Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης • Εκδότης • Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο • Αρ. Φύλλου 12591 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ
ποκλειστικά θα ιδρυθούν στην Ελλάμέσω των δα, τόνισε ο υπουργός
πανελληνί. Παιδείας, Κυριάκος
των εξετάσε- Πιερρακάκης, κατά την
προσεχή εβδομάδα θα
έρθει στη Βουλή για
διαβούλευση το νομοσχέδιο και μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου θα έχει
ψηφιστεί.
ων θα εισάγονται οι υ-παρουσίαση του σχετιποψήφιοι στα μη κρατικού νομοσχεδίου. Να εν
κά Πανεπιστήμια, που επισημάνουμε ότι την
συνέχεια στη σελ. 7
Την ερχόμενη Δευτέρα
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Αγρότες
Αιτήματα των Αγροτικών Μπλόκων της Χώρας
τη συνέχιση των κινητοποιήσεων
Προτείνει ο ολομέλεια των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Η Ολομέλεια των Προέδρων των ΔικηγοΙρικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρί
ασε την Τετάρτη προτείνει στα Διοικητικά
| Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της
| χώρας, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και
| συγκεκριμένα την αποχή των μελών τους έν
| ως τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου κατ' ελάχιΙστον, από
συνέχεια στη σελ. 10
Για 7η φορά η γνωστή σε όλους εμμονική
και πολιτικά υποκινούμενη ομάδα Ευρωβουλευτών
Που συκοφαντεί συστηματικά
την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο
Έφερε και πάλι προς ψήφιση στο ΕΚ ένα κατάπτυστο ψήφισμα
για το Κράτος Δικαίου και την Ελευθερία των ΜΜΕ στην Ελλάδα
Στελέχη της κυβέρνη- και η κυβέρνηση Μητσοσης αναφέρουν "Για τη τάκη σημειώνουν επιτυχία
φορά η γνωστή σε όλους ες σε όλα τα επίπεδα εμμονική και πολιτικά υ στην οικονομία, στις μετ
ποκινούμενη ομάδα ευ- ταρρυθμίσεις, στην εξω
ρωβουλευτών που συκο- τερική πολιτική, στο μεταφαντεί συστηματικά και ναστευτικό, οι γνωστοί
με κάθε ευκαιρία την ΕΛ- κύκλοι της κεντροαριστεπάδα στο Ευρωπαϊκό και ράς και της αριστεράς
νοβούλιο έφερε και πάλι στην Ευρώπη ἐπανέφε
προς ψήφιση στο ΕΚ ένα ραν στη δημόσια συζήτη
κατάπτυστο ψήφισμα για ση τους υποτιθέμενους
το κράτος δικαίου και την κινδύνους για τις συνθήκ
ελευθερία των μέσων E- κες του Κράτους Δικαίου
νημέρωσης στην Ελλάδα που επικρατούν στη χώρα
Ενόψει ευρωεκλογών και μας
δεδομένου ότι η Ελλάδα
συνέχεια στη σελ. 11
Ιδιαίτερα
σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η
ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στους 13
Περιφερειάρχες της χώρας για την παρακολούθηση των έργων σε Περιφέρειες και
Δήμους.
ενανέχεται από εκεί.