που δημιούργησαν τον ονομαστό σαμιακό
γενεών που δημιούργησαν τον ονομαστό σαμιακό
ούτε να συμμετέχουν σε μεταγωγές | αμπελώνα του πολυδύναμου μοσχάτου
κρατουμένων, ούτε να εκδώσουν του. Όπως τόνισε στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος
Όπως τόνισε στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος
τότητες, διαβατήρια, άδειες εργασίας του ΕΟΣ Σάμου Πάννης Σκούτας: είμαστε ιδιαί
βάσης κατοχής κυνηγητικών όπλων. τερα χαρούμενοι που μέσα σε αυτό τον ιστορικό
αναφέρεται στην επιστολή
χώρο, στο οινοποιείο καρλοβάσου, στο χώρο του
• Η συνέχεια στη σελ. 9 Συνεταιρισμού, τιμάμε τη μνήμη του Αγίου Τρύφω
να του θαυματουργού του προστάτη γεωργών και
αμπελουργών, αναβιώνοντας μια ιερή παράδοση
του τόπου μας. Σε αυτόν το χώρο που κάθε γωνιά
του, κάθε κλάμα μούστου από τις τσιμεντένιες δεν
ξαμενές, κάθε παλιά ευνόπορτα, κάθε οξειδωμένη
είδα κάθε κόκκος σκόνης, έχει να διηγηθεί ιδρώτα
και ιστορία των σμε τον Άγιο ότι σε μια άνετη αίθου
Τιμάμε
θα επνοδοχείου αλλά εδώ σε έναν αφτιασίδωτοι
χώρο που ανήκει και αστεί μόνο σε όσους μπορούν
αξίζει
να τον εκτιμήσουν με την ευκαιρία αυτή κόβουμε
και την αποφασιλόπιτα μας. Η νέα αμπελουργική
χρονιά οριοθετείται την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα
με την παράδοση της αμπελοκαλλιέργειας με την
έναρξη της πιο σημαντικής εργασίας - φροντίδας
του αμπελιού του κλαδέματος
- Η συνέχεια στη σελ.9
ΧΡΟΝΙΑ
€ 1,50
η ίδρυση και η λειτουργία καταφυγίων ζώων συντρο
φιάς προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους
αποτελεί η καταχώρησή τους στο Υπομητρώο Ζώων
Συντροφιάς και η καθημερινή παρουσία προσωπικού
τουλάχιστον για 8 ώρες ημερησίως. Ακόμη, οι Δήμοι
δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν περιφραγ
μένα πάρκα σκύλων σε κοινόχρηστους χώρους εντός
του σχεδίου πόλης και οικισμών, όπου οι σκύλοι μπο
ρούν περιφέρονται χωρίς Μουρί και οι ιδιοκτήτες τους
υποχρεούνται να παραμένουν εντός των περιφραγμέν
νων πάρκων. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των
Δήμων συνοψίζονται στα εξής σημεία: περισυλλογή
παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης ηλεκτρονική στι
μανση και καταγραφή, στείρωση εύρεση αναδόχου
και υιοθεσία
* Η συνέχεια στις σελίδ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
«Έκρηξη»...
κακά μαντάτα, ιδιαίτερα για εμάς τους κατοίκους των
νησιών που δέχονται τα μεταναστευτικά κύματα. Η
παράτυπη μετανάστευση στην Ε.Ε. από τη Δυτική Αφρι
ική αυξήθηκε πάνω από δέκα φορές σε ετήσια βάση
τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη συνοριακή υπηρεσία
Frontex, η οποία αναμένει ότι οι συνολικές αφίξεις θα
αυξηθούν το 2021 και λέει ότι η πλήρης διακοπή της
παράτυπης μετανάστευσης είναι αδύνατη. Ο επικεί
φαλής του Frontex, Χαντ Λάιτεντ, διαβάζουμε στην
καθημερινής, μίλησε στο Reuters ενόψει επίσκεψης
ευρωπαϊκού κλιμακίου στη Μαυριτανία, η οποία πρό
σφατα έγινε σημαντικό σημείο εκκίνησης για την Eu
ρώπη. Ερωτηθείς σχετικά με τις εκλογές στην Ε.Ε. τον
Ιούνιο, στις οποίες η μετανάστευση αποτελεί κορυφαίο
ζήτημα, είπε στο Reuters ότι η πλήρης διακοπή των
παράτυπων αφίξεων δεν ήταν ρεαλιστική. Η μετα
νάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πρέπει να
το διαχειριστούμε», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι του
φαίνεται αδύνατο το σενάριο της πλήρους διακοπής
των μεταναστευτικών ροών. Ο ίδιος επισήμανε ότι η
εύρυθμη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.
είναι σημαντικό μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού
χαρτοφυλακίου» που απαιτείται για την αντιμετώπιση
της πρόκλησης αυτής και τόνισε την ανάγκη για ανα
πτυξιακή βοήθεια της Ε.Ε. σε ξένες χώρες. Πέρυσι, ο
Frontex κατέγραψε 380.000 παράτυπες συνοριακές δι
ελεύσεις, τις υψηλότερες από το 2010. Δεν νομίζω ότι
θα υπάρξει νέα τάση όσον αφορά τη μείωση των αριθ
μών», είπε, ονομένοντας ότι περισσότεροι άνθρωποι
από την υποσαχάρια Αφρική θα επιδιώξουν να φτάσουν
στην Ευρώπη, ενώ η κατάσταση των παλαιστινίων που
εγκατέλειψαν τη Γάζα είναι αβέβαιη. Όσοι φεύγουν
από πολέμους έχουν δικαίωμα ασύλου στην Ε.Ε. στην
οποία έχουν καταφύγει εκατομμύρια Ουκρανοί μετά
από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Οι Αφρικανοί θε
ωρούνται ως επί το πλείστον μετανάστες εργασίας και
Π.Ε.Ε. θέλει να κρατήσει κλειστή τη δίοδο σε τέτοιες
αφίξεις. Δυστυχώς βιώνουμε καθημερινά ότι το μετανα
στευτικό ήρθε για να μείνει. Τις πραγματικές διαστάσεις
αυτής της έκρηξης, όπως έχουμε ξαναγράψει, δεν
μπορούμε να τις διακρίνουμε καθαρά ακόμη. Όταν το
καταφέρουμε, και αυτό αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
ίσως να μην μας αρέσουν τα όσα διαπιστώσουμε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βλάβη στην κεντρική αντλία Μεσοκάμπου - Λελογισμένη χρήση του νερού συνιστά ο Δήμος Ανατολικής Σάμου
  Φωτό αρχείουΛόγω ζημίας στην κεντρική αντλία στο αντλιοστάσιο Μεσοκάμπου και μέχρι της αποκατάστασης της βλάβης, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου παρακαλεί θερμά τους δημότες για λελογισμένη χρήση του νερού. Η ζημία αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι αύριο. 
 • Πρώιμος αλλά εξαιρετικής ποιότητας ο τρύγος του Σαμιώτικου Μοσχάτου
  Ο χιλιοτραγουδισμένος τρύγος του Σαμιώτικου μοσχάτου ξεκίνησε φέτος τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024, λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών. Παρότι πρώιμος χρονικά, φαίνεται να είναι εξαιρετικής ποιότητας, με τις χρυσαφένιες ρόγες του μοσχάτου σταφυλιού να αποκαλύπτουν και φέτος τη διαχρονική δυναμική τους. Η συγκομιδή αναμένεται να διαρκέσει ως το Σεπτέμβη και εκτιμάται ως ποσοτικά ικανοποιητική και ποιοτικά υψηλή («καλή σοδειά»).«Χίλια γομάρια»Η σαμιώτικη ντοπιολαλιά έχει ένα σωρό παροιμίες και γνωμικά που σχετίζονται με την αδι�
 • Πίεση για το θέμα ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης με Βόρειο Αιγαίο
  Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, μεταβαίνει σήμερα Τρίτη, 23 Ιουλίου, στην Αθήνα. Αύριο Τετάρτη, 24 Ιουλίου, μαζί με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη θα συναντηθούν με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα για να συζητήσουν και να πιέσουν για το θέμα της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των δυο Περιφερειών και συγκεκριμένα της Αλεξανδρούπολης με το Βόρειο Αιγαίο.Το ίδιο βράδυ ο περιφερειάρχης έχει προσκληθεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και θα
 • Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου της 22ας Ιουλίου
  Φωτό: «Σαμιακόν Βήμα»Συνεδρίασε χθες Δευτέρα, 22 Ιουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Μεταξύ αυτών ήταν η έναρξη διαδικασίας εξεύρεσης αγοράς κατάλληλου ακινήτου για την δημιουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων και η αναμόρφωση προϋπολογισμού (2) –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου πραγματοποίησε ευρεία ενημέρωση για μια σειρά έργων που υλοποιούνται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ιδιαίτερη και εκτεταμ�
 • Παράταση καταγραφής αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
  Σχετικά με την καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο ΟΠΣ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ», η προθεσμία καταγραφής κατόχων άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητών λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου, καθώς και χειροτέχνη-καλλιτέχνη, παρατείνεται και θα διενεργείται από Δευτέρα 22.07.2024 έως και την Τετάρτη 31.07.2024 και ώρα 23:59. Υπόχρεοι είναι οι κάτοχοι άδειας, παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου, η οποία αποκτήθηκε πριν την 01/02/2022 και βρίσκεται σε ισχύ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο ή σε λαϊκές αγορές ότι, σύμφων�