Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15057
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
Τρικυμία
στις άγονες γραμμές
Πάνω από 30 εκατ. ευρώ
χρωστάει το υπουργείο
Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές
Προβληματική είναι η κατάσταση με τις λεγόμενες άγονες γραμμές – τις γραμμές δημόσιας ανάθεσης με αποτέλεσμα να πλήττονται
τουριστικά μικρά πλην δημοφιλή νησιά όπως
για παράδειγμα η Δονούσα, η Ανάφη και η
Αστυπάλαια. Οι τουρίστες από το εξωτερικό
που προγραμματίζουν εγκαίρως τις καλοκαιρινές τους διακοπές δεν μπορούν να κλείσουν
ακτοπλοϊκά εισιτήρια γιατί δεν υπάρχει
ακόμα πρόβλεψη για δρομολόγια! Οπότε οι
εταιρείες δεν έχουν ανοίξει τα πλάνα τους για
κρατήσεις εισιτηρίων αφού δεν ξέρουν ποια
δρομολόγια θα κάνουν.
Ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Ο νέος διαγωνισμός
προκηρύχθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο 2023, με έξι μήνες καθυστέρηση, ενώ
κανονικά θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί
βάσει νομοθεσίας τον περασμένο Μάιο ή το
αργότερο τον Ιούνιο του 2023. Η αιτιολογία
της καθυστέρησης ήταν ότι δεν υπάρχουν
λεφτά. Άλλωστε το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής χρωστάει, σύμφωνα
με πληροφορίες, πάνω από 30 εκατομμύρια
ευρώ στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχουν
εκτελέσει δρομολόγια στις άγονες.
Το υπουργείο δίνει άδειες για δρομολόγια
“κομμάτι-κομμάτι" με απευθείας αναθέσεις
έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.
Και ναι μεν ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί
στις 29 Φεβρουαρίου 2024 όμως θα χρειαστούν δύο μήνες περίπου για να ξεκαθαρίσει
η εικόνα ποια εταιρεία θα κάνει ποια από τα
άγονα δρομολόγια. Μέχρι τότε οι ακτοπλοϊ
κές επιχειρήσεις ζητάνε να δοθούν άδειες για
δρομολόγια δημόσιας ανάθεσης έως και τις
15 Μαΐου 2024 ώστε να προλάβουν το Πάσχα.
Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός σε γραμμές που έχει εμφανισθεί μία μόνο εταιρεία
η διαδικασία θα προχωρήσει πιο γρήγορα
σύμφωνα με πληροφορίες. Κύκλοι της ακτοπλοΐας εκτιμούν ότι τον Μάρτιο θα έχει το
υπουργείο μία εικόνα
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
λλαγές ισχύουν φέτος στα
κριτήρια και τα ποσά για
για Όλους για το 2024. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό
25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι
31.12.2024, έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά
κριτήρια και όπως ανακοινώθηκε,
στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το
νέο έτος.
Τα νέα κριτήρια
αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος
για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023, αύξηση του
ποσού στη γενική κατηγορία από 150
ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,
θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών
κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν
300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι
όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη
συμφώνου συμβίωσης με τρία και
περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε
κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,
διπλασιασμό της επιχορήγησης για
συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα
ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.
Τα ποσά και οι δικαιούχοι
Ειδικότερα μέσω του προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής
ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική
διευκόλυνση ως εξής:
Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά
πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά
πρόσωπα:
άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με
προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την
υποβολή της αίτησης Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων 2022,
έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα
και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων 2022.
Σημειώνεται ότι η επίκληση της
ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης
ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
Συνταξιούχους όλων των Ταμείων
με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,
που πληρούν τις οριζόμενες από το
άρθρο 2 προϋποθέσεις.
Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για
ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από
67% και άνω κατά την υποβολή της
αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέ
ντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ
με ισχύουσα απόφαση συνολικού
ποσοστού αναπηρίας από 67% και
άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως,
σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο
Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι
η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι
δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο
πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο
με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις
οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
- ΤΕΛΟΣ
Tex Toogeio
K.T.A
Τουρισμός για Όλους 2024
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ
Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί
τις προϋποθέσεις περισσότερων της
μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η
αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία
με το μέγιστο ποσό επιδότησης.
Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.
Τα εισοδηματικά κριτήρια
Τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση
ορίζονται ως εξής:
Αριθμός Άδειας
ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗAMPHELE
EATON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
FRIEN
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9ll 772529 029145
ΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000 – 31.000
ΜΕ 1 TEKNO 20.500 - 32.500
ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000 - 34.000
ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000 - 36.000
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ
29.000 – 41.000
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι
έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής
δηλώσεων φορολογικού έτους 2022,
η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την
τελική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων.
Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα
το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στο πρόγραμμα.